Trwa ładowanie...
d4m1n39

Artykuły z dnia: 2014.03.05 - finanse.wp.pl

 1. 22:18 MOSTALEXP - Zbycie znacznego pakietu akcji (14/2014)
 2. 21:18 PZ CORMAY S.A. - Pozew Diagnostica Holding s.r.l. przeciwko Orphée (14/2014)
 3. 21:18 DASE FINANCIAL GROUP S.A. - Zawiadomienie o osiągnięciu 5% głosów na walnym zgromadzeniu (2/2014)
 4. 20:53 Dostawy ropy do rafinerii PKN Orlen bez zakłóceń (opis)
 5. 20:33 BNP PARIBAS PL - Zawarcie znaczącej umowy z klientami niebędącymi podmiotami powiązanymi z Bankie...
 6. 20:08 Dostawy ropy do rafinerii PKN Orlen bez zakłóceń
 7. 20:08 Stawka Polonia wzrosła do 2,46 proc. z 2,44 proc. - NBP
 8. 19:48 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Raport roczny R 2013
 9. 19:48 GRUPA NOKAUT S.A. - Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej (10/2014)
 10. 19:23 GPW: Komunikat - GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA
 11. 19:23 GPW: Komunikat - AKCEPT FINANCE SA
 12. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 13. 19:18 PKNORLEN - ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o. o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ...
 14. 19:18 GETIN - Zawarcie przez jednostkę zależną znaczącej umowy (3/2014)
 15. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 16. 19:08 RPP: stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie (komunikat)
 17. 19:08 GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki FON SA
 18. 19:08 GPW: wykluczenie z obrotu obligacji wyemitowanych przez BEST II NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY
 19. 18:50 O 165 mln euro ubiegają się gminy na rozwój aglomeracji warszawskiej
 20. 18:48 PKP CARGO S.A. - Publikacja protokołu z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowi...
 21. 18:38 HANDLOWY - informacja o złożeniu rezygnacji przez członka Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S...
 22. 18:37 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 -
 23. 18:37 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW -
 24. 18:36 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 -
 25. 18:36 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU -
 26. 18:35 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA -
 27. 18:35 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 -
 28. 18:34 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 -
 29. 18:34 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 -
 30. 18:33 FERRUM - Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy "FERRUM" S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z ...
 31. 18:33 BAKALLAND S.A. - Żądanie akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BAKALLAND S.A...
 32. 18:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 -
 33. 18:33 SADOVAYA GROUP S.A. - INFORMATION UPDATE concerning the ordinary general meeting held extraordin...
 34. 18:20 Tusk: Polska odporna na ewentualne sankcje gazowe ze strony Rosji
 35. 18:08 Transakcje pakietowe
 36. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 37. 17:59 Bez większych zmian
 38. 17:53 Aviva OFE ma poniżej 5 proc. Ipopema Securities
 39. 17:48 FON - Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu na wniosek Emitenta, w związku z procedurą...
 40. 17:45 Emocje opadły
 41. 17:40 Sesja wyciszenia
 42. 17:38 Mostostal Zabrze rozważa wypłatę dywidendy za 2013 r.
 43. 17:38 RPP znacząco obniżyła rentowności na FI, FX nadal pod wpływem Ukrainy
 44. 17:38 RPP przedłużyła okres stabilizacji stóp proc. co najmniej do końca III kw. '14 (opinia, aktl.)
 45. 17:35 WIG30 na zamknięciu sesji spadł o 0,13 proc. do 2593,70 pkt
 46. 17:23 WIG 30 na zamknięciu wyniósł 2593,70 pkt (-0,13%)
 47. 17:23 ING OFE informuje
 48. 17:23 ING OFE informuje
 49. 17:23 RPP przedłużyła okres stabilizacji stóp proc. co najmniej do końca III kw. '14 (opinia)
 50. 17:18 IPOPEMA S.A. - Zawiadomienie o zmianie liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu (7/2014)
 51. 17:08 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 52. 17:08 Oferta konsorcjum Impel Security i SMT Software za 214 mln zł najkorzystniejsza na SDE
 53. 17:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 54. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 4.03.2014
 55. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 4.03.2014
 56. 17:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 57. 17:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 58. 17:08 RPP jednogłośnie zadecydowała o wydłużeniu okresu utrzymania stóp do końca III kw.
 59. 17:08 CPI w '15 w przedziale 1,0-2,6 proc.; wzrost PKB 2,7-4,8 proc. - projekcja NBP (opis)
 60. 17:08 Nie ma obietnicy, że po III kw. stopy będą rosły - Belka
 61. 17:08 Prezentacja projekcji NBP w poniedziałek 10.III o 10.00 - NBP
 62. 16:55 DoE: Zapasy ropy w USA wzrosły o 1,43 mln baryłek
 63. 16:55 Belka: stopy procentowe bez zmian co najmniej do końca III kw. br.
 64. 16:53 Ew. konsekwencje kryzysu na Ukrainie wpłyną raczej na spadek CPI w Polsce - Belka
 65. 16:53 OFE POCZTYLION miesięczna struktura aktywów
 66. 16:53 Wydłużenie okresu stabilizacji stóp dzięki korzystnej projekcji - prezes NBP
 67. 16:50 Deweloperzy: ceny mieszkań z rynku pierwotnego wzrosną niewiele
 68. 16:48 SETANTA FINANCE GROUP S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów (9/2014)
 69. 16:48 ENERGA S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 15/2014 (15/2014)
 70. 16:48 IMAGIS S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (1/2014)
 71. 16:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 72. 16:48 PKOBP (PKO BP SA) - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych PKO Banku Polsk...
 73. 16:40 Ponad 200 osób podpisało się pod pozwem zbiorowym przeciw bankowi
 74. 16:33 GREMI MEDIA - Informacja na temat połączenia Emitenta ze spółką zależną Gremi Sukces sp. z o.o. ...
 75. 16:27 "Moja pensja uwłacza ludzkiej godności". Pielęgniarki strajkują w Brzegu
 76. 16:23 Cena miedzi na LME wzrosła do 7052,50 USD za tonę
 77. 16:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 78. 16:23 OFE PZU informuje
 79. 16:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 80. 16:23 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 81. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 82. 16:23 ALLIANZ POLSKA OFE miesięczna struktura aktywów
 83. 16:23 RPP przedłużyła okres stabilizacji stóp proc. co najmniej do końca III kw. '14 (opis)
 84. 16:23 CPI w '15 w przedziale 1,0-2,6 proc.; wzrost PKB 2,7-4,8 proc. - projekcja NBP
 85. 16:23 RPP przedłużyła okres stabilizacji stóp proc. co najmniej do końca III kw. '14
 86. 16:18 ORANGEPL - Emisja obligacji Orange Polska S.A. w ramach Grupy. (17/2014)
 87. 16:18 ORANGEPL - Emisja obligacji Orange Polska S.A. w ramach Grupy. (17/2014)
 88. 16:18 LENTEX - Zawarcie umowy znaczącej ? informacja od spółki zależnej (15/2014)
 89. 16:12 Nie taki rubel słaby, jak go malują
 90. 16:08 MSZ: posiedzenie kapituły Polonijnego Produktu Roku (komunikat)
 91. 16:08 Pekao Pioneer PTE SA informuje
 92. 16:08 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 93. 16:08 GENERALI OFE informuje
 94. 16:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 95. 16:08 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 96. 16:03 RAFAKO - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP S.A. (12/2014)
 97. 16:03 KETY - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii E (19/2014)
 98. 16:03 ADVADIS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Wa...
 99. 16:03 TVN - Transakcja zakupu i sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta fun...
 100. 16:03 TVN - Transakcja zakupu akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kierown...
 101. 16:03 BMPAG - Komunikat zgodnie z § 26 ust. 1 WpHG /niemieckiej Ustawy o obrocie papierami wartościowym...
 102. 16:03 BOŚ SA - Emisja obligacji krótkoterminowych BOŚ S.A. serii K.T. 29 i KT. 30 (7/2014)
 103. 15:55 IRG SGH: Wskaźnik koniunktury w przemyśle w lutym wzrósł do minus 1,1 pkt.
 104. 15:55 Ukraina: Rząd tnie wydatki
 105. 15:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 106. 15:53 PKO BP Bankowy OFE i PKO DFE mają mniej niż 5 proc. AC
 107. 15:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 108. 15:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 109. 15:47 Rząd sypnął kasą, będą nowe drogi
 110. 15:47 Minister Kosiniak-Kamysz ogłosił nową edycję programu "Maluch 2014"
 111. 15:40 Oligarchowie szkodzą ukraińskiej gospodarce?
 112. 15:38 OFE WARTA miesięczna struktura aktywów
 113. 15:38 Polska sprzedała blisko 4,45 mln uprawnień do emisji CO2
 114. 15:38 PEKAO OFE miesięczna struktura aktywów
 115. 15:38 W konferencji po posiedzeniu RPP wezmą udział: Belka, Bratkowski, Winiecki
 116. 15:33 ATLAS ESTATES LTD - Podpisanie Porozumienia dotyczącego spłaty zadłużenia wynikającego z Umowy Kr...
 117. 15:30 Komisarz Lewandowski: Ukraina może liczyć na więcej, niż 11 mld od UE
 118. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 119. 15:22 Strażnicy więzienni walczą o odebrane im podwyżki uposażeń
 120. 15:18 STALEXPORT AUTOSTRADY - Wybór Deloitte Polska jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań fi...
 121. 15:18 WORK SERVICE S.A. - Nabycie i zbycie akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z osobą wchodzącą...
 122. 15:18 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (24/2014)
 123. 15:18 AC S.A. - Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5% na WZA A.C. przez Fundusze rep...
 124. 15:08 FootFall Indeks Polska w tygodniu 24.02 - 02.03 spadł o 4,5 proc. rdr - Experian
 125. 15:08 FootFall Indeks Polska w lutym spadł o 4,7 proc. rdr - Experian
 126. 15:08 Ipopema TFI ma mniej niż 5 proc. BioMaximy
 127. 14:52 Eurostar przewiózł w 2013 r. 10 mln pasażerów - pierwszy raz w historii
 128. 14:48 CAPITAL PARK S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowy...
 129. 14:48 BIOMAXIMA S.A. - Zawiadomienie od Ipopema TFI o zbyciu znacznego pakietu akcji. (8/2014)
 130. 14:39 "Zatrudnienie na czas określony nie dłużej niż na 24 miesiące"
 131. 14:38 Średnia cena PB95 w ciągu tygodnia wzrosła o 2 gr - e-petrol.pl
 132. 14:38 AXA PTE SA informuje
 133. 14:33 BALTONA S.A. - Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta (14/2014)
 134. 14:18 ESOTIQ & HENDERSON - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgrom...
 135. 14:10 PGNiG jest gotowe na wypadek przerwania dostaw gazu ze Wschodu
 136. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 137. 13:48 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. (20/2014)
 138. 13:38 GPW: Komunikat - certyfikaty ING Bank N.V.
 139. 13:38 GPW: wprowadzenie do obrotu certyfikatów ING BANK N.V.
 140. 13:38 GPW: Komunikat - INC SA
 141. 13:38 GPW: Komunikat - GLOBAL CITY HOLDINGS N.V.
 142. 13:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 143. 13:38 GPW: dopuszczenie do obrotu certyfikatów ING BANK N.V.
 144. 13:33 SOPHARMA AD - Sopharma monthly February 2014 (27/2014)
 145. 13:29 "Rząd jest zainteresowany propozycjami w sprawie dialogu społecznego"
 146. 13:25 MG: 12-proc. spadek eksportu na Ukrainę
 147. 13:23 Dywidendy za 2013 w spółkach publicznych - tabela
 148. 13:23 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 4 gr
 149. 13:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 150. 13:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 151. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 152. 13:18 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na N...
 153. 13:17 Brytyjski rząd zataił informacje o imigrantach
 154. 13:15 PGNiG chce obniżki ceny gazu w kontrakcie z Gazpromem
 155. 13:08 RPP pozostawiła stopy proc. na niezmienionym poziomie, referencyjna 2,50 proc.
 156. 13:04 URSUS S.A. - Zawarcie porozumienia o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną oraz FON SKB (6/2014)
 157. 13:02 RPP podjęła decyzję ws. stóp procentowych
 158. 12:53 PGNiG w listopadzie podejmie próbę renegocjacji kontraktu jamalskiego
 159. 12:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 160. 12:53 IGC ponownie podniosło prognozy zbiorów zbóż w sezonie 2013/14
 161. 12:53 Pocztylion-Arka PTE SA informuje
 162. 12:53 OFE WARTA informuje
 163. 12:49 EMC - Zmiana znaczącej umowy zawartej przez Spółkę zależną Emitenta - Regionalne Centrum Zdrowia ...
 164. 12:35 KE przyjęła pakiet wsparcia dla Ukrainy
 165. 12:23 Poziom długu krajowego na koniec II wyniósł 448,8 mld zł vs 565,7 mld zł na koniec '13 - MF
 166. 12:23 W '14 z budżetu na rynek trafi 52,0 mld zł - MF
 167. 12:23 Konsolidacja płynności sektora publ. przyniosła na koniec II 29,0 mld zł - MF
 168. 12:18 AWBUD - Powołanie prokurentów Spółki (11/2014)
 169. 12:18 Rosyjscy oligarchowie upodobali sobie Londyn
 170. 12:08 MPiPS: startuje program Maluch 2014 (komunikat)
 171. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 044/A/NBP/2014
 172. 12:08 BGŻ spodziewa się, że 2014 r. będzie dla niego lepszy niż 2013 r
 173. 11:53 MG obniżyło prognozę deficytu w obrotach towarowych do 3,5 mld euro w '14
 174. 11:53 MAC ws. projektu podnoszącego kompetencje cyfrowe pokolenia 50+ (komunikat)
 175. 11:50 Restrukturyzacja a`la Chuck Norris. Czyli: jak bank może zniszczyć Ci życie.
 176. 11:50 WSA: uchwała gminy dot. odległości wiatraków od domu - nieważna
 177. 11:48 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (21...
 178. 11:40 Oskarżeni o posługiwanie się podrobionymi zaświadczeniami lekarskimi
 179. 11:38 Erste rekomenduje "sprzedaj" Emperię, cena docelowa 60 zł
 180. 11:38 MG po danych za styczeń podtrzymuje wzrost PKB w '14 na poziomie 3 proc.
 181. 11:38 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 182. 11:31 Poczta zdziera z prawników
 183. 11:25 Wzrosła sprzedaż detaliczna w Polsce
 184. 11:23 MON: wojskowi obserwatorzy OBWE na Krymie (komunikat)
 185. 11:23 Sprzedaż detaliczna w Polsce w I wzrosła o 2,4 proc. rdr - Eurostat
 186. 11:23 99,8 proc. załogi PKP Cargo zapisało się na akcje pracownicze spółki
 187. 11:18 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Zmiana daty publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 20...
 188. 11:18 ASSECO CENTRAL EUROPE - List of information disclosed to public by Asseco Central Europe, a. s. i...
 189. 11:08 MSP przeanalizuje ofertę KI Chemistry na akcje Ciech
 190. 11:02 Kobiety zdobywają rynek pracy
 191. 11:00 Deficyt w budżecie po styczniu 2014 r. wyniósł 2 mld 601 mln zł
 192. 10:53 DM IDM SA podwyższył cenę docelową Compu do 74,8 zł, rekomenduje "kupuj"
 193. 10:50 Gernot Erler przeciwny sankcjom przeciwko Rosji
 194. 10:40 Czarny punkt na mapie bezrobocia
 195. 10:34 500 złotych za 200 godzin pracy
 196. 10:23 Deficyt w budżecie po I wyniósł 2.601,08 mln zł - MF
 197. 10:23 Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin na koniec I wyniosły 108,938 mln zł - MF
 198. 10:23 PGS Software chce wypłacić łącznie 0,25 zł dywidendy na akcję za 2013 r.
 199. 10:23 We wtorek banki utrzymywały na rachunku w NBP 32.330,37 mln zł - NBP
 200. 10:23 Wpływy z VAT wyniosły po styczniu 16.368,66 mln zł - MF
 201. 10:10 Przychody z praw autorskich można wliczyć do działalności gospodarczej
 202. 10:05 Indeks PMI we Francji w usługach w lutym wyniósł 47,2 pkt
 203. 10:00 Indeks PMI w Niemczech w usługach w lutym wyniósł 55,9 pkt
 204. 09:59 Czekając na EBC
 205. 09:55 "Kobieta powinna rodzić dzieci, a nie pilotować samolot"
 206. 09:53 Zmniejszenie napięcia dotyczącego Ukrainy pozytywnie wpływa na rynki, w tym na PLN i SPW
 207. 09:45 Czy RPP zareaguje na sytuację na Wschodzie?
 208. 09:40 UE powinna pomyśleć, jak zmniejszyć swą zależność od gazu z Rosji
 209. 09:37 Bez rozstrzygnięć
 210. 09:23 Jan Kulczyk chce przejąć Ciech
 211. 09:22 Smutna prawda na temat zarobków kobiet i mężczyzn
 212. 09:20 Wskazówki przed kluczowymi danymi
 213. 09:18 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawiadomienie o przekroczniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgrom...
 214. 09:18 VISTULA GROUP - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula ...
 215. 09:18 ORCO PROPERTY GROUP - Komunikat Orco Property Group 5 marca 2014r. (7/2014)
 216. 09:08 WIG 30 na otwarciu wyniósł 2594,86 pkt (-0,08%)
 217. 09:05 Rynkami rządzi polityka, poczekajmy na ekonomię
 218. 09:04 Polscy przedsiębiorcy pozytywnie o kompromisie nt. delegowania
 219. 08:53 KI Chemistry z grupy Kulczyka wzywa do sprzedaży 66 proc. akcji Ciechu po 29,5 zł za akcję
 220. 08:53 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 221. 08:53 Cena ropy Brent w Londynie na IV - 109,23-109,25 USD za baryłkę
 222. 08:38 Strata netto PGNiG w IV kw. 13 wyniosła 161 mln zł, rynek oczekiwał 755 mln zł zysku (opis)
 223. 08:33 Najbogatsi ludzie świata 2014
 224. 08:23 Przychody z prywatyzacji po II '14 wyniosły 142,3 mln zł - MSP
 225. 08:23 Dr. Kalliwoda rekomenduje "kupuj" Oponeo.pl, cena docelowa 12,5 zł
 226. 08:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 227. 08:23 Zysk netto grupy Banku BGŻ w '13 wyniósł 160,1 mln zł; wzrost o 23,1 proc. rdr
 228. 08:20 Strata netto PGNiG w IV kwartale 2013 r. wyniosła 161 mln zł
 229. 08:08 NORDEA OFE informuje
 230. 08:08 NORDEA OFE informuje
 231. 08:08 Lotos miał w IV kw. 13 r. 24,4 mln zł straty netto wobec 18 mln zł zysku konsensusu (opis)
 232. 08:07 Pracodawcy RP negatywnie o rządowym projekcie ws. składek od umów zleceń
 233. 08:00 Odreagowanie na złotym wraz z uspokojeniem sytuacji wokół Ukrainy
 234. 07:58 Polskie banki najzdrowsze w Europie
 235. 07:53 Wyniki PGNiG w IV kw. poniżej konsensusu w części z powodu nowych odpisów - IR spółki
 236. 07:50 Rośnie sprzedaż AGD
 237. 07:48 BGŻ SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
 238. 07:48 BGŻ SA - Raport roczny R 2013
 239. 07:42 Nasza reprezentacja warta 5 zł
 240. 07:39 W bitcoinach ulokowanych może być już nawet 12 mld USD
 241. 07:38 Lotos miał w IV kw. 13 r. 24,4 mln zł straty netto wobec 18 mln zł zysku konsensusu
 242. 07:38 Wyniki Lotosu w IV kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 243. 07:36 Gorączka wyprzedaży samochodów z kratką potrwa do końca marca
 244. 07:33 APLISENS S.A. - Raport roczny R 2013
 245. 07:23 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 5.03 - 7.03.2014
 246. 07:23 Kalendarium rynku NewConnect 5.03 - 10.03.2014
 247. 07:23 Strata netto PGNiG w IV kw. 13 wyniosła 161 mln zł, rynek oczekiwał 755 mln zł zysku
 248. 07:23 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 5 III - 7 III
 249. 07:23 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 5 marca
 250. 07:20 Strach na rynkach osłabia złotego
 251. 07:18 GRUPA LOTOS - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
 252. 07:13 Rosyjska gra na Krymie
 253. 07:08 Wyniki grupy PGNiG w IV kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 254. 07:03 GRUPA LOTOS - Raport roczny R 2013
 255. 06:48 OVOSTAR UNION N.V. - Presentation for UniCredit's Ukrainian Day in Warsaw 2014 (3/2014)
 256. 06:33 PGNIG - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
 257. 06:33 PGNIG - Raport roczny R 2013
 258. 06:28 Gmina na pasku parabanku
 259. 05:20 Chińczycy chcą budować obwodnicę Warszawy
 260. 05:00 Popłynie do nas gaz z Niemiec
 261. 03:40 Niepokonani 2012 rozważają start do Sejmu
 262. 03:00 Onkologię toczy zakupowy rak
 263. 01:45 Ekologiczne tramwaje w Jaworznie