Trwa ładowanie...
d2p19hb

Artykuły z dnia: 2013.08.13 - finanse.wp.pl

 1. 00:40 Orlen wziął się za fenol
 2. 00:18 SYGNITY - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2013
 3. 00:03 HAWE - Złożenie skargi na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej w projekcie Internet dla Mazows...
 4. 23:48 STERGAMES S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ SterGames S.A. ...
 5. 23:48 HAWE - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (RB-67/2013). (67/2013)
 6. 23:33 BBI DEVELOPMENT SA - Zawarcie przez spółkę celową Emitenta z firmami Liebrecht & Wood Poland Sp z...
 7. 23:33 HAWE - Korekta wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgro...
 8. 23:18 MEWA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (21/2013)
 9. 23:18 SERINUS ENERGY INC. - Skonsolidowany raport półroczny PS 2013
 10. 23:03 PETROLINVEST S.A. - Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT (63/2013)
 11. 21:35 Rostowski straci stanowisko?
 12. 21:23 Pol-Aqua wybuduje obwodnicę Przemyśla za 72,3 mln zł netto
 13. 21:08 PGE GiEK zawarła z KW umowę na dostawy węgla dla nowych bloków w Opolu
 14. 21:03 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Umowa na budowę drogi obwodowej miasta Przemyśl. Udzielenie znaczącej gwar...
 15. 20:48 LIBERTY GROUP S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na I części Z...
 16. 20:38 PGE podpisała aneks z Rafako, Polimeksem i Mostostalem W. dotyczący Elektrowni Opole
 17. 20:12 Poważne zarzuty wobec Ryanaira
 18. 20:08 GPW: Nałożenie kary pieniężnej na BINARY HELIX
 19. 20:08 GPW: Nałożenie kary pieniężnej na FACHOWCY.PL VENTURES
 20. 20:08 GPW: Nałożenie kary pieniężnej na ASSETUS
 21. 20:08 GPW: Nałożenie kary pieniężnej na IMMOFUND
 22. 20:08 GPW: Nałożenie kary pieniężnej na ATON-HT
 23. 20:08 GPW: Nałożenie kary pieniężnej na CERABUD
 24. 20:08 GPW: Nałożenie kary pieniężnej na APOLONIA MEDICAL
 25. 20:03 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Zawarcie umowy znaczącej na dostawy węgla dla Zadania Inwest...
 26. 20:03 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Aneks do umowy na budowę bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole; Wz...
 27. 19:48 TUP - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
 28. 19:40 MF: w 2013 r. na MON nie zostanie przeznaczone ustawowe 1,95 proc. PKB
 29. 19:38 Aktualne wskaźniki giełdowe
 30. 19:38 Vistula zrefinansowała dług, teraz pomyśli o przejęciach - prezes
 31. 19:23 GPW: COOL MARKETING trafił do segmentu NewConnect Super High Liquidity Risk
 32. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 33. 19:23 GPW: Ostatnie notowanie obligacji PLMLMSK00030
 34. 19:23 GPW: Ostatnie notowanie obligacji PLPLPGR00051
 35. 19:03 DECORA - Zmiana terminu publikacji skróconego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze ...
 36. 18:55 RWE tnie koszty. Przeniesie miejsca pracy z Niemiec do Krakowa?
 37. 18:53 Vistula pozyskała 140 mln zł z emisji obligacji i 32 mln zł z emisji akcji
 38. 18:38 Nowela budżetu '13 zmniejszy wydatki MON o ok. 3,2 mld zł - MF
 39. 18:33 BNP PARIBAS PL - Spełnienie się warunków warunkowej umowy sprzedaży wierzytelności Banku wobec Vi...
 40. 18:18 VISTULA GROUP - Dojście do skutku emisji obligacji serii D (15/2013)
 41. 18:18 VISTULA GROUP - Dojście do skutku emisji akcji Vistula Group S.A. serii M (14/2013)
 42. 18:18 SUWARY - Korekta pozostałych informacji do raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2012/...
 43. 18:15 WIG blisko kilkuletniego szczytu
 44. 18:08 Societe Generale obniżył rekomendację dla JSW do "sprzedaj", a wycenę do 67 zł
 45. 18:03 MOSTALEXP - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (53/2013)
 46. 18:03 ZUE S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy ? suma umów zawartych z jednym podmiotem (24/2013)
 47. 17:57 Problemy popytu?
 48. 17:54 Kredyty ze wsparciem: korzystne pożyczki dla start-upów
 49. 17:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 50. 17:38 Transakcje pakietowe
 51. 17:38 GPW: Animator dla obligacji spółki RONSON EUROPE N.V.
 52. 17:38 Bank centralny Norwegii ma ponad 5 proc. Zamet Industry
 53. 17:38 Stawka Polonia spadła do 2,40 proc. z 2,42 proc. - NBP
 54. 17:33 GINO ROSSI S.A. - Zawarcie umów zastawu zwykłego. (48/2013)
 55. 17:33 AS SILVANO FASHION GROUP - Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2013
 56. 17:31 WIG20 na hamulcu, mniejsze spółki w natarciu
 57. 17:29 Rynek coraz wyraźniej preferuje dolara
 58. 17:23 GPW: Animator dla spółki VIATRON
 59. 17:23 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2442,30 pkt (0,09%)
 60. 17:23 Skrót wiadomości - wtorek, 13 sierpnia, 17.00
 61. 17:20 Sprzedaż detaliczna w USA wyznacza kierunek złotemu
 62. 17:18 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 63. 17:18 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadając...
 64. 17:18 KONSORCJUM STALI S.A. - Ujawnienie informacji poufnej opóźnionej w trybie art. 57 ustawy o oferci...
 65. 17:08 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 66. 17:08 Resort rolnictwa chce zaskarżyć decyzję KE dot. zwrotu 30,4 mln euro
 67. 17:05 Sąd: KE musi wiedzieć o decyzji ws. stawek za usługi międzyoperatorskie
 68. 17:03 KBC NOWA EUROPA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certy...
 69. 17:03 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 70. 17:03 KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 71. 17:03 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy ...
 72. 17:03 KBC QUICK EXPOSURE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ce...
 73. 17:03 KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej n...
 74. 17:03 KBC POLAND JUMPER 3 FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
 75. 17:03 ZAMET INDUSTRY S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głos...
 76. 17:03 KBC POLAND JUMPER 4 FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
 77. 17:03 KRUK S.A. - Przydział niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela KRUK S.A. (5...
 78. 17:03 KBC PROGRESJA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfi...
 79. 17:03 BALTONA S.A. - Korekta informacji o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta (47/2013)
 80. 17:03 KBC ROCZNA PREMIA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 81. 16:53 Rynki FX i FI czekają na dane o PKB oraz inflacji (opis)
 82. 16:48 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadając...
 83. 16:48 KBC INDEX MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu prz...
 84. 16:48 KBC JUBILEUSZOWY FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cert...
 85. 16:48 KBC KAPITALNY START FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
 86. 16:48 OT LOGISTICS - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A. (17/...
 87. 16:48 KBC KLIK POLSKA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certy...
 88. 16:48 KBC KUPON JUMPER FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cert...
 89. 16:48 EUROCASH - Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na dokonanie ...
 90. 16:48 KBC KAPITAŁ 50 PLUS FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
 91. 16:48 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Director/PDMR Shareholding (22/2013)
 92. 16:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 12.08.2013
 93. 16:38 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 94. 16:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 95. 16:33 KBC AMERYKA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfika...
 96. 16:33 KBC BRIC FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat i...
 97. 16:33 KBC DOLAR FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat ...
 98. 16:33 KBC HIMALAJA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfik...
 99. 16:33 OPTEAM S.A. - Przekroczenie progu obrotów z firmą PGE Dystrybucja S.A. (32/2013)
 100. 16:33 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.5 (EPT/RI) - Exillon Energy plc (41/2013)
 101. 16:26 Totalizator Sportowy zmienia zasady gry
 102. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 103. 16:18 AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER S.A. - Ponowne zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (7/2013)
 104. 16:18 ENERGOPLD - Informacja dotycząca rozstrzygnięcia procedury przetargowej mającej na celu wyłonieni...
 105. 16:18 BRE - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osoby ...
 106. 16:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 107. 16:08 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 108. 16:08 Generali OFE informuje
 109. 16:08 Deutsche Bank obniża rekomendację dla Cyfrowego Polsatu do "trzymaj"
 110. 15:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 111. 15:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 112. 15:48 INTERSPORT S.A. - Umowy zawarte z Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (29/2013)
 113. 15:48 C&C ENERGY SA - Korekta raportu rocznego za 2012 rok (21/2013)
 114. 15:48 "Nie chcą mnie zatrudnić, bo mam za wysokie kwalifikacje"
 115. 15:45 Sprzedaż cementu w Polsce zaczęła rosnąć
 116. 15:38 Lotos planuje wydłużyć okresy międzyremontowe do pięciu lat
 117. 15:33 VINDEXUS S.A. - Objęcie obligacji przez jednostkę zależną. (13/2013)
 118. 15:33 JSW S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. w dniu 12.08.2013 r. (3...
 119. 15:30 NSA: na przekształcenie wagonu w domek letniskowy potrzeba pozwolenia
 120. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 121. 15:23 Komunikat ze 191 posiedzenia KNF
 122. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 123. 15:15 Rząd pozytywnie o poselskim projekcie dot. współpracy rozwojowej
 124. 15:15 Rząd za ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych
 125. 15:15 Rząd przyjął projekt noweli ustawy o przekazywaniu 1 proc. podatku
 126. 15:14 Hipoteki: opłacalne tete-a-tete z bankiem
 127. 15:10 Rząd za zmianami w Programie dot. istotnych inwestycji gospodarczych
 128. 15:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 129. 15:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 130. 15:08 Aegon OFE informuje
 131. 15:08 Aegon OFE informuje
 132. 15:06 Handel danymi osobowymi. Ile kosztuje twoje nazwisko?
 133. 15:03 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 134. 15:03 BUDOPOL - Postanowienie Sądu - ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego (37/2013)
 135. 15:03 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy (86/2013)
 136. 15:03 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy (86/2013)
 137. 15:03 Oni najczęściej romansują w pracy
 138. 15:00 Rząd: kostrzyńsko-słubicka specjalna strefa ekonomiczna będzie większa
 139. 14:55 Rząd: dodatkowe grunty dla mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej
 140. 14:53 ING OFE informuje
 141. 14:53 Rozszerzenie dwóch SSE stworzy ponad 6.800 nowych miejsc pracy - CIR
 142. 14:53 Lotos zakłada, że jego dźwignia finansowa zejdzie do ok. 40 proc. do końca '16
 143. 14:48 IZOLACJA - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2013 roku (11/2013)
 144. 14:40 Sprzedaż detaliczna w USA w lipcu wzrosła o 0,2 proc. mdm
 145. 14:38 CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 146. 14:38 Lotos w III i IV kw. powinien pokazywać zysk operacyjny
 147. 14:33 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (78/2013)
 148. 14:33 GLOBAL COSMED S.A. - Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na oka...
 149. 14:33 ERG - Informacja korygująca do raportu biezącego 13/2013 - zawiadomienie o trasakcjach osoby zobo...
 150. 14:28 Kontrakt - atrakcyjna forma zatrudnienia, czy robienie pracownika w balona?
 151. 14:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 152. 14:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 153. 14:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 154. 14:21 Dni wolne od pracy nie szkodzą gospodarce
 155. 14:18 EMC - Zmiana umowy znaczącej zawartej przez "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie (80/2013)
 156. 14:18 GRAJEWO - Zmiana terminu publikacji rozszerzonego raportu skonsolidowanego za I półrocze 2013 (41...
 157. 14:05 PiS chce, by rząd pomógł Polakom, którzy wzięli kredyty we frankach
 158. 14:03 WIND MOBILE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Waln...
 159. 14:03 INTROL S.A. - Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automat...
 160. 13:53 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 161. 13:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 162. 13:48 REMAK - Aktualizacja znaczącej umowy (34/2013)
 163. 13:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 164. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 165. 13:38 GPW: Zmiana uchwały Zarządu Giełdy
 166. 13:35 Kompania Węglowa zawarła nowe umowy ze strategicznymi odbiorcami węgla
 167. 13:33 GANT - Zmiany w Radzie Nadzorczej GANT Development S.A. (100/2013)
 168. 13:33 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Oprocentowanie obligacji serii BGK0215S002A (14/2013)
 169. 13:25 Sawicki o zwrocie funduszy do UE: po kontroli zwrot nie będzie tak duży
 170. 13:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 171. 13:23 PKP Cargo ma nową propozycję paktu gwarancji pracowniczych
 172. 13:23 MG przewiduje w II półroczu utrzymanie tempa wzrostu eksportu z I połowy roku
 173. 13:18 GANT - Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 13 sierpnia 2013 r. (99/2013)
 174. 13:18 DROP S.A. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. ? treść uchwał (32/2013)
 175. 13:17 TAURON Wytwarzanie: dane środowiskowe potwierdzone certyfikatem
 176. 13:13 Modern Employer
 177. 13:11 Pendolino? Zapomnij! Nadchodzi Hyperloop
 178. 13:08 Upały mogą spowodować obniżkę plonów - IUNG
 179. 13:05 Warmińsko-mazurskie: 17 firm chce budować obwodnicę Ostródy
 180. 13:03 BANKBPH - Rejestracja zmian w Statucie Banku BPH (16/2013)
 181. 13:03 DROP S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie DROP S.A. (31/2013)
 182. 13:03 INPRO S.A. - Dokonanie przez Sąd Rejonowy wpisu do rejestru zastawów (34/2013)
 183. 12:59 PKP Cargo ma nową propozycję paktu gwarancji pracowniczych
 184. 12:55 MG: wzrost produkcji przemysłowej w lipcu przekroczy 5 proc. rdr
 185. 12:55 MG: inflacja w lipcu wyniosła 0,5 proc. rdr
 186. 12:53 DM PKO BP podniósł rekomendację dla ZE PAK do "trzymaj"
 187. 12:53 Nastroje społeczne w VIII bez zmian mdm; przeważają oceny negatywne - TNS Polska
 188. 12:48 SOLAR COMPANY S.A. - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego (34/2013)
 189. 12:48 PLASTBOX - Wyniki finansowe "Plast-Box" S.A. za lipiec 2013 roku (133/2013)
 190. 12:48 ELBUDOWA - Wykreślenie Spółki z o.o. KRUELTA z Państwowego Rejestru Osób Prawnych w Federacji Ros...
 191. 12:38 Samorządy po I półroczu '13 osiągnęły 8 mld zł nadwyżki - MF
 192. 12:35 MF: samorządy po I półroczu osiągnęły 8 mld zł nadwyżki
 193. 12:33 ABS INVESTMENT S.A. - Zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów (18/2013)
 194. 12:33 TRANS POLONIA S.A. - Ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki Trans Polonia S.A. (28/2013)
 195. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 156/A/NBP/2013
 196. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 197. 12:08 PKO BP Bankowy PTE SA informuje
 198. 12:03 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Uchwała KDPW w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji spółki AD.DRĄGOWSKI S...
 199. 12:03 BEST - Podjęcie decyzji o przedterminowym wykupie obligacji serii D (14/2013)
 200. 11:53 Inflacja w lipcu wyniosła 0,5 proc. rdr vs 0,2 proc. w czerwcu - MG
 201. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 202. 11:30 Produkcja przemysłowa w strefie euro w czerwcu wzrosła o 0,7 proc. mdm
 203. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 204. 11:23 Kurs Pylonu wzrósł w debiucie na NewConnect o 10 proc.
 205. 11:23 Produkcja przemysłowa w Polsce w VI wzrosła o 5,3 proc. rdr - Eurostat
 206. 11:20 Polska ma zwrócić do budżetu UE 39,2 mln euro z funduszy na rolnictwo
 207. 11:10 Eurostat: produkcja przemysłowa w Polsce w czerwcu wzrosła o 5,3 proc. rdr
 208. 11:08 Cena maksymalna arkusza blachy spadła o 11,1 proc. rdr - PUDS
 209. 11:08 NBP uważa, że pozbawianie KNF prawa do rekomendacji jest nieuzasadnione
 210. 11:06 Mamy kolejny powód do osłabienia jena
 211. 11:03 FARMACOL - Powołanie Członka Zarządu (14/2013)
 212. 11:03 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (137/2013)
 213. 10:57 Tydzień ważnych danych dla rodzimej waluty
 214. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na IX - 109,74-109,76 USD za baryłkę
 215. 10:48 GRUPA AZOTY SA - Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty S.A. (111/2013)
 216. 10:38 Sprzedaż obligacji detalicznych w lipcu wyniosła 155 mln zł - MF
 217. 10:35 Grupa Lotos zmienia ceny paliw
 218. 10:35 MF: sprzedaż obligacji detalicznych w lipcu wyniosła 155 mln zł
 219. 10:25 PGE Obrót wprowadziła ułatwienia dla klientów
 220. 10:23 MSZ: rozmowy o współpracy między Polską i Katarem (komunikat)
 221. 10:18 EXILLON ENERGY PLC - Company Opening Position Disclosure (40/2013)
 222. 10:15 Remont domu przed denominacją warty dla fiskusa grosze
 223. 10:08 Dane z USA ważne dla kwotowań, rynek długu raczej stabilny
 224. 10:08 UOKiK: zgoda na przejęcie w kolejach linowych (komunikat)
 225. 10:08 W poniedziałek banki utrzymywały na rachunku w NBP 30.375,53 mln zł - NBP
 226. 10:03 EXILLON ENERGY PLC - Employee Benefit Trust Opening Position Disclosure (39/2013)
 227. 10:03 HERKULES S.A. - Odwołanie Prokurenta (40/2013)
 228. 09:55 Silne wzrosty w Azji
 229. 09:52 Dominacja kupujących
 230. 09:48 FERRO S.A. - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umor...
 231. 09:48 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.3 - Exillon Energy Plc (38/2013)
 232. 09:48 Karoshi - czyli śmierci z przepracowania
 233. 09:44 Fałszywi pracownicy
 234. 09:33 NORDEABP (NORDEA BP SA) - Akcjonariusze powyżej 5 % - NWZA 08.08.2013 (19/2013)
 235. 09:27 Stres, mordęga i walka o każdy grosz. W tej pracy nie licz na wiele
 236. 09:19 Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
 237. 09:18 MUZA - Skup akcji własnych (48/2013)
 238. 09:18 GLOBAL ENERGY S.A. - Zbycie akcji spółki pod firmą Global Energy S.A. oraz zmiana stanu posiadani...
 239. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2449,95 pkt (+0,41%)
 240. 09:08 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 241. 09:08 Zysk netto grupy CEZ w II kw. '13 spadł do 10,8 mld CZK
 242. 09:03 IZOSTAL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z MH Biuro Przedstawicielskie Zbigniew Kania. (23/2013)
 243. 08:52 Stabilizacja inflacji w Niemczech
 244. 08:48 Polacy najbardziej obawiają się podwyżek cen energii elektrycznej
 245. 08:47 Pensje dyrektorów szpitali wyższe niż ministrów
 246. 08:45 Ceny miedzi w Londynie rosną
 247. 08:38 HSBC obniżył rekomendację dla TP SA do "niedoważaj"
 248. 08:35 Dzień testowania nastrojów
 249. 08:33 CEZ, a.s. - CONFERENCE CALL ON CEZ GROUP FINANCIAL RESULTS IN H1 2013 (38/2013)
 250. 08:33 CEZ, a.s. - Non-audited consolidated financial results of CEZ Group H1 2013 (37/2013)
 251. 08:33 CEZ, a.s. - Non-audited financial results of ČEZ, a. s., H1 2013 (36/2013)
 252. 08:33 CEZ, a.s. - CEZ Group's Net Income in H1 2013 Reached CZK 28.6 bn (39/2013)
 253. 08:30 USA zamyka stare elektrownie jądrowe przez tani gaz
 254. 08:26 Belgijscy bogacze przenoszą się Monako
 255. 08:23 Przerób ropy w Lotosie wyniósł w II kw. 1.557,1 tys. ton; o 35,5 proc. mniej rdr
 256. 08:23 Lotos miał w II kw. 126,1 mln zł straty netto wobec 213 mln zł straty konsensusu (opis)
 257. 08:18 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Transaction in own shares (21/2013)
 258. 08:18 MOL - 2013 First Half-year Report of MOL Group (48/2013)
 259. 08:16 Tak nas łupią w aptekach! Polacy płacą za leki najwięcej w Europie
 260. 08:15 Lotos miał w II kw. 126,1 mln zł straty netto
 261. 08:12 Mamy nadwyżkę w handlu zagranicznym!
 262. 08:10 Polski rolnik bankrutuje - z 350 zostało mi 14 świń
 263. 08:08 Zysk netto Banku BPH w II kw. '13 wyniósł 44,6 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)
 264. 08:01 Zarabiać na Bondzie
 265. 07:53 Segment wydobywczy Lotos miał w II kw. 122,5 mln zł zysku operacyjnego
 266. 07:49 Krajowe dane zmniejszyły potencjał korekty
 267. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, wtorek, 13 sierpnia
 268. 07:38 Lotos miał w II kw. '13 r. 126,1 mln zł straty netto wobec 213 mln zł straty konsensusu
 269. 07:23 Wyniki Banku BPH w II kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 270. 07:23 Zysk netto Banku BPH w II kw. '13 wyniósł 44,6 mln zł, powyżej oczekiwań
 271. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 13 VIII - 5 IX
 272. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 13.08 - 4.03.2014
 273. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 13.08-13.12.2013
 274. 07:08 Skrót wiadomości - poniedziałek, 12 sierpnia
 275. 07:03 GRUPA LOTOS - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
 276. 07:03 BANKBPH - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
 277. 06:25 Pensje dyrektorów szpitali wyższe niż ministrów
 278. 05:05 Zmierzch wielkich stacji
 279. 02:10 Historyczna nadwyżka eksportu
 280. 02:05 Kierowcy pożegnali kryzys