Trwa ładowanie...
d4m1n39

Artykuły z dnia: 2014.03.31 - finanse.wp.pl

 1. 01:30 Trzęsienie ziemi w czołówce
 2. 00:18 TERRA S.A. - Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Terra S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 r. ...
 3. 23:48 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zbycie części zorganizowanej przedsiębiorstwa. (42/2014)
 4. 23:34 Rubicon Partners SA - Nabycie aktywów o znacznej wartości ? korekta raportu nr 23/2014 (23/2014)
 5. 23:33 KRUK S.A. - Zawarcie znaczącej umowy sprzedaży wierzytelności oraz znaczącej umowy kredytu (10/2014)
 6. 23:19 SERINUS ENERGY INC. - AIF (Roczny Formularz Informacyjny) Serinus Energy Inc. (13/2014)
 7. 23:18 RESBUD - Nabycie akcji Emitenta. Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (26/2014)
 8. 22:04 MIDAS - Zawarcie aneksu nr 2 do umowy ramowej ze Sferia S.A. (5/2014)
 9. 22:03 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Transakcje na akcjach Emitenta dokonane przez osobę mającą dostęp...
 10. 22:03 GLOBAL CITY HOLDINGS - Rezygnacja dwóch niewykonawczych Członków Rady Dyrektorów. (16/2014)
 11. 22:03 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Plan połączenia ZPC "Otmuchów" S.A. ze spółką zależną Otmuchów Inwestycje Sp....
 12. 22:03 KANIA - Zmiana znaczącej umowy (12/2014)
 13. 22:03 FON - Nabycie akcji emitenta - zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (37/2014)
 14. 21:48 WERTH-HOLZ S.A. - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Werth-Holz S.A. w dniu...
 15. 21:48 CCC - Zmiana umowy znaczącej (6/2014)
 16. 21:38 MSZ: szefowie dyplomacji państw Trójkąta Weimarskiego o Ukrainie (komunikat)
 17. 21:38 Eurocash planuje wypłacić z zysku za '13 dywidendę w wysokości 0,79 zł na akcję
 18. 21:03 FON - FON SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka rady nadzorczej emitenta w trybie art...
 19. 21:03 EUROCASH - Propozycja wypłaty dywidendy za rok 2013 (17/2014)
 20. 21:03 LENTEX - Nabycie akcji Spółki przez Prezesa Zarządu (21/2014)
 21. 20:48 EUROCASH - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCASH S.A. (16/2014)
 22. 20:48 NETWISE S.A. - lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgrom...
 23. 20:48 EUROCASH - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCASH S.A. (15/2014)
 24. 20:38 Cena sprzedaży akcji w ofercie Livechat Software ustalona na 18,5 zł (opis)
 25. 20:38 Amplico OFE ma poniżej 5 proc. PKP Cargo
 26. 20:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH (58/2014)
 27. 20:23 Asbis może wypłacić 0,06 USD dywidendy na akcję za '13
 28. 20:23 Neuca ma zgodę UOKiK na przejęcie ACP Pharma, ale musi sprzedać hurtownię w Bydgoszczy (opis)
 29. 20:18 PKOBP (PKO BP SA) - Zawarcie porozumienia zmieniającego do umowy dotyczącej nabycia przez PKO Ban...
 30. 20:18 PKP CARGO S.A. - Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania (20/2014)
 31. 20:08 Cena sprzedaży akcji w ofercie Livechat Software ustalona na 18,5 zł
 32. 19:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 33. 19:53 Aktualne wskaźniki giełdowe
 34. 19:53 JP Morgan podnosi cenę docelową akcji Banku Millennium do 10,4 zł
 35. 19:48 GRUPA NOKAUT S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31...
 36. 19:33 FON - FON SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie. ...
 37. 19:33 RESBUD - Nabycie akcji Emitenta. Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (25/2014)
 38. 19:33 MEX POLSKA S.A. - Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. (18/2...
 39. 19:23 GPW: Komunikat - CUBEITG
 40. 19:23 GPW: Komunikat - korekta komunikatu w sprawie kwalifikacji akcji do segmentu NewConnect Lead
 41. 19:23 GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki PLATINUM PROPERTIES GROUP SA
 42. 19:23 Zdolność magazynowania gazu w Polsce wzrośnie w '14 do 2,9 mld m sześc. - MSP
 43. 19:23 GPW: Komunikat - LOGINTRADE SA
 44. 19:23 GPW: Komunikat - VENITI SA
 45. 19:19 KBJ S.A. - Zawiadomienie Członka Zarządu dotyczące transakcji na akcjach Spółki (7/2014)
 46. 19:18 SAKANA S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Sakana S.A. (2/2014)
 47. 19:18 MEX POLSKA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. (17/2014)
 48. 19:18 LW BOGDANKA S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z EDF Paliwa Sp. z o.o. (4/2014)
 49. 19:08 GPW: Komunikat - PSW CAPITAL SA
 50. 19:08 GPW: Komunikat - SCANMED MULTIMEDIS SA
 51. 19:08 Deutsche Bank podniósł rekomendację PZU do "kupuj", a wycenę do 490 zł
 52. 19:08 Synthos chce uruchomić w Brazylii produkcję kauczuku polibutadienowego (opis)
 53. 18:48 Rubicon Partners SA - Nabycie aktywów o znacznej wartości (23/2014)
 54. 18:48 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (1...
 55. 18:48 SYGNITY - Informacja o powołaniu osób nadzorujących Sygnity S.A. na nową kadencję (13/2014)
 56. 18:38 Synthos chce uruchomić w Brazylii produkcję kauczuku polibutadienowego
 57. 18:34 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (...
 58. 18:34 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub n...
 59. 18:33 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzoruj...
 60. 18:33 SYNTHOS - Nabycie akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z osobą wchodzącą w skład organu nad...
 61. 18:33 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundu...
 62. 18:33 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 63. 18:33 PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Uchwała Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w związku ze s...
 64. 18:33 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nad...
 65. 18:19 SMT SA - Zamiar połączenia spółek SMT S.A. i AdvFinance Sp. z o.o. (24/2014)
 66. 18:19 SYNTHOS - Ujawnienie informacji poufnej, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóź...
 67. 18:19 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 68. 18:18 SYNTHOS - Zmiana o więcej niż 1% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta przez FTF Galleo...
 69. 18:18 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadz...
 70. 18:18 SYNTHOS - Ujawnienie informacji poufnej, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóź...
 71. 18:18 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzoru...
 72. 18:18 SYNTHOS - Ujawnienie informacji poufnej, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóź...
 73. 18:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 74. 18:18 SAKANA S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji. (1/2014)
 75. 18:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub n...
 76. 18:18 SYNTHOS - Nabycie akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z osobą wchodzącą w skład organu nad...
 77. 18:18 ACTION S.A. - Zmiana zaangażowania kapitałowego w Devil GmbH (17/2014)
 78. 18:18 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundus...
 79. 18:08 Wzrostowe zakończenie kwartału
 80. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 81. 18:08 GPW: Komunikat - CERTUS CAPITAL SA
 82. 18:08 GPW: Komunikat - VENITI SA
 83. 18:08 Transakcje pakietowe
 84. 18:04 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub n...
 85. 18:04 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 86. 18:03 INVENTUM TFI SA - Zmiana nazwy Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na Inventum Towarzys...
 87. 18:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub n...
 88. 18:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub n...
 89. 18:03 MAKRUM S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta (36/2014)
 90. 18:03 INVENTUM TFI SA - Powołanie Członka Zarządu InventumTFI S.A. (dawniej Idea TFI S.A.) (30/2014)
 91. 18:03 SYNTHOS - Ujawnienie informacji poufnej, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóź...
 92. 18:03 SYNTHOS - Ujawnienie informacji poufnej, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóź...
 93. 18:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 94. 18:03 SYGNITY - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity w dniu 31 marca 2014 roku (1...
 95. 18:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 96. 18:03 SMT SA - Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o planowanym połączeniu (26/2014)
 97. 17:53 MEN: Lidia Wollman współautorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów (komunikat)
 98. 17:50 MRiRW: mniejsza strefa z ograniczeniami w związku z ASF
 99. 17:49 MAKRUM S.A. - Połączenie Spółki ze spółką zależną (35/2014)
 100. 17:49 GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exo...
 101. 17:49 MAKRUM S.A. - Zarejestrowanie zmian Statutu Spółki - nowa firma Spółki (34/2014)
 102. 17:49 GETIN - Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał (9/2014)
 103. 17:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub n...
 104. 17:48 SMT SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SMT S.A. (25/2014)
 105. 17:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 106. 17:48 AGROWILL GROUP AB - Approved prospectus on admission of shares of Agrowill Group, AB to regulated...
 107. 17:48 KRRiT: w 2013 r. wpływy abonamentowe wyniosły ponad 630 mln zł
 108. 17:38 GPW: Komunikat - SCANMED MULTIMEDIS SA
 109. 17:38 Stawka Polonia w poniedziałek spadła do 2,42 proc. z 2,54 proc. - NBP
 110. 17:38 MSZ ws. wizyty wiceminister Mościckiej-Dendys w Pradze (komunikat)
 111. 17:38 Zarząd Kęt podwyższył rekomendowany poziom wypłaty dywidendy do 10 zł na akcję za '13
 112. 17:38 Neuca może przejąć ACP Pharma, ale musi sprzedać hurtownię w Bydgoszczy - UOKiK
 113. 17:35 FON - Nabycie akcji Emitenta - zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 U...
 114. 17:34 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI -
 115. 17:33 mBank - XXVII ZWZ mBanku S.A. - decyzja o wypłaceniu dywidendy (26/2014)
 116. 17:33 mBank - Wybór Rady Nadzorczej mBanku S.A. nowej kadencji (27/2014)
 117. 17:33 NEUCA - Warunkowa zgoda UOKIK na przejęcie Grupy ACP Pharma (35/2014)
 118. 17:33 INC - Nabycie akcji własnych (26/2014)
 119. 17:33 mBank - Ustalenie przez Radę Nadzorczą mBanku S.A. jednolitego tekstu Statutu Banku (28/2014)
 120. 17:33 RESBUD - Nabycie akcji Emitenta. Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (24/2014)
 121. 17:33 PHN S.A. - Nabycie akcji własnych Emitenta przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A. (22/2014)
 122. 17:33 mBank - XXVII ZWZ mBanku SA ? wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów (29/2014)
 123. 17:30 WIG30 wzrósł na zamknięciu sesji o 1,11 proc. do 2612,52 pkt
 124. 17:25 Baniak: lepszy wynik TVP za ub.r.; MSP oczekuje dalszej restrukturyzacji
 125. 17:23 UOKiK: zgoda warunkowa na transakcję na rynku farmaceutycznym (komunikat)
 126. 17:23 WIG 30 na zamknięciu wyniósł 2612,52 pkt (+1,11%)
 127. 17:23 GPW: Komunikat - CUBE.ITG SA
 128. 17:23 MSZ: Polska wśród liderów wsparcia eksperckiego dla Ukrainy (komunikat)
 129. 17:20 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ -
 130. 17:19 mBank - XXVII ZWZ mBanku S.A. - podjęte uchwały (25/2014)
 131. 17:19 SYGNITY - Odnowienie linii kredytowej przez Deutsche Bank Polska S.A. (11/2014)
 132. 17:18 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ -
 133. 17:18 mBank - Nabycie własnych papierów dłużnych i ich umorzenie przez mBank S.A. (24/2014)
 134. 17:18 KETY - Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za 2013 rok (23/2014)
 135. 17:18 MONNARI TRADE S.A. - Umowa sprzedaży nieruchomości (3/2014)
 136. 17:14 Marcowe ostatki na niewielkim plusie
 137. 17:10 Słabsze sygnały z USA
 138. 17:08 ING OFE informuje
 139. 17:08 WIG 30 na zamknięciu wyniósł 2612,52 pkt (+1,11%)
 140. 17:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 141. 17:08 GPW: Komunikat - OVOSTAR UNION N.V.
 142. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 28.03.2014
 143. 17:08 PKO BP BANKOWY PTE SA informuje
 144. 17:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 145. 17:03 SYGNITY - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A (10/2014)
 146. 17:03 INGBSK - Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej z ubiegania się o wybór do następnej kadencji Rady. ...
 147. 17:03 Urzędnicy wpisują PIT-y, klienci stoją w kolejce
 148. 16:53 GPW: Komunikat - PBO ANIOŁA SA
 149. 16:53 GPW: Komunikat - MARVIPOL SA
 150. 16:53 GPW: Komunikat - OVOSTAR UNION N.V.
 151. 16:53 Amerykańska gospodarka wciąż potrzebuje "wyjątkowego wsparcia" - Yellen
 152. 16:53 Baltic Dry Index w ciągu tygodnia spadł o 15,0 proc.
 153. 16:53 DM mBanku podniósł rekomendację Ciechu do "kupuj", a cenę docelową do 37 zł
 154. 16:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 155. 16:38 Państwowy dług publiczny w 2013 r. wzrósł o 4,7 proc. do 880.204,5 mln zł - MF (popr.)
 156. 16:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 157. 16:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 158. 16:33 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z cz...
 159. 16:23 FX i FI czekają na EBC i dane z rynku pracy w USA, dług także na przetarg (opis)
 160. 16:23 OFE PZU informuje
 161. 16:23 Kwiecień powinien być ostatnim miesiącem w br. z "dużą" podażą obligacji - Marczak
 162. 16:23 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 163. 16:23 Pekao Pioneer PTE SA informuje
 164. 16:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 165. 16:18 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych (3...
 166. 16:18 MOL - Number of voting rights at MOL Plc (16/2014)
 167. 16:18 PAMAPOL S.A. - Spełnienie zobowiązania określonego w aneksie do umowy kredytu rewolwingowego udzi...
 168. 16:18 CAM MEDIA S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości przez jednostk...
 169. 16:15 Rynki czekają na posiedzenie EBC dane z rynku pracy w USA
 170. 16:08 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 171. 16:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 172. 16:03 GROCLIN - Połączenie Emitenta z podmiotami zależnymi. (10/2014)
 173. 16:03 RUNICOM S.A. - Zwiększenie zaangażowania PCH CAPITAL S.A. w RUNICOM S.A. (10/2014)
 174. 16:03 INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Wyznaczenie daty i zwoł...
 175. 16:03 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej (34/...
 176. 16:03 EMPERIA - Zawiadomienie o przekroczeniu 10% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holding S.A. (...
 177. 15:51 Zwolnienia w bankach to ostatnio norma
 178. 15:48 INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Wyznaczenie daty ...
 179. 15:48 PCC ROKITA S.A. - Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki (7/2014)
 180. 15:48 PUŁAWY - Wypowiedzenie umowy znaczącej (7/2014)
 181. 15:46 22 tys. zł - tyle kosztuje redukcja armii bezrobotnych o 1 osobę
 182. 15:40 MF: Państwowy dług publiczny w 2013 r. wzrósł do 880 mld 204,5 mln zł
 183. 15:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 184. 15:38 GENERALI PTE SA informuje
 185. 15:38 Zadłużenie KFD wzrosło w IV kw. '13 do 43,64 mld zł - MF
 186. 15:38 Udział PKP Cargo w przewozach ładunków w I-II spadł do 46,94 proc. całości masy - UTK
 187. 15:35 Wielkanocne wczasy rodzinne
 188. 15:33 PUŁAWY - Zmiana terminu spełnienia warunków decydujących o realizacji przedsięwzięcia Elektrownia...
 189. 15:33 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Zmiany w organach Spółki. (10/2014)
 190. 15:33 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Wyznaczenie daty i zwołanie ...
 191. 15:33 SELENA FM S.A. - Zbycie akcji spółki przez osobę zarządzającą (6/2014)
 192. 15:33 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Emisja obligacji serii R3 (12/2014)
 193. 15:23 MF zaoferuje w IV na 2 przetargach papiery za łącznie 8-15 mld zł
 194. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 195. 15:23 GPW dzięki compliance w spółkach chce zwiększać zaufanie do rynków kapitałowych
 196. 15:23 MF zaoferuje w II kw. '14 na 4-5 przetargach obligacje za 20-30 mld zł - komunikat
 197. 15:23 Polska popularnym rynkiem wschodzącym dla lokowania rezerw banków centralnych - MFW
 198. 15:23 Walne zgromadzenie mBanku zdecydowało o wypłacie 17 zł dywidendy na akcję
 199. 15:23 Cena miedzi na LME spadła do 6625,50 za tonę
 200. 15:18 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Zawarcie umowy na wynajem powierzchni na potrzeby przychodni wie...
 201. 15:10 Inflacja w strefie euro na najniższym poziomie od 2009 r.
 202. 15:08 GPW: czasowe obniżenie stawek niektórych opłat pobieranych na Catalyst
 203. 15:08 MIR: będzie połączenie kolejowe aglomeracji śląskiej z Pyrzowicami (komunikat)
 204. 15:08 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SA
 205. 15:08 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki POZNAŃSKA 37 SPV
 206. 15:08 Inflacja oczekiwana w ciągu 12 miesięcy w III wyniosła 0,5 proc. - NBP
 207. 15:08 Zadłużenie zagraniczne ogółem Polski spadło w IV kw. '13 do 275.459 mln euro - NBP
 208. 15:08 Cykl zacieśnienia monetarnego w Polsce rozpocznie się na początku '15 - Citi Handlowy (opinia)
 209. 15:08 Oponeo skupi do 500 tys. akcji własnych za 8,5 mln zł
 210. 15:08 Deficyt w obrotach bieżących w IV kw. '13 wyniósł 1.071 mln euro - NBP
 211. 15:08 Inflacja oczekiwana w ciągu 12 miesięcy w III wyniosła 0,5 proc. - NBP
 212. 15:04 POLICE - Zawarcie znaczącej umowy (11/2014)
 213. 15:03 INTEGER.PL S.A. - Korekta raportu bieżącego 20/2014 "Lista akcjonariuszy posiadających co najmnie...
 214. 14:49 FARMACOL - Informacja dotyczącą stosowania przez Emitenta Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GP...
 215. 14:48 ES-SYSTEM S.A. - Zakończenie procesu połączenia spółek zależnych ES-SYSTEM S.A. (3/2014)
 216. 14:48 OPONEO.PL S.A. - Uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. w dniu 31 m...
 217. 14:48 NEUCA - Nabycie obligacji przez jednostkę zależną (34/2014)
 218. 14:48 FARMACOL - Rezygnacja Członka Zarządu Emitenta (5/2014)
 219. 14:33 PKNORLEN - ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o. o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ...
 220. 14:25 NBP: deficyt w obrotach bieżących w IV kwartale wyniósł 1 mld 71 mln euro
 221. 14:23 Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski netto po IV kw. '13 wyniosła minus 270,5 mld EUR - NBP
 222. 14:23 Do Polski napłynęło w lutym 1,933 mld euro środków z UE - MF
 223. 14:23 Aegon OFE informuje
 224. 14:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 225. 14:22 Jak skutecznie walczyć z bezrobociem?
 226. 14:20 Zadłużenie zagraniczne Polski spadło w IV kwartale do 275 mld 459 mln euro
 227. 14:20 NBP: inflacja oczekiwana w ciągu 12 miesięcy w marcu wyniosła 0,5 proc.
 228. 14:19 GRUPA AZOTY SA - Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty S.A. (19/2014)
 229. 14:18 MOSTALEXP - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. wraz z...
 230. 14:14 Duże zmiany w pracy pielęgniarek. Będą wypisywać recepty, szykują się też limity zatrudnienia
 231. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 232. 14:08 Credit Suisse obniżył cenę docelową akcji KGHM do 101 zł
 233. 14:05 MF: do Polski napłynęło w lutym 1,933 mld euro środków z UE
 234. 13:53 Nowa edycja Akademii Liderów Rynku Kapitałowego - rekrutacja do 4 V
 235. 13:53 PKO BP BANKOWY PTE SA informuje
 236. 13:41 PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Złożenie wniosku o dopuszczenie Cert...
 237. 13:40 ŻYWIEC - Połączenie Grupy Żywiec S.A. ze spółką zależną BrandhouseŻywiec Sprzedaż i Dystrybucja S...
 238. 13:38 GPW: minimalna wartość transakcji pakietowych
 239. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 240. 13:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 241. 13:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 242. 13:30 Mazowsze przeznaczy ponad 36 mln zł na badania nad grafenem
 243. 13:27 Europa: kryzys finansowy zapoczątkował falę populizmu
 244. 13:21 ISP: 80 proc. uchodźców w Polsce mieszka w trudnych warunkach
 245. 13:20 Prezes Sbierbanku: za 2-6 miesięcy w Rosji własny system kart płatniczych
 246. 13:10 UniCredit - UniCredit: AMENDMENT OF ARTICLES OF ASSOCIATION (13/2014)
 247. 13:08 Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 266,5 mld zł - MIR
 248. 13:08 OFE WARTA informuje
 249. 13:08 Na koniec 2016 r. PGNiG będzie znał dalszy kierunek działań związanych z łupkami
 250. 13:05 Po raz pierwszy od 3 lat spada liczba bankructw
 251. 12:53 Zaangażowanie inwestorów zagr. w obligacje na koniec II wyniosło 188,7 mld zł - MF (opis)
 252. 12:43 PolskiBus uruchamia nowe połączenia Warszawa-Katowice
 253. 12:40 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 254. 12:39 MUZA - Skup akcji własnych (16/2014)
 255. 12:38 Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji w II spadła o 8,2 proc. mdm - MF
 256. 12:38 Zaangażowanie inwestorów zagr. w obligacje na koniec II wzrosło do 188,7 mld zł - MF
 257. 12:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 258. 12:38 PGNiG ma umowę z Chevron w sprawie współpracy przy poszukiwaniach gazu z łupków
 259. 12:30 Chiński milioner chce przejąć brytyjską sieć handlową
 260. 12:25 PGNiG ma umowę z Chevron ws. współpracy przy poszukiwaniu gazu z łupków
 261. 12:24 TATRY MOUNTAIN RESORTS, A.S. - Changes to the Annual General Meeting?s Agenda (43/2014)
 262. 12:23 K2 INTERNET S.A. - Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Inte...
 263. 12:23 MAC: podpisanie ustawy o zbiórkach publicznych (komunikat)
 264. 12:23 GPW: czasowe obniżenie stawek niektórych opłat giełdowych pobieranych na Głównym Rynku GPW
 265. 12:23 W I kw. upadło 178 firm, o 15 proc. mniej rdr - Coface
 266. 12:23 Orlen zainteresowany kupnem gazu LNG z terminala w perspektywie 4-5 lat
 267. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr062/A/NBP/2014
 268. 12:15 Premier Miedwiediew: Krym będzie specjalną strefą ekonomiczną
 269. 12:15 Polacy coraz bogatsi
 270. 12:12 Oszuści z Konga naciągają na rozmowy
 271. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 272. 12:03 DTP S.A. - Rezygnacja Członka Zarządu (5/2014)
 273. 12:03 PGNIG - Zawarcie umowy pierwszej fazy współpracy przy poszukiwaniu gazu z łupków pomiędzy PGNiG i...
 274. 12:03 DROZAPOL - Zawarcie aneksu do umowy wielocelowego limitu kredytowego z Bankiem Polska Kasa Opieki...
 275. 11:53 MEN: już jutro sprawdzian szóstoklasisty (komunikat)
 276. 11:48 DROZAPOL - Ujawnienie nazwy dostawcy (6/2014)
 277. 11:44 Uff, a jednak Prince Polo
 278. 11:38 Pocztylion-Arka PTE SA informuje
 279. 11:38 Rząd nie podjął decyzji o przystąpieniu do unii bankowej - Kowalczyk, MF
 280. 11:35 EY: bezrobocie w strefie euro powyżej 11 proc. do 2018 r.
 281. 11:33 UniCredit - UniCredit: Composition of share capital (12/2014)
 282. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 283. 11:23 Nie ma sygnałów o problemach z ropą i gazem ze wschodu - debata PAP
 284. 11:10 Eurostat podał dane o inflacji w strefie euro
 285. 11:04 DGA - Skup akcji własnych (6/2014)
 286. 11:03 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (29...
 287. 10:53 Pierwsza podwyżka stóp NBP w II kw. '15 - Goldman Sachs (opinia)
 288. 10:53 CEZ chce wykupić obligacje warte 1,1 mld euro
 289. 10:53 DM IDM SA wytypował 19 spółek jako swoich faworytów na kwiecień
 290. 10:50 Zmiana nazwy Prince Polo na Polski Książę
 291. 10:48 MORIZON S.A. - Zmiana stanu posiadania w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego (6/...
 292. 10:42 Dane o inflacji ze strefy euro w centrum uwagi
 293. 10:40 Weidmann mniej gołębi, rynek czeka na inflację w strefie euro
 294. 10:33 CEZ, a.s. - ČEZ has launched a tender offer for its outstanding Euro-denominated bonds (8/2014)
 295. 10:30 Piechociński: mamy duże możliwości dostaw ropy z różnych kierunków
 296. 10:22 Stabilny złoty
 297. 10:08 AMPLICO OFE informuje
 298. 10:08 DM IDM SA obniżył rekomendację Eurotelu do "trzymaj"
 299. 10:04 BMPAG - Publikacja łącznej liczby praw głosu stosownie do § 26a niemieckiej Ustawy o obrocie papi...
 300. 09:53 PLN w najbliższych dniach w przedziale 4,15-4,20/EUR
 301. 09:53 AMPLICO OFE informuje
 302. 09:53 Pracownicy i kadra zarządzająca Alior Banku wystawili na sprzedaż około 1,17 mln akcji banku
 303. 09:53 Dr. Kalliwoda rekomenduje "kupuj" Milestone Medical z ceną docelową 12 zł
 304. 09:53 Goldman Sachs obniżył cenę docelową PKO BP, Banku Handlowego, Pekao, mBanku i BZ WBK (opis)
 305. 09:53 Goldman Sachs obniżył cenę docelową PKO BP, Banku Handlowego, Banku Pekao i mBanku
 306. 09:52 Spokój na rynku umacnia złotego
 307. 09:49 WARIMPEX - Wstępny wynik finansowy z działalności operacyjnej za rok 2013 (4/2014)
 308. 09:48 Zwyżki na otwarciu mimo słabej sesji w USA
 309. 09:48 WARIMPEX - Provisional operating result for 2013 (4/2014)
 310. 09:46 Palisz to płać wyższe składki
 311. 09:33 HYGIENIKA - Zawarcie umowy znaczącej - umowa handlowa Luksemburg (23/2014)
 312. 09:33 PAGED - uchwała Zarządu KDPW w sprawie warunkowego przyjęcia akcji Spółki do depozytu papierów wa...
 313. 09:08 WIG 30 na otwarciu wyniósł 1141,80 pkt (+0,56%)
 314. 09:08 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 315. 09:08 Cena ropy Brent w Londynie na V - 107,77-107,79 USD za baryłkę
 316. 09:04 IDEON S.A. - Realizacja układu z Wierzycielami (11/2014)
 317. 08:57 Sieć drogerii Dayli chce mieć na koniec roku prawie 200 placówek
 318. 08:53 Zmieniają się zasady odliczenia podatku VAT od aut firmowych
 319. 08:53 Ile warci są specjaliści i menedżerowie
 320. 08:53 DM PKO BP podniósł cenę docelową akcji Orange Polska do 8 zł, a Netii do 5,6 zł
 321. 08:49 Nowy podpis prezesa NBP i jeszcze lepsze zabezpieczenia
 322. 08:40 Prezydent skieruje do Sejmu projekt przywracający asesorów sędziowskich
 323. 08:38 MBANK HIPOTECZNY - Sprawozdanie roczne z działalności mBanku Hipotecznego SA za rok 2013 (1/2014)
 324. 08:37 MBANK HIPOTECZNY - Sprawozdanie roczne z działalności mBanku Hipotecznego SA za rok 2013 (1/2014)
 325. 08:35 Wirtualna zemsta za realną jedynkę
 326. 08:33 Będą ograniczenia w zamawianiu usług przez telefon
 327. 08:30 Całe życie bez etatu
 328. 08:18 Rząd planuje więcej kar i kontroli
 329. 08:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 330. 08:02 Spokojny początek tygodnia na złotym
 331. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, poniedziałek, 31 marca
 332. 07:53 PTE Allianz Polska SA informuje
 333. 07:23 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 31 III - 2 IV
 334. 07:23 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 31.03 - 2.04.2014
 335. 07:23 Kalendarium rynku NewConnect 31.03 - 2.04.2014
 336. 07:23 Europa Środkowa i Turcja: przegląd informacji z ub. tygodnia i zapowiedź tygodnia
 337. 07:08 Przegląd prasy gospodarczej, sobota, 29 marca
 338. 07:08 Medicover nie ma już wyłączności na zakup Polmedu
 339. 07:08 PKO BP zapłaci nieco mniej za przejmowane aktywa Nordei w Polsce
 340. 07:08 Tauron wybuduje blok energetyczny w Tychach za 618 mln zł do 2016 r.
 341. 06:56 Palisz - to płać wyższe składki
 342. 06:05 Ofiary inwestycji skarżą Polskę
 343. 06:05 Więcej praw dla konsumentów
 344. 06:05 Karty zbliżeniowe tylko dla tych, którzy ich chcą
 345. 06:05 Konsument będzie mógł łatwiej ogłosić upadłość
 346. 05:35 Całe życie bez etatu
 347. 04:05 Miliardy popłyną do ścieków
 348. 03:05 Centrom danych stuknął miliard