Trwa ładowanie...
d22dw3w

Artykuły z dnia: 2014.03.25 - finanse.wp.pl

 1. 00:35 Urzędnik zawsze ubezpieczony
 2. 00:05 Wyścig z czasem o CO2
 3. 23:48 MOBILE FACTORY S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zejście poniżej 5% ud...
 4. 23:19 SOBIESKI - Informacja dotycząca wymagalnej płatności w marcu 2014 (4/2014)
 5. 23:18 ELKOP - Pośrednie nabycie akcji Emitenta / Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ...
 6. 23:03 ABS INVESTMENT S.A. - Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną (14/2014)
 7. 22:49 ATLANTIS - Nabycie akcji Emitenta. Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (24/2014)
 8. 22:49 SOBIESKI - Rejestracja warunkowa w KDPW akcji zwykłych na okaziciela (3/2014)
 9. 22:34 ELKOP - Nabycie akcji Emitenta / Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie (1...
 10. 22:33 RAINBOW TOURS S.A. - Informacja o przychodach spółki i grupy kapitałowej w miesiącu lutym 2014 r...
 11. 22:33 ELKOP - Nabycie akcji Emitenta / Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie (1...
 12. 22:18 INTERFERIE S.A. - Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok 2013 (6/2014)
 13. 21:49 RANK PROGRESS S.A. - Planowane zmiany w Statucie Emitenta (13/2014)
 14. 21:49 ELKOP - Nabycie akcji Emitenta (16/2014)
 15. 21:48 ABC DATA S.A. - Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez Spółkę w 2013 roku (15/2...
 16. 21:48 ATLANTIS - Nabycie akcji Emitenta. Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (23/2014)
 17. 21:19 ELKOP - Nabycie akcji Emitenta (15/2014)
 18. 21:04 VOTUM S.A. - Rekomendacja Zarządu VOTUM S.A. w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2013 (16/...
 19. 20:53 Chemoservis-Dwory kupił większościowy pakiet udziałów w spółce Petro Energorem
 20. 20:48 EXILLON ENERGY PLC - Confirmation of Appointment of Executive Director (6/2014)
 21. 20:39 Polscy studenci w finale Rotman International Trading Competition
 22. 20:33 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Zawarcie przez Emitenta istotnej umowy (14/2014)
 23. 20:33 ELKOP - Nabycie akcji Emitenta (14/2014)
 24. 20:19 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (13/2014)
 25. 20:03 ATLANTIS - Nabycie akcji Emitenta. Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (22/2014)
 26. 19:49 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory S.A. (11/2...
 27. 19:49 VENTURION INVESTMENT FUND S.A. - Zwiększenie zaangażowania PCH CAPITAL S.A. w EQUITIER S.A. (5/2014)
 28. 19:48 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ (12/2014)
 29. 19:38 MEN: etyka nawet dla jednego ucznia - minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenie
 30. 19:38 PlastPack Company wypłaci 0,1 zł dywidendy na akcję
 31. 19:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 32. 19:18 LENA LIGHTING - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 24 kwietnia...
 33. 19:15 Minister chce objąć mytem za autostrady ciężarówki od 7,5 t
 34. 19:08 Espirito rekomenduje "kupuj" GTC i "neutralnie" dla Echo Investment
 35. 18:53 WSE: Resolution - MAKLERSKI IDM
 36. 18:53 GPW: Pierwsze notowanie PDA spółki CSY
 37. 18:53 GPW: COMPERIA.PL zakwalifikowana do segmentu 5 PLUS
 38. 18:53 GPW: Wykreślenie akcji spółki DTP
 39. 18:53 PTE Allianz Polska SA informuje
 40. 18:44 Senacka komisja: bez poprawek do ustawy usprawniającej urzędy pracy
 41. 18:42 Mocny oddech
 42. 18:38 GPW: Zawieszenie obrotu akcjami spółki MAGNA POLONIA
 43. 18:38 GPW: Animator dla akcji spółki BANK ZACHODNI WBK
 44. 18:38 GPW: Animator obligacji spółki MCI MANAGEMENT
 45. 18:37 MAGELLAN S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 23...
 46. 18:36 PBG - Decyzja Zgromadzenia Wierzycieli spółki zależnej - PBG AVATIA o zawarciu układu. (6/2014)
 47. 18:36 HYGIENIKA - Podjęcie przez Zarząd Hygienika S.A. uchwały nr 11/2014 w sprawie emisji Obligacji Se...
 48. 18:36 ATLANTIS - Nabycie akcji Emitenta.Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (21/2014)
 49. 18:35 GLOBAL ENERGY S.A. - Nabycie akcji własnych (30/2014)
 50. 18:33 Duże spółki w górę, mniejsze trochę w cieniu
 51. 18:32 Wybicie górą z konsolidacji
 52. 18:29 Europa na sporych plusach, Wall Street słabiej
 53. 18:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 54. 18:23 Oferta Budimeksu za 134 mln zł netto najkorzystniejsza na budowę dworca w Bydgoszczy
 55. 18:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 24.03.2014
 56. 18:19 SIMPLE - Zawarcie umowy znaczącej ? umowy sprzedaży udziałów Spółki "Medinet Systemy Informatycz...
 57. 18:18 MAGELLAN S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23 kwietnia 2014...
 58. 18:08 Grodno złożyło prospekt do KNF, do końca '14 chce się przenieść na rynek regulowany
 59. 18:03 INC - Nabycie akcji własnych (22/2014)
 60. 17:55 Lubuskie gminy idą do Trybunału
 61. 17:55 Rząd za podwyższeniem świadczeń dla rodziców niepełnosprawnych dzieci
 62. 17:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 63. 17:53 Transakcje pakietowe
 64. 17:53 Grupa Kęty prognozuje 28-30 mln zł zysku w I kw. '14 i 43-45 mln zł EBIT
 65. 17:49 ERBUD S.A. - Informacja p podjęciu Uchwały przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych...
 66. 17:48 BUDIMEX - Budowa dworca kolejowego Bydgoszcz Główna ? wybór oferty Budimeksu SA (31/2014)
 67. 17:48 RAWLPLUG - Przedterminowa spłata kredytu w DNB Bank Polska S.A. przez spółkę zależną (7/2014)
 68. 17:48 MOBILE FACTORY S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? przekroczenie powyżej...
 69. 17:38 www.gpwinfostrefa.pl jednym z najpopularniejszych portali o spółkach giełdowych - WarsawScan 2014
 70. 17:38 MEN ws. programu "Szkoła Przyjazna Rodzinie" (komunikat)
 71. 17:38 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki POLBRAND
 72. 17:38 Stawka Polonia we wtorek nie zmieniła się i wyniosła 2,47 proc. - NBP
 73. 17:38 Podmiot związany z członkami rady nadzorczej TVN kupił 5,4 mln akcji spółki
 74. 17:23 WIG 30 na zamknięciu wyniósł 2547,93 pkt (+1,46%)
 75. 17:18 LC CORP S.A. - Data i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (20/2014)
 76. 17:18 DTP S.A. - Harmonogram przekazywania raportów okresowych DTP S.A. w 2014 roku (4/2014)
 77. 17:18 LC CORP S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie (21/2014)
 78. 17:18 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Ustanowienie hipoteki (3/2014)
 79. 17:08 WIG 30 na zamknięciu wyniósł 2547,93 pkt (+1,46%)
 80. 17:08 MSZ: rozmowy o polsko-czeskiej współpracy gospodarczej (komunikat)
 81. 17:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 82. 17:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 83. 17:08 Pekao Pioneer PTE SA informuje
 84. 17:08 Gaz z USA może okazać się dla Europy droższy niż rosyjski
 85. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 24.03.2014
 86. 17:05 KNF: część OFE musi poprawić treść informacji dla klientów
 87. 17:04 KETY - Wstępna prognoza wyników I kwartału 2014r. (21/2014)
 88. 17:04 MAGELLAN S.A. - Zmiana oprocentowania obligacji (28/2014)
 89. 17:04 TVN - Transakcja kupna akcji TVN S.A. przez podmiot, w którym członkowie Rady Nadzorczej Spółki p...
 90. 16:56 Dzień dla dolara
 91. 16:55 Stolica: w 2013 r. wpływy z biletów o 83,6 mln zł niższe niż planowano
 92. 16:52 Cinkciarz.pl uruchamia sieć franczyzową
 93. 16:48 mBank - Umowa kaucji pomiędzy mFinance France S.A. a mBankiem S.A. oraz nadanie ratingu dla trans...
 94. 16:48 POLCOLORIT - Wyniki wstępnego spotkania z Bankiem Pekao S.A. poświęconego omówieniu restrukturyza...
 95. 16:48 AMREST - RB 15/2014 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżers...
 96. 16:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 97. 16:38 GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki B3SYSTEM
 98. 16:38 Cena miedzi na LME wzrosła do 6.559,50 USD za tonę
 99. 16:35 Tusk: Merkel chce postępów w kwestii unii energetycznej
 100. 16:33 PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Pierwsza wycena wartości aktywów net...
 101. 16:23 Na rynku złotego i długu panuje spokój (opis)
 102. 16:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 103. 16:23 Grupa Midas rozważa udział w planowanej aukcji częstotliwości 800 i 2.600 MHz
 104. 16:18 ORANGEPL - Emisja obligacji Orange Polska S.A. w ramach Grupy. (25/2014)
 105. 16:18 ORANGEPL - Emisja obligacji Orange Polska S.A. w ramach Grupy. (25/2014)
 106. 16:18 POLFA SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających ca najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgroma...
 107. 16:18 POLFA SA - Treść uchwał podjętych na NWZ Spółki w dniu 25.03.2014r. (3/2014)
 108. 16:08 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 109. 16:08 CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 110. 16:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 111. 16:08 OFE PZU informuje
 112. 16:03 TAX-NET S.A. - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia TAX-NET S.A. z EUROIN BRP sp. z o.o. ...
 113. 16:03 PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Publikacja komunikatu aktalizującego do ...
 114. 15:53 MSZ: wiceminister Kacperczyk o aktywizacji środowisk kobiecych (komunikat)
 115. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 116. 15:53 Konsorcjum ZUE ma kontrakt w PSE za 577 mln zł
 117. 15:50 Gaz z USA może okazać się dla Europy droższy niż rosyjski
 118. 15:49 MAKRUM S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcji ? przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Sp...
 119. 15:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 120. 15:48 PGNIG - Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 24 kwietnia 2014 roku (32/2014)
 121. 15:48 PGNIG - Zwołanie NWZ PGNiG SA na dzień 24 kwietnia 2014 roku (31/2014)
 122. 15:45 Tusk: odczuwalny dla Rosji skutek sankcji
 123. 15:42 Wynagrodzenia osób po pięćdziesiątce
 124. 15:40 Tusk: dotacja na drogi lokalne większa o ok. 500 mln zł
 125. 15:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 126. 15:35 Polacy muszą wiedzieć więcej o euro
 127. 15:33 ARCUS S.A. - Przyznanie ratingu przez wywiadownię gospodarczą Dun&Bradstreet. (4/2014)
 128. 15:33 PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów (5/2014)
 129. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 130. 15:18 ZUE S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (21/2014)
 131. 15:18 APATOR - Zawarcie umów z PGE Dystrybucja SA (19/2014)
 132. 15:08 MSZ ws. spotkania pośw. Janowi Karskiemu i Witoldowi Pileckiemu (komunikat)
 133. 15:08 UE mogłaby w ciągu roku zrezygnować z rosyjskiego gazu - Bruegel
 134. 15:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 135. 15:03 GANT - Status kuratora ds. obligacji w postępowaniu upadłościowym (16/2014)
 136. 14:53 Aegon OFE informuje
 137. 14:53 mWealth Management ma ponad 5 proc. głosów na walnym Mediacap
 138. 14:48 ELEKTROMONT S.A. - Korekta raportu 5/2014 (6/2014)
 139. 14:48 PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 140. 14:48 BEDZIN - Stanowisko Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. dotyczące ogłoszonego wezwania na spr...
 141. 14:43 W kredytach już się ociepliło
 142. 14:38 MG: będą kolejne ułatwienia dla firm w SSE (komunikat)
 143. 14:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 144. 14:38 ING OFE informuje
 145. 14:35 PKP Intercity zainteresowane przejęciem Taboru Szynowego w Opolu
 146. 14:33 B3SYSTEM - Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii Ł do obrotu giełdowego (23/2014)
 147. 14:33 MEDIACAP S.A. - Zwiększenie stanu posiadania akcji Spółki przez akcjonariusza do poziomu 5,05% (7...
 148. 14:33 STI GROUP S.A. - Zbycie znacznego pakietu akcji (10/2014)
 149. 14:33 ABM SOLID S.A. - Podpisanie umowy przez spółkę zależną od emitenta. (10/2014)
 150. 14:23 Na Węgrzech obniżka stóp procentowych o 10 pb
 151. 14:19 GANT - Korekta raportu rocznego za rok 2013 (15/2014)
 152. 14:19 STI GROUP S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finans...
 153. 14:18 08OCTAVA - Wybór biegłego rewidenta (2/2014)
 154. 14:15 Poprawka do ustawy o świadczeniu pielęgnacyjnym
 155. 14:15 Bruegel: UE mogłaby w ciągu roku zrezygnować z rosyjskiego gazu
 156. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 157. 14:03 EXAMOBILE S.A. - Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta (8/2014)
 158. 13:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 159. 13:53 CI Games na czerwiec zaplanowało premierę gry Enemy Front
 160. 13:49 RAFAKO - Korekta raportu bieżącego nr 13/2014 z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie Uchwał Nadzwycz...
 161. 13:38 NORDEA OFE informuje
 162. 13:38 Bezrobocie w marcu obniży się do 13,6 proc. z 13,9 proc. w lutym - Męcina, MPiPS
 163. 13:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 164. 13:33 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN -
 165. 13:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 166. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 167. 13:23 Bank Pocztowy w '14 planuje ROE netto ponad 10 proc., C/I poniżej 70 proc.
 168. 13:23 KNF określiła zasady polityki dywidendowej PTE, BION za '12 lepszy niż 2,5
 169. 13:23 KNF zezwoliła na przejęcie zarządzania OFE Warta przez PTE Allianz Polska
 170. 13:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 171. 13:15 Biedronka jest za mało polska?
 172. 13:05 UPC przyznaje: skradziono dane naszych klientów
 173. 13:03 COPERNICUS SECURITIES S.A. - Podjęcie przez Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uc...
 174. 13:03 ELEKTROMONT S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie (5/2014)
 175. 12:53 Komunikat z 210 posiedzenia KNF
 176. 12:44 Leniwy celnik - przedsiębiorco płać podatek
 177. 12:41 4 proc. kobiet zwolnionych w ciągu pół roku od powrotu z macierzyńskiego
 178. 12:38 OFE WARTA informuje
 179. 12:34 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (31/2014)
 180. 12:33 POZBUD T&R S.A. - Zawarcie umowy dostawy i montażu maszyn i urządzeń z firmą PANTO POLAND JAN...
 181. 12:33 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 182. 12:25 MF: po marcu br. deficyt budżetu przekroczy 17 mld 408 mln zł
 183. 12:23 Pocztylion-Arka PTE SA informuje
 184. 12:23 Spadek deficytu C/A, FCL oraz fundusze UE poprawiają polskie finanse zewn. - Moody's
 185. 12:20 W 2013 r. ponad 2,3 tys. zgłoszeń o niebezpiecznych produktach
 186. 12:18 M.W. TRADE - Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA (18/2014)
 187. 12:10 Emigracyjny efekt domina
 188. 12:10 Tani gaz z USA nie dla Europy
 189. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 190. 12:08 AMPLICO OFE informuje
 191. 12:08 PKO BP BANKOWY PTE SA informuje
 192. 12:08 AMPLICO OFE informuje
 193. 12:08 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 194. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 58/A/NBP/2014
 195. 12:03 UniCredit - UniCredit: S&P?s affirms UniCredit SpA?s ?BBB/A-2? (10/2014)
 196. 12:02 "Jak temu rządowi siłą nie wytarga się czegoś z gardła, to sam nic nie da" (WIDEO)
 197. 11:48 ENERGOINSTAL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną. (6/2014)
 198. 11:48 D&D S.A. - Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta (2/2014)
 199. 11:38 W '13 powstało 502,4 tys. nowych miejsc pracy; zlikwidowano 347,1 tys. - GUS
 200. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 201. 11:38 MSZ: minister Sikorski na Szczycie Bezpieczeństwa Jądrowego w Hadze (komunikat)
 202. 11:33 PELION SA - Skup akcji własnych (9/2014)
 203. 11:33 TELESTRADA S.A. - Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc luty 2014 (8/2014)
 204. 11:27 Słabszy odczyt Ifo zaważy na notowaniach euro
 205. 11:25 Chwilowe osłabienie dolara
 206. 11:19 COLIAN SA - Informacja o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych (8/2014)
 207. 11:19 Na emeryturze najwięcej stracą najbogatsi
 208. 11:15 GUS: W 2013 r. powstało 502,4 tys. nowych miejsc pracy
 209. 11:08 Przeładunki w portach morskich w II wzrosły o 3,7 proc. rdr do 5,2 mln ton - GUS
 210. 11:08 Sprzedaż usług w transporcie w II wzrosła o 8,1 proc. rdr - GUS
 211. 11:08 Produkcja węgla kamiennego w II wzrosła o 2,1 proc. rdr - GUS
 212. 10:55 GUS: wzrosła produkcja węgla kamiennego
 213. 10:53 Siła nabywcza wynagrodzenia w II '14 wzrosła o 3,3 proc. rdr - GUS
 214. 10:53 W II utrwaliły się wzrostowe tendencje w gospodarce - GUS
 215. 10:53 Wskaźnik Pengab w marcu wzrósł o 0,2 pkt. do poziomu 27,8 pkt.
 216. 10:53 Wskaźnik Pengab w marcu wzrósł o 0,2 pkt. do poziomu 27,8 pkt (opis)
 217. 10:53 Liczba aktywnych klientów indywidualnych e-bankowości w '13 wzrosła 9,2 proc. rdr
 218. 10:53 GUS skorygował dane o produkcji przemysłowej w I do 4,2 proc. rdr z 4,1 proc.
 219. 10:53 Trigon DM rekomenduje "kupuj" KGHM, cena docelowa 135 zł
 220. 10:48 PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Emitenta (20/2014)
 221. 10:40 Wzrósł wskaźnik Pengab
 222. 10:40 Portal dla bezdomnych - Emp@tia
 223. 10:38 Liczba nowych bezrobotnych w II wzrosła do 194,1 tys. osób - GUS
 224. 10:38 W końcu II w budowie było 687,5 tys. mieszkań - GUS
 225. 10:38 Deficyt budżetu po I kw. wyniesie 17.408,982 mln zł; 36,6 proc. planu - harmonogram
 226. 10:33 M.W. TRADE - Zawarcie umowy z Bankiem Millennium SA (17/2014)
 227. 10:32 Jak zareaguje złoty?
 228. 10:23 Analiza techniczna - wykres dnia
 229. 10:23 Nowe zamówienia w przemyśle w II wzrosły o 12,5 proc. rdr - GUS
 230. 10:23 Wydajność pracy w I-II o 4,3 proc. wyższa rdr - GUS
 231. 10:23 Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w II wzrosła o 6,8 proc. rdr - GUS
 232. 10:23 Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w II wzrosły o 20,1 proc. rdr - GUS
 233. 10:23 Sprzedaż detaliczna w II wzrosła o 7,0 proc. rdr - GUS
 234. 10:23 Integer chce mieć 1000 paczkomatów we Włoszech
 235. 10:23 Stopa bezrobocia w II wyniosła 13,9 proc. vs 14,0 proc. w I - GUS
 236. 10:21 Bezrobocie mniejsze niż przed rokiem!
 237. 10:20 GUS: W końcu II w budowie było 687,5 tys. mieszkań
 238. 10:19 EMC - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego (45/2014)
 239. 10:19 Ciekawa sesja przed nami
 240. 10:18 NEUCA - Nabycie akcji własnych (29/2014)
 241. 10:17 Usypianie czujności
 242. 10:13 CI Games - spółka dnia
 243. 10:09 Oczekiwane zwyżki na początku handlu
 244. 10:05 Gospodarka USA wraca na ścieżkę wzrostu
 245. 10:05 GUS podał dane o bezrobociu i sprzedaży detalicznej
 246. 09:57 To Ukraina sfinansuje przejęcie Krymu przez Rosjan
 247. 09:53 Kurs Comperii po debiucie na GPW spada o ponad 5,7 proc.
 248. 09:48 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów (10/2014)
 249. 09:38 Uspokojenie sytuacji wokół Ukrainy wspiera złotego
 250. 09:38 mDom Maklerski obniża cenę docelową dla PGNiG do 4,62 zł
 251. 09:33 GMINA GOŁDAP - uchwalelnie budżetu z określeniem sumy dochodów i wydatków (2/2014)
 252. 09:23 Cena ropy Brent w Londynie na V - 106,70-106,72 USD za baryłkę
 253. 09:23 RN KGHM przyjęła budżet na 2014 r.; publikacja założeń 28 III, ale bez prognozy (opis)
 254. 09:18 MOSTALPLC - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy. (11/2014)
 255. 09:08 WIG 30 na otwarciu wyniósł 1110,26 pkt (+0,25%)
 256. 09:04 APOLLO CAPITAL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Wa...
 257. 08:52 Mężczyzna w Skandynawii, kobieta we Włoszech
 258. 08:49 Spekulacje w Chinach trwają
 259. 08:45 Raport futures
 260. 08:44 Prezes banku zarabia 22,7 tys. zł dziennie
 261. 08:41 Brak negatywnych doniesień przynosi stabilizację na złotym
 262. 08:41 Rząd zajmie się dziś specjalnymi strefami ekonomicznymi (WIDEO)
 263. 08:40 Jest szansa na większy dostęp do pracy w Niemczech dla Polaków (WIDEO)
 264. 08:39 Analiza techniczna indeksów - WIG20
 265. 08:38 ING OFE informuje
 266. 08:38 RN KGHM przyjęła budżet na 2014 r.
 267. 08:35 Inwestycje w budownictwie spadły o jedną trzecią
 268. 08:33 PHN S.A. - Przyjęcie przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A. Programu skupu akcji własnych sp...
 269. 08:33 MOL - MOL successfully closed its North Sea acquisition (15/2014)
 270. 08:25 Uczelnie nie uczą o łupkach
 271. 08:22 Mężczyzna w Skandynawii, kobieta we Włoszech
 272. 08:18 Branża ubezpieczeniowa chce zmiany zasad rozliczania szkód z OC
 273. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, wtorek, 25 marca
 274. 08:03 PROJPRZEM - Zawarcie znaczącej umowy (3/2014)
 275. 08:03 KNF: trzy polskie banki mają problem ze współczynnikiem wypłacalności
 276. 07:53 Dr. Kalliwoda rekomenduje "kupuj" Mediacap z ceną docelową 4 zł
 277. 07:49 SELENA FM S.A. - Wykaz informacji przekazanych przez Selena FM S.A. do publicznej wiadomości w 20...
 278. 07:46 Na budowę domu Polacy wydają średnio 360 tys. złotych
 279. 07:23 Kalendarium rynku NewConnect 25.03 - 31.03.2014
 280. 07:23 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 25.03 - 27.03.2014
 281. 07:23 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 25 III - 27 III
 282. 07:08 MSZ: rozmowy o polityce bezpieczeństwa między Polską, a Omanem (komunikat)
 283. 06:58 Prokuratura Generalna bije na alarm
 284. 05:35 Polacy wybierają e-PIT
 285. 04:05 Pyrrusowe zwycięstwo firm drogowych
 286. 03:35 Elektronika zastępuje stal
 287. 02:35 Przestajemy płacić kredyty mieszkaniowe