Trwa ładowanie...
d346sc3

Artykuły z dnia: 2014.02.20 - finanse.wp.pl

 1. 00:18 OPEN FINANCE S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
 2. 00:18 OPEN FINANCE S.A. - Raport roczny R 2013
 3. 23:48 DSS S.A. - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (11/2014)
 4. 23:03 POLIMEX-MOSTOSTAL - : Zawarcie warunkowej umowy zbycia nieruchomości (32/2014)
 5. 22:35 Na giełdach w USA wzrosty, S&P 500 blisko historycznego szczytu
 6. 22:18 OPONEO.PL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2013
 7. 21:48 MIRACULUM S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 18 marca 201...
 8. 21:45 Senat zaproponował poprawki do ustawy o zbiórkach publicznych
 9. 21:40 Bez poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o ARiMR
 10. 21:35 Chorobowe dla sędziów i prokuratorów w dół
 11. 21:33 MIRACULUM S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 marca 2014 roku (9/2014)
 12. 21:10 Branża mięsna domaga się wsparcia eksportu wieprzowiny
 13. 20:33 ABS INVESTMENT S.A. - Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną (10/2014)
 14. 20:33 SOBIESKI - SKONSOLIDOWANE OBROTY* W KWOCIE 860,4 MILIONA ? NA 31 GRUDNIA 2013 (2/2014)
 15. 20:18 SESCOM S.A. - Transakcja zbycia akcji Emitenta przez osoby powiązane (6/2014)
 16. 20:08 GPW: Koniec autoryzacji obligacji REM0214
 17. 20:03 SESCOM S.A. - Transakcja nabycia akcji Emitenta przez osoby powiązane (5/2014)
 18. 19:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 19. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 20. 19:00 Ukraina: W wielu miastach run na banki i bankomaty, oblegane sklepy
 21. 18:45 DoE: zapasy ropy w USA wzrosły o 0,97 mln baryłek
 22. 18:38 Gaj kandydatką na wysokie stanowisko w ITU
 23. 18:33 INTAKUS S.A. - Rezygnacja Członka Zarządu (17/2014)
 24. 18:33 INTAKUS S.A. - Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii I (21/2014)
 25. 18:33 INTAKUS S.A. - Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii K (22/2014)
 26. 18:33 INTAKUS S.A. - Powołanie i odwołanie osób nadzorujących (19/2014)
 27. 18:33 INTAKUS S.A. - Powołanie osoby zarządzającej (20/2014)
 28. 18:33 INTAKUS S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu ...
 29. 18:20 WIG30 na zamknięciu sesji spadł o 0,81 proc. do 2615,20 pkt
 30. 18:18 KOPEX S.A. - Zgłoszenie sprzeciwów do uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. w dni...
 31. 18:18 KOPEX S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgro...
 32. 18:18 KOPEX S.A. - Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX...
 33. 18:18 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 34. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 35. 18:03 KOPEX S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "KOPEX" S.A. w dniu 20 ...
 36. 18:03 GREMI MEDIA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2013
 37. 18:03 KOPEX S.A. - Dokonanie zmian w Statucie Spółki "KOPEX" Spółka Akcyjna (20/2014)
 38. 18:03 KOPEX S.A. - Odwołanie osoby nadzorującej - Członka Rady Nadzorczej KOPEX S.A. (18/2014)
 39. 18:03 KOPEX S.A. - Powołanie osoby nadzorującej - członka Rady Nadzorczej "KOPEX" S.A. (19/2014)
 40. 17:53 Transakcje pakietowe
 41. 17:48 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Rejestracja zmian w Statucie Spółki i nowa treść statutu. (14/2...
 42. 17:48 TRANS POLONIA S.A. - Informacja o przychodach osiągniętych w styczniu 2014 roku (12/2014)
 43. 17:48 IMPEXMET - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2013
 44. 17:48 IDEA TFI SA - oddalenie skargi IDEA TFI SA w sprawie prawa ochronnego na znak towarowy słowny IDE...
 45. 17:43 GPW w rytm nastrojów globalnych
 46. 17:40 Lewandowski: nowa perspektywa finansowa udowodni użyteczność Europy
 47. 17:38 WIG 30 na zamknięciu wyniósł 2615,20 pkt (-0,81%)
 48. 17:38 MSZ: M. Gaj polską kandydatką na stanowisko Zastępcy Sekretarza
 49. 17:38 PTE Allianz Polska SA informuje
 50. 17:38 Stawka Polonia bez zmian 2,41 proc. - NBP
 51. 17:33 AB S.A. - Postanowienie Sądu Najwyższego w przedmiocie przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej...
 52. 17:33 ELKOP - Prośba Zarządu Emitenta do akcjonariuszy Spółki o dostosowanie stanu akcji na rachunkach ...
 53. 17:33 ATLANTIS - Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A -wymiana akc...
 54. 17:33 SMT SA - Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego (18/2014)
 55. 17:30 MSZ: Gaj kandydatką na wysokie stanowisko w ITU
 56. 17:24 Z dalszym niepokojem o Chiny
 57. 17:23 Niewielki optymizm w USA
 58. 17:18 SYGNITY - Asymilacja akcji przez KDPW S.A. (6/2014)
 59. 17:18 ELZAB - Zawarcie znaczącej umowy (7/2014)
 60. 17:18 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 61. 17:18 KCI - Zarejestrowanie zmian w Statucie (6/2014)
 62. 17:16 KE: bardziej rygorystyczne zasady pomocy państw dla lotnisk
 63. 17:08 Po danych z USA
 64. 17:08 Marże spółek z segmentu ochrony w '14 wciąż będą pod presją - City Security
 65. 17:08 W tyg. zakończonym 16.02 Polsat miał 42,61 mln zł wpływów z reklam, TVN 36,03 mln zł
 66. 17:08 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 67. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 19.02.2014
 68. 17:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 69. 17:05 Euro trzyma się mocno
 70. 17:03 TVN - Transakcja zakupu i sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta fun...
 71. 16:53 W tyg. zakończonym 16.02. udział TVN w oglądalności wyniósł 11,51 proc., Polsatu 10,55 proc.
 72. 16:53 PLN powinien konsolidować się w przedziale 4,1550-4,1850/EUR; czynnikiem ryzyka Ukraina (opis)
 73. 16:53 Odsetek "byków" na GPW spadł w ciągu tygodnia o 0,3 pkt. proc. do 57,9 proc. - INI
 74. 16:48 IndygoTech Minerals S.A. - Baltic Ceramics S.A. ogłosiła konkurs na wybór dostawcy linii przerobu...
 75. 16:48 MEDIACAP S.A. - Zmniejszenie stanu posiadania akcji Spółki przez Prezesa Zarządu ? Jacka Olechows...
 76. 16:48 MEDIACAP S.A. - Zwiększenie stanu posiadania akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej ? Filipa ...
 77. 16:45 Złoty może się osłabić przez Ukrainę, ale na razie mocno traci rubel
 78. 16:45 MF: od niedzieli bez opłaty od decyzji ws. dodatku energetycznego
 79. 16:40 MF, KNF: pomoc dla osób zadłużonych we frankach nie jest konieczna
 80. 16:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 81. 16:38 MF: zaniechanie poboru opłaty skarbowej od decyzji ws. przyznania dodatku energetycznego (komunikat)
 82. 16:33 MEDIACAP S.A. - Zmniejszenie stanu posiadania akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej ? Marka ...
 83. 16:33 TVN - Transakcja zakupu i sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta fun...
 84. 16:33 Opublikował wideo CV. Dlaczego teraz śmieją się z niego internauci? (WIDEO)
 85. 16:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 86. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 87. 16:23 OFE PZU informuje
 88. 16:23 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 89. 16:18 W INVESTMENTS - Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu akcji serii A (11/2014)
 90. 16:18 VIATRON S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Wa...
 91. 16:18 COMP - Wykup i emisja obligacji (2/2014)
 92. 16:15 Pozywają rząd za OFE
 93. 16:08 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 94. 15:55 Rosyjska pożyczka dla Ukrainy opóźniona; Moskwa nadal obiecuje środki
 95. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 96. 15:53 GENERALI OFE informuje
 97. 15:53 Cena miedzi na LME spadła do 7131,50 za tonę
 98. 15:50 KRS: plany zmian zasad ustalania majątku spadkowego budzą wątpliwości
 99. 15:48 LSI SOFTWARE S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głos...
 100. 15:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Pragma ...
 101. 15:44 Sam dyplom nie zapewni dobrej pracy
 102. 15:38 Zarząd ASEE będzie rekomendował przeznaczenie 4 mln euro na wypłatę dywidendy za '13
 103. 15:38 Aegon OFE informuje
 104. 15:38 Pekao Pioneer PTE SA informuje
 105. 15:38 Produkcja stali surowej w I spadła o 1,4 proc. rdr - World Steel Association
 106. 15:33 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Pragma Faktori...
 107. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 108. 15:25 Prezydent podpisał ustawę o dopłatach bezpośrednich
 109. 15:23 GPW: Animator dla spółki BORYSZEW
 110. 15:23 GPW: Animator dla kontraktów na WIG20
 111. 15:23 ING OFE informuje
 112. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 113. 15:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 114. 15:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 115. 15:23 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 116. 15:23 ING OFE informuje
 117. 15:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 118. 15:20 Remont dworca kolejowego w Obornikach Śląskich ma kosztować 5 mln zł
 119. 15:18 OPTEAM S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. (14/2014)
 120. 15:03 WORK SERVICE S.A. - Nabycie i zbycie akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z osobą wchodzącą...
 121. 15:03 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy (3/2014)
 122. 14:55 USA: Ceny konsumpcyjne w styczniu wzrosły o 0,1 proc. mdm
 123. 14:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 124. 14:53 Pełniejsza ocena perspektyw CPI i PKB po zapoznaniu się z marcową projekcją - minutes (opis)
 125. 14:43 Tablica.pl zniknie z rynku?
 126. 14:41 Część inwestycji kolejowych zagrożonych; kolejarze: spokojnie, zdążymy
 127. 14:41 9 zdań, które nie mogą paść w rozmowie ze współpracownikiem
 128. 14:35 Transakcyjne ceny mieszkań w styczniu wzrosły o ponad 10 proc. rdr
 129. 14:35 GIODO: ratusz, ZTM i MF złamały prawo ws. Karty warszawiaka
 130. 14:33 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (9/2014)
 131. 14:33 SEVENET S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA z dnia 13.02.2014 ...
 132. 14:33 WESTA ISIC S.A. - DATES FOR PERIODIC REPORTS PUBLICATION IN 2014 (56/2014)
 133. 14:23 Pełniejsza ocena perspektyw CPI i PKB po zapoznaniu się marcową projekcją - minutes
 134. 14:18 BUDVAR CENTRUM S.A. - Rezygnacja osoby nadzorującej (15/2014)
 135. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 136. 14:08 UOKiK: konsumenci i konkurencja - nowe strategie (komunikat)
 137. 14:08 Goldman Sachs podnosi cenę docelową akcji PGE do 19,8 zł
 138. 14:08 AXA PTE SA informuje
 139. 14:03 PLASTBOX - Informacje dotyczące spółki zależnej "PLAST-BOX UKRAINA" Sp. z o.o. (21/2014)
 140. 13:53 Elektromont może wypłacić 0,04 zł dywidendy na akcję z zysku za 2013 r.
 141. 13:48 SOPHARMA AD - Current report 22 buy back 20022014 (22/2014)
 142. 13:35 Mapa pomocy dla Polski - najwięcej dla województw wschodnich
 143. 13:33 WIKANA - Rozpoczęcie Programu Emisji Obligacji spółki zależnej - Emisja obligacji serii A (15/2014)
 144. 13:33 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Uchwała Zarządu Emitenta w przedmiocie przyjęcia stanowiska w spr...
 145. 13:23 Rynek funduszy inwestycyjnych w Europie w 2013 roku
 146. 13:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 147. 13:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 148. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 149. 13:23 Zarząd Orbisu zarekomenduje wypłatę dywidendy nie niższej niż w '13
 150. 13:23 OFE WARTA informuje
 151. 13:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 152. 13:18 ELEKTROMONT S.A. - Uchwała Zarządu Elektromont S.A. w sprawie wypłaty dywidendy (4/2014)
 153. 13:08 Zarząd Ergisu rozważa możliwość wypłaty dywidendy za 2013 r. (aktl.)
 154. 13:08 GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA
 155. 13:08 CCC przyspiesza rozwój, chce w 2014-15 wydać na inwestycje w nowe sklepy ok. 200 mln zł (opis)
 156. 13:08 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki HYPERION SA
 157. 13:08 ASEE chce utrzymać wyniki z '13, na dywidendę przeznaczy 3-4 mln euro
 158. 13:08 Ergis zakłada I kw. gorszy rdr; II i III kw. powinny być co najmniej lepsze kdk
 159. 13:03 DOM DEVELOPMENT S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentam...
 160. 12:48 UNIBEP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowym...
 161. 12:48 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (18...
 162. 12:36 Minimalne wynagrodzenia dla artystów
 163. 12:34 Młody nauczyciel w szkole podstawowej zarabiał 2,6 tys. zł brutto
 164. 12:33 SOCIALIZER S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 marca 201...
 165. 12:23 Przychody CCC w '14 mogą wzrosnąć o blisko 40 proc., rentowność netto wyniesie 9 proc. (opis)
 166. 12:23 Pocztylion-Arka PTE SA informuje
 167. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 035/A/NBP/2014
 168. 12:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 169. 12:23 PGNIG przygotowuje się do renegocjacji kontraktu katarskiego
 170. 12:23 Nastroje MŚP w I kw. w ujęciu rocznym ponownie się poprawiły - EFL
 171. 12:23 OFE Pocztylion informuje
 172. 12:21 GUS: W 2013 r. cudzoziemcy spoza granicy UE wydali w Polsce 8,2 mld zł
 173. 12:18 MOSTALEXP - zbycie znacznego pakietu akcji (10/2014)
 174. 12:05 GUS: W 2013 r. cudzoziemcy ze Wschodu wydali w Polsce 8,2 mld zł
 175. 12:03 CCI - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 r. (8/2014)
 176. 12:03 Rubicon Partners SA - Uchwała KDPW w sprawie przyjęcia do depozytu akcji zwykłych na okaziciela s...
 177. 12:03 GLOBAL ENERGY S.A. - Żądanie akcjonariusza Polish American Investment Fund LLC zwołania Nadzwycza...
 178. 12:03 GLOBAL COSMED S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościow...
 179. 11:55 PGNiG chce renegocjować kontrakt z Katarczykami w kwestii cen
 180. 11:53 BGK do 31 stycznia udzielił gwarancji de minimis na 7,44 mld zł
 181. 11:53 W '13 przekraczający wschodnią granicę Polski zakupili towary i usługi za 8,2 mld zł - GUS
 182. 11:53 AMPLICO OFE informuje
 183. 11:53 AMPLICO OFE informuje
 184. 11:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 185. 11:41 Płatności mobilne będą płatne? Jest pierwszy wyłom
 186. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 187. 11:38 Indeks oczekiwań ZEW dla Polski wzrósł w II'14 do 58,8 pkt. z 58,3 pkt. w I'14 (opis)
 188. 11:33 FERRUM - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "FE...
 189. 11:32 PZU Ukraina zamyka swoje biura w Kijowie
 190. 11:30 Litwa zaostrza kontrolę handlu wieprzowiną z Polską
 191. 11:29 Pogorszenie nastrojów na rynkach
 192. 11:25 PZU Ukraina zamyka swoje biura w Kijowie
 193. 11:23 W centrum uwagi indeksy PMI
 194. 11:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 195. 11:23 Indeks oczekiwań ZEW dla Polski wzrósł w II'14 do 58,8 pkt. z 58,3 pkt. w I'14
 196. 11:18 PBO ANIOŁA S.A. - Zmiany w Grupie Kapitałowej Emitenta (9/2014)
 197. 11:18 Oto najlepsze polskie miasta na start kariery
 198. 11:10 Staże i praktyki: PZU, Nestlé i Siemens jako pierwsi sprawdzeni przez PSZK
 199. 11:08 Indeks cen mieszkań wzrósł w I o 10,1 proc. rdr - Open Finance, Home Broker
 200. 10:54 Na kartach Payback zostało 23 mln zł
 201. 10:53 W środę banki utrzymywały na rachunku w NBP 30.048,34 mln zł - NBP
 202. 10:48 SESCOM S.A. - Transakcja nabycia akcji Emitenta przez osoby powiązane (4/2014)
 203. 10:44 Indeksy PMI rozczarowują
 204. 10:38 CCC chce w 2014-15 wydać na inwestycje w nowe sklepy ok. 200 mln zł
 205. 10:38 NORDEA OFE informuje
 206. 10:38 Wzrost liczby budowanych mieszkań sprawi, że w '16 wzrost cen mieszkań będzie umiarkowany - NBP
 207. 10:33 PATENTUS S.A. - Powołanie członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. (7/2014)
 208. 10:33 PATENTUS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyc...
 209. 10:23 CCC planuje, że w '15 przychody ze sprzedaży przekroczą 3 mld zł
 210. 10:18 MOSTALZAB - Zawarcie znaczącej umowy z Fisia Babcock Environment GmbH (16/2014)
 211. 10:18 ECHO - Emisja obligacji (5/2014)
 212. 10:18 PATENTUS S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu...
 213. 10:12 Gdzie za godzinę pracy płacą najwięcej? A gdzie najmniej?
 214. 10:10 Indeks PMI w strefie euro w przemyśle w lutym wyniósł 53,0 pkt.
 215. 10:08 MSZ: 50. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych Polski z Jordanią (komunikat)
 216. 10:08 Agrowill łączy się z Baltic Champs Group (opis)
 217. 10:03 BMPAG - Udane podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego (4/2014)
 218. 09:59 Czy to początek słabego złotego?
 219. 09:55 W USA padła rekordowa wygrana na loterii
 220. 09:53 Agrowill łączy się z Baltic Champs Group
 221. 09:53 Waluty rynków wschodzących pod presją, możliwe dalsze straty
 222. 09:47 Oszczędności w Watykanie. Blokada etatów i awansów
 223. 09:42 Wynagrodzenia na wchodzie i zachodzie polski
 224. 09:37 Kupujący nie odpuszczają
 225. 09:33 ELEMENTAL HOLDING S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o...
 226. 09:33 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Zawieszenie obrotu giełdowego akcjami Korporacja Budowlana Dom S.A...
 227. 09:28 Sobolewski chce pilnować interesów TVP
 228. 09:23 Zarząd Ergisu rozważa możliwość wypłaty dywidendy za '13 r.
 229. 09:19 Oczekiwane zniżki na otwarciu pod wpływem Chin, Wall Street
 230. 09:19 Wzrost bezrobocia w 2013 roku
 231. 09:10 Analitycy: waluty rynków wschodzących osłabiają się
 232. 09:08 Dr. Kalliwoda rekomenduje "kupuj" Tele-Polska Holding z ceną docelową 3 zł
 233. 09:08 WIG 30 na otwarciu wyniósł 2610,17 pkt (-1,00%)
 234. 09:06 Korekta na złotym
 235. 09:03 MOL - MOL divests a 49% share of BaiTex LLC to Turkish Petroleum Corporation (5/2014)
 236. 09:03 ORCO PROPERTY GROUP - Komunikat Orco Property Group. Zmienione ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgro...
 237. 08:53 Cena ropy Brent w Londynie na IV - 109,97-109,99 USD za baryłkę
 238. 08:53 MG nie oczekuje wzrostu cen energii do 2016 roku
 239. 08:53 Berenberg Bank obniża cenę docelową dla Eurocashu do 52 zł
 240. 08:48 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów war...
 241. 08:45 Avon będzie rozwijać sprzedaż online
 242. 08:40 Białoruś wprowadza zakaz wwozu i tranzytu wieprzowiny z Polski
 243. 08:33 NOVITA - Wyniki ekonomiczno ? finansowe Spółki za miesiąc styczeń 2014 roku (6/14)
 244. 08:33 ERGIS - EUROFILMS S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2013
 245. 08:32 Coraz więcej osób nie stać na opłacanie rachunków za prąd i gaz
 246. 08:26 W tym roku podatek od nieruchomości będzie wyższy
 247. 08:20 GIODO: stołeczny ratusz, ZTM i MF złamały prawo ws. Karty warszawiaka
 248. 08:18 AGROWILL GROUP AB - Notice on Convocation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of...
 249. 08:04 Złoty w dół w ślad za regionem
 250. 08:03 AGROWILL GROUP AB - Agreement on the merger of AB Agrowill Group with other companies was signed ...
 251. 08:00 Kredyt we franku nie taki straszny
 252. 07:53 Orbis miał w '13 65 mln zł zysku netto, zrealizował prognozę EBITDA dla grupy hotelowej
 253. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 20 lutego
 254. 07:38 Zysk netto grupy Netia w IV kw. nieco wyższy od konsensusu, dywidenda podtrzymana (opis)
 255. 07:23 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 20 II - 24 II
 256. 07:23 Kalendarium rynku NewConnect 20.02 - 24.02.2014
 257. 07:23 Zysk netto grupy CCC w IV kw. '13 wyniósł 77,2 mln zł, zgodnie z konsensusem (opis)
 258. 07:23 Liczba usług Netii w czwartym kwartale spadła o 33.662
 259. 07:08 Mirosław Godlewski zrezygnuje ze stanowiska prezesa Netii do 31 VIII
 260. 07:08 Operacyjne przepływy Netii w '13 wyniosły 311 mln zł wobec 325 mln zł prognozy
 261. 07:08 Zysk netto grupy Netia w IV kw. 10,5 mln zł wobec 8,3 mln zł konsensusu
 262. 07:08 Zysk netto grupy CCC w IV kw. '13 wyniósł 77,2 mln zł, zgodnie z konsensusem
 263. 07:08 Raiffeisen obniżył cenę docelową akcji Eurocashu do 50 zł
 264. 07:08 Wyniki CCC w IV kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 265. 07:08 Członkowie FOMC na styczniowym posiedzeniu rozważali zmianę projekcji stóp proc. - minutes
 266. 07:03 ORBIS - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
 267. 07:03 ORBIS - Raport roczny R 2013
 268. 06:59 Ograniczenie świadczeń dla imigrantów w Wielkiej Brytanii
 269. 06:59 Ograniczenie świadczeń dla imigrantów w Wielkiej Brytanii
 270. 06:38 Koktajlem Mołotowa w gospodarkę Ukrainy
 271. 06:17 Rejestr błędów medycznych pomoże pacjentom w walce o odszkodowania?
 272. 03:45 Samorządowi globtroterzy
 273. 02:33 NFI EMF - Skonsolidowany raport kwartalny QS4/2013
 274. 01:48 NETIA - Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za 2013 rok (6/2014)
 275. 01:48 NETIA - Prezes Zarządu Netii odejdzie ze stanowiska do dnia 31 sierpnia 2014 r. (8/2014)
 276. 01:48 NETIA - Prognoza Netii za 2014 rok, średnioterminowe Strategiczne Cele Finansowe wycofane (7/2014)
 277. 01:33 NETIA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
 278. 01:33 NETIA - Raport roczny R 2013
 279. 01:33 CCC - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2013