Trwa ładowanie...
d3u9rnh

Artykuły z dnia: 2014.03.11 - finanse.wp.pl

 1. 23:20 USA: Niewielkie spadki na Wall Street
 2. 21:08 Goldman Sachs obniżył cenę docelową akcji JSW do 42 zł
 3. 20:33 EMC - Raport roczny R 2013
 4. 20:18 M10 S.A. - Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M10 S.A. zwołanego na dzi...
 5. 20:03 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 6. 19:53 GPW: Uzupełnienie listy uczestników indeksów
 7. 19:53 WSE: Communique - MEGA SONIC
 8. 19:48 MEDIATEL - Wybór biegłego rewidenta (7/2014)
 9. 19:48 MEDIATEL - Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję (6/2014)
 10. 19:48 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (79/2014)
 11. 19:23 GPW: Ostatnie notowanie PDA spółki GLOBE TRADE CENTRE
 12. 19:23 GPW: Wykluczenie z obrotu akcji spółki Barlinek
 13. 19:23 GPW: Zawieszenie obrotu akcjami spółki FUTURIS
 14. 19:23 GPW: Zawieszenie obrotu akcjami spółki Boryszew
 15. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 16. 19:23 GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki GLOBE TRADE CENTRE
 17. 19:18 KBC POLAND JUMPER 4 FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
 18. 19:18 HAWE - Raport roczny R 2013
 19. 19:18 KBC PROGRESJA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfi...
 20. 19:18 KONSORCJUM STALI S.A. - Hipoteka na aktywach o znacznej wartości (15/2014)
 21. 18:53 Aktualne wskaźniki giełdowe
 22. 18:53 Energa chce przeznaczyć na dywidendę z zysku za '14 r. ponad 500 mln zł
 23. 18:48 KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 24. 18:48 KBC HIMALAJA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfik...
 25. 18:48 HAWE - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
 26. 18:48 KBC INDEX MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu prz...
 27. 18:48 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 28. 18:48 KBC KAPITALNY START FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
 29. 18:48 KBC AMERYKA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfika...
 30. 18:37 TMS Brokers przejął ProTRADER
 31. 18:35 Uspokojenie nastrojów z nutą niepewności
 32. 18:33 IDEA TFI SA - Powołanie Wiceprezesa Zarządu Idea TFI S.A. (24/2014)
 33. 18:33 ORCO PROPERTY GROUP - Orco Property Group. Zgromadzenie akcjonariuszy 8 kwietnia 2014 - szczegóły...
 34. 18:15 Rossielchoznadzor: Polska nie powinna eksportować wieprzowiny
 35. 18:12 Naruszenie dołka
 36. 18:08 WIG 30 na zamknięciu wyniósł 2544,54 pkt (+0,20%)
 37. 18:08 CD Projekt przesuwa premierę gry Wiedźmin 3 na luty 2015 r.
 38. 18:08 Transakcje pakietowe
 39. 18:08 MSZ: Sikorski powitał w kraju konsula generalnego RP w Sewastopolu (komunikat)
 40. 18:08 PTE Allianz Polska SA informuje
 41. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 42. 18:08 Wiedźmin 3 ukaże się znacznie później
 43. 18:03 MEX POLSKA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (14/2014)
 44. 18:03 FON - Uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji Spółki (33/2014)
 45. 17:55 Przyłączenie do Rosji sparaliżowałoby gospodarkę Krymu
 46. 17:55 Rząd uruchamia interwencyjny skup wieprzowiny
 47. 17:50 Nowe przepisy dot. gazu z łupków nadzieją na przyspieszenie poszukiwań
 48. 17:48 GTC - Wprowadzenie akcji serii J Globe Trade Centre S.A. do obrotu giełdowego oraz wyznaczenie os...
 49. 17:48 PC GUARD - Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy (3/2014)
 50. 17:48 ASTARTA HOLDING - Buyback of Shares (10/2014)
 51. 17:48 ALIOR BANK S.A. - Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii G ? uzupełnienie raportu bieżąceg...
 52. 17:44 Ważna sesja na GPW
 53. 17:42 Niezdecydowanie i rozchwianie
 54. 17:40 Rządowy projekt ws. gazu z łupków przyjęty z zadowoleniem
 55. 17:33 CD PROJEKT SA - Ustalenie terminu premiery gry "Wiedźmin 3 Dziki Gon" (3/2014)
 56. 17:33 BAKALLAND S.A. - Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie są stosowane przez Bakalland S.A....
 57. 17:33 MAKARONY POLSKIE S.A. - Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowane...
 58. 17:33 CASH FLOW S.A. - Doręczenie przez sąd wniosku o upadłość likwidacyjną emitenta złożonego przez wi...
 59. 17:33 OT LOGISTICS - Informacja o obrotach z Grupą ArcelorMittal (14/2013)
 60. 17:33 OT LOGISTICS - Informacja o obrotach z Węglokoks S.A. (15/2013)
 61. 17:31 Złoty nadal słabnie
 62. 17:18 NETIA - Nabycie akcji Netii przez członka zarządu Netii (14/2014)
 63. 17:08 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 64. 17:08 GPW: Ostatnie notowanie obligacji spółki OSHEE
 65. 17:08 GPW: Animator dla akcji spółki MEGA SONIC
 66. 17:03 INDATA SOFTWARE S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym W...
 67. 17:03 M DEVELOPMENT S.A. - Ujawnienie przez akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki (4/2014)
 68. 17:03 BIOMAX S.A. - Informacja o zmniejszeniu udziału większościowego akcjonariusza w kapitale Spółki (...
 69. 17:03 BIOMAX S.A. - Informacja o zwiększeniu udziału akcjonariusza w kapitale Spółki (3/2014)
 70. 17:03 WORK SERVICE S.A. - Rezygnacja osoby nadzorującej (18/2014)
 71. 16:55 Rząd przyjął projekt o opodatkowaniu węglowodorów, w tym gazu z łupków
 72. 16:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 73. 16:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 74. 16:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 10.03.2014
 75. 16:53 OFE WARTA miesięczna struktura aktywów - korekta
 76. 16:53 Żywiec chce wypłacić jeszcze 13 zł dywidendy na akcję za 2013 rok
 77. 16:48 MAGELLAN S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (21/2014)
 78. 16:48 BIOMAX S.A. - Informacja o zbyciu akcji przez akcjonariusza. (2/2014)
 79. 16:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 80. 16:38 Górnictwo węgla kamiennego w 2013 r. miało 430 mln zł zysku
 81. 16:33 ŻYWIEC - Ponowne powołanie osoby zarządzającej (18/2014)
 82. 16:33 BIOMAX S.A. - Informacja o zbyciu akcji przez większościowego akcjonariusza. (1/2014)
 83. 16:23 OFE PZU informuje
 84. 16:23 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 85. 16:23 ING OFE informuje
 86. 16:23 Ukraina ciąży rynkom; inwestorzy czekają na wyjaśnienie sytuacji (opis)
 87. 16:23 ING OFE informuje
 88. 16:20 Tusk: gazoport do końca roku gotowy do prób technicznych
 89. 16:18 ŻYWIEC - Wybór biegłego rewidenta (17/2014)
 90. 16:18 ŻYWIEC - Wniosek Zarządu dotyczący propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2013 (16/2014)
 91. 16:10 Rząd przyjął projekt, który ma ułatwić poszukiwania gazu z łupków
 92. 16:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 93. 16:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 94. 16:08 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 95. 16:08 Enea planuje przeznaczenie na dywidendę z zysku za '13 r. 251,6 mln zł
 96. 16:05 W 2013 r. górnictwo węgla kamiennego miało 430 mln zł zysku
 97. 15:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 98. 15:53 CIR: blog rządu - nowy wpis Macieja Grabowskiego (komunikat)
 99. 15:53 GENERALI OFE informuje
 100. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 101. 15:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 102. 15:53 Pekao Pioneer PTE SA informuje
 103. 15:48 ORANGEPL - Emisja obligacji Orange Polska S.A. w ramach Grupy. (19/2014)
 104. 15:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 105. 15:48 ORANGEPL - Emisja obligacji Orange Polska S.A. w ramach Grupy. (19/2014)
 106. 15:48 PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatn...
 107. 15:38 Rząd przyjął projekt ustawy dot. gazu z łupków (opis)
 108. 15:38 MAC ws. odwołania i powołania nowych wojewodów (komunikat)
 109. 15:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 110. 15:38 Ekonomiści odsuwają w czasie swoje oczekiwania na podwyżki stóp NBP (analiza)
 111. 15:35 Rząd przyjął trzecią transzę deregulacyjną
 112. 15:35 Greenpeace chce w sądzie zablokować polski program jądrowy
 113. 15:33 ENEA - Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy (12/2014)
 114. 15:33 SELENA FM S.A. - Rezygnacja osoby zarządzającej (3/2014)
 115. 15:25 Tusk: gazoport w Świnoujściu do końca roku gotowy do prób technicznych
 116. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 117. 15:23 Cena miedzi na LME spadła do 6688,50 za tonę
 118. 15:20 Kolejne zawody do uwolnienia
 119. 15:18 PROGRES INVESTMENT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ P...
 120. 15:18 UniCredit - UniCredit: Guidelines of Strategic Plan 2013-18. 4Q13 and FY13 Group Results (3/2014)
 121. 15:08 MSZ: wiceminister Winid o 15-leciu polskiego członkostwa w NATO (komunikat)
 122. 15:08 Na początku 2015 roku gaz katarski będzie mógł płynąć do Polski - premier
 123. 15:03 DROZAPOL - Zawarcie umów na dostawę towarów (5/2014)
 124. 15:03 Jak okradają nas pracodawcy?
 125. 14:53 CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 126. 14:53 MAC ws. ustawy o funduszu sołeckim (komunikat)
 127. 14:53 III Kongres HR Spółek Giełdowych SEG
 128. 14:53 Rząd przyjął projekt ustawy dot. gazu z łupków
 129. 14:33 FASING - Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości (10/2014)
 130. 14:25 Tusk: rząd przyjął projekt ustawy dot. gazu z łupków
 131. 14:25 Biedronka poszła na zakupy. Kupuje MarcPol
 132. 14:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 133. 14:19 Męcina: coraz bardziej optymistyczne prognozy dotyczące rynku pracy
 134. 14:18 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (9/2014)
 135. 14:18 DROP S.A. - Wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu z 4 lipca 2013 r. (7/2013)
 136. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 137. 14:06 52 prace w 52 tygodnie. "Trzeba w końcu zrobić ten pierwszy zawodowy krok" (WIDEO)
 138. 14:05 Gazprom zapewnia o przyspieszeniu budowy gazociągu South Stream
 139. 14:03 NEWAG S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (8/2014)
 140. 13:53 AXA PTE SA informuje
 141. 13:53 Feerum ma obecnie zamówienia za 42,5 mln zł; chce wypłacić dywidendę za '14
 142. 13:48 INPRO S.A. - Podpisanie przez INPRO S.A. umowy znaczącej z podmiotem powiązanym. (9/2014)
 143. 13:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 144. 13:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 145. 13:35 Prezydent podpisał ustawę o funduszu sołeckim
 146. 13:33 SERINUS ENERGY INC. - Przygotowania do rozpoczęcia prac wiertniczych w Tunezji (5/2014)
 147. 13:29 Łukowica bije się z Przytułami, czyli kto jest najbiedniejszy w Polsce
 148. 13:23 Cena maksymalna arkusza blachy spadła o 2,1 proc. rdr - PUDS
 149. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 150. 13:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 151. 13:23 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki TAX-NET SA
 152. 13:20 QUERCUS TFI S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (11/2014)
 153. 13:19 JWW INVEST S.A. - Uzyskanie dostępu do systemu ESPI (1/2014)
 154. 13:05 Stan Kolorado zarabia miliony na sprzedaży marihuany
 155. 13:03 VINDEXUS S.A. - Informacja w sprawie niestosowania przez Giełdę Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. ...
 156. 12:58 Dla kogo praca urzędnika?
 157. 12:55 MG: projekt ustawy o OZE powinien trafić na rząd w przyszłym tygodniu
 158. 12:38 Indeks cen surowców w II' 14 spadł o 3,8 proc. rdr, mdm wzrósł o 1,7 proc. - MFW
 159. 12:38 Pocztylion-Arka PTE SA informuje
 160. 12:38 OFE WARTA informuje
 161. 12:23 CLI dla Polski w styczniu spadł o 0,07 proc. mdm, wzrósł o 1,3 proc. rdr - OECD
 162. 12:23 MG liczy, że projekt ustawy o OZE trafi na posiedzenie RM w przyszłym tygodniu
 163. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 164. 12:08 AMPLICO OFE informuje
 165. 12:08 AMPLICO OFE informuje
 166. 12:08 DI Investors podnosi rekomendację Getin Noble Banku do "kupuj"
 167. 12:03 ENERGOINSTAL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną. (4/2014)
 168. 11:53 Bezrobocie obniży się w III o przynajmniej 0,4 pkt. proc. - Męcina, MPiPS
 169. 11:53 Zużycie energii elektrycznej w II spadło o 0,18 proc. rdr - PSE
 170. 11:53 Erste rekomenduje "trzymaj" Budimex i Elektrobudowę, "kupuj" Erbud i Unibep
 171. 11:45 Brytyjczycy na potęgę zmieniają dostawców energii
 172. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 173. 11:38 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 174. 11:38 Sygnity wygrało dwa przetargi łącznie za 12,1 mln zł brutto
 175. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 176. 11:18 FARMACOL - Zakup akcji oraz udziałów przez Emitenta. (3/2014)
 177. 11:10 KUKE: w lutym zbankrutowało mniej firm niż rok wcześniej
 178. 11:08 Pekao liczy, że zysk netto w '14 będzie nie niższy niż w '13
 179. 11:03 HAWE - Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję (RB-7/2014) (7/2014)
 180. 11:03 HAWE - Wybór biegłego rewidenta. (RB-6/2014) (6/2014)
 181. 11:03 MEDICALGORITHMICS S.A. - Zawarcie znaczących umów (8/2014)
 182. 10:53 Pekao planuje w '20 C/I poniżej 42 proc., ROE powyżej 16 proc. (opis)
 183. 10:48 KOMPUTRONIK S.A. - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę z Grupy Kapitałowej Emitenta (18/2014)
 184. 10:38 W II'14 upadło 65 firm, o 12,2 proc. mniej rdr i o 6,6 proc. więcej mdm - KUKE
 185. 10:38 Pekao planuje w '20 C/I poniżej 42 proc., ROE powyżej 16 proc.
 186. 10:35 Państwo wydaje ponad miliard na urzędnicze pensje
 187. 10:33 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Zawarcie znaczących umów - zakup wierzytelności o wart...
 188. 10:33 IndygoTech Minerals S.A. - Baltic Ceramics S.A. ogłosiła konkurs na wybór dostawcy linii granulac...
 189. 10:33 BMPAG - Komunikat zgodnie z § 26 ust. 1 WpHG /niemieckiej Ustawy o obrocie papierami wartościowym...
 190. 10:33 WADEX S.A. - Obroty na wartość umowy znaczącej (3/2014)
 191. 10:28 EURUSD wciąż blisko szczytów
 192. 10:26 Zapłacą ci za kąpiel we własnej wannie
 193. 10:24 Podwyżka stóp procentowych dopiero w 2015 roku?
 194. 10:12 Analiza techniczna
 195. 10:08 Bank Japonii podtrzymuje założenia polityki pieniężnej
 196. 10:08 DM PKO BP nieznacznie podniósł cenę docelową akcji PKN Orlen do 39,73 zł
 197. 10:07 Polityka nadal najważniejsza
 198. 10:05 Miedź i Krym
 199. 10:05 W Chinach powstaną pierwsze banki prywatne
 200. 10:03 KOMPUTRONIK S.A. - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej (17/2014)
 201. 10:00 Na południu Rosji przechwycono 26 ton słoniny przemyconej z Polski
 202. 09:53 NORDEA OFE informuje
 203. 09:53 NORDEA OFE informuje
 204. 09:51 Różne oblicza dress code’u
 205. 09:48 TELL - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 10 marca 201...
 206. 09:48 ELBUDOWA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku (2/2014)
 207. 09:38 BNP Paribas miał w '13 102,3 mln zł zysku, bank planuje wzrost przychodów i rentowności
 208. 09:33 ULMA Construccion SA - Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego i sko...
 209. 09:33 ORCO PROPERTY GROUP - Orco Property Group. Zgromadzenie akcjonariuszy 8 kwietnia 2014. (9/2014)
 210. 09:23 Spokój na globalnych rynkach finansowych może ustabilizować PLN i dług
 211. 09:23 Zarząd Lenteksu rekomenduje wypłatę 0,35 zł dywidendy na akcję za '13
 212. 09:18 COLEOS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Wal...
 213. 09:18 TATRY MOUNTAIN RESORTS, A.S. - Convocation of the Annual General Meeting 12 Apr 2014 (40/2014)
 214. 09:15 Oczekiwane odbicie po neutralnej sesji w USA
 215. 09:13 Sytuacja rynkowa
 216. 09:13 Ministerstwo Zdrowia i długich kolejek. Zmiany w pensjach lekarzy
 217. 09:10 Mniej pisania w sądach
 218. 09:09 Bank Japonii jeszcze czeka
 219. 09:08 WIG 30 na otwarciu wyniósł 2552,90 pkt (+0,53%)
 220. 09:08 Zysk Pekao w IV kw. wyższy od oczekiwań dzięki niższym kosztom (opinia)
 221. 09:08 ZWZ BNP Paribas zdecyduje o emisji do 5 mln nowych akcji
 222. 09:05 W jakich branżach będzie praca?
 223. 09:04 Firmy będą się uczyć, jak rozwijać kompetencje pracowników
 224. 09:01 Złoty stabilny, niska projekcja NBP w zakresie inflacji
 225. 08:53 Raiffeisen podwyższył cenę docelową akcji Kęt do 205 zł
 226. 08:53 Cena ropy Brent w Londynie na IV - 108,24-108,26 USD za baryłkę
 227. 08:53 GTC wyemitował obligacje o wartości 200 mln zł
 228. 08:51 Syndrom ocalonego, czyli życie w lęku
 229. 08:48 FEERUM S.A. - Raport roczny R 2013
 230. 08:48 LENTEX - Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013 (16/2014)
 231. 08:48 FEERUM S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
 232. 08:38 Prześwietlamy pracę HR-owca. Co ten człowiek robi na co dzień?
 233. 08:38 Zysk netto grupy Pekao SA w IV kw. '13 wyniósł 735,6 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)
 234. 08:33 ORPHEE LTD - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie oraz art. 69 usta...
 235. 08:33 BNP PARIBAS PL - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA (7/2014)
 236. 08:26 15 marca mija termin wpłaty I raty podatku od nieruchomości
 237. 08:23 Berenberg obniża cenę docelową akcji Eurocash do 46 zł
 238. 08:23 Zarząd Aqua rekomenduje 0,99 zł dywidendy na akcję za '13
 239. 08:23 Stopa bezrobocia na koniec '14 poniżej 13 proc. realna - Kosiniak-Kamysz
 240. 08:18 GTC - Warunkowa rejestracja akcji serii J Globe Trade Centre S.A. w KDPW (15/2014)
 241. 08:18 GTC - Emisja obligacji (14/2014)
 242. 08:15 Szybszy wzrost zapewni Polsce m.in. reforma umów o pracę
 243. 08:14 Porty Lotnicze wypowiedziały układ zbiorowy pracy
 244. 08:12 W sobotę startuje kanał filmowy Stopklatka TV
 245. 08:08 Wyniki Pekao w IV kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 246. 07:53 Zysk netto grupy Pekao SA w IV kw. '13 wyniósł 735,6 mln zł, wobec konsensusu 665,6 mln zł
 247. 07:53 Zarząd Pekao SA proponuje 9,96 zł dywidendy na akcję z zysku za '13 (opis)
 248. 07:42 W Polsce wyższe ceny, a jakość gorsza
 249. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, wtorek, 11 marca
 250. 07:38 Zarząd Pekao SA proponuje 9,96 zł dywidendy na akcję z zysku za '13
 251. 07:38 Prognoza netto zatrudnienia w II kw. '14 spadła do plus 7 proc. - Manpower
 252. 07:33 BANK PEKAO SA - Proponowana dywidenda w wysokości 9,96 zł na 1 akcję, wskaźnik wypłaty dywidendy ...
 253. 07:33 BANK PEKAO SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
 254. 07:33 BANK PEKAO SA - Raport roczny R 2013
 255. 07:23 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 11 III - 13 III
 256. 07:23 Kalendarium rynku NewConnect 11.03 - 13.03.2014
 257. 07:23 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 11.03 - 13.03.2014
 258. 07:18 BNP PARIBAS PL - Raport roczny R 2013
 259. 07:18 BNP PARIBAS PL - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
 260. 07:08 MSZ: minister Sikorski rozmawia w Londynie o Ukrainie (komunikat)
 261. 06:50 Samorządy chwyciły rząd za gardło
 262. 06:43 Promocyjna cena na zdrowie
 263. 06:38 Łukowica najbiedniejszą gminą w Polsce
 264. 06:36 Milion podpisów w obronie Lasów Państwowych
 265. 06:35 Konflikt krymski - w bardzo złym czasie dla światowej gospodarki
 266. 06:28 Żywność zdrożeje, bo zakłady będą płaciły za kontrole
 267. 04:25 Wygrali walkę z wiatrakami
 268. 03:50 Kredyt na auto od ręki
 269. 02:50 Otworzyli, by zaraz zamknąć