Trwa ładowanie...
d1rldwy

Artykuły z dnia: 2011.01.21 - finanse.wp.pl

  1. 00:20 Powstaje nowa mapa fotoradarów
  2. 23:18 CASH FLOW S.A. - Prawomocne zakończenie postępowania w sprawie o ustalenie / stwierdzenie nieistn...
  3. 22:33 HYPERION S.A. - Poszerzenie składu Zarządu Spółki Hyperion S.A. (6/2011)
  4. 21:18 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Wybór biegłego rewidenta (1/2011)
  5. 21:08 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 21 stycznia, 20.00
  6. 21:08 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 21 stycznia, 20.00
  7. 21:08 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 21 stycznia, 20.00
  8. 21:03 IBIZA ICE CAFE S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16.02.2011 rok...
  9. 20:33 SKOTAN S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 r. (1/2011)
  10. 20:33 TELFORCEONE S.A. - Aneks do umowy znaczącej (2/2011)
  11. 20:23 MFW wydłużyło Polsce FCL o dwa lata i zwiększył dostępne środki do 30 mld dolarów
  12. 19:38 TPSA porozumiało się ze związkami; w '11 800 osób może odejść z pracy
  13. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
  14. 19:18 ACTION S.A. - Zbycie akcji przez osobę zarządzającą. (3/2011)
  15. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
  16. 19:03 TPSA - Porozumienie TP S.A. z Organizacjami Związkowymi. (10/2011)
  17. 19:03 TPSA - Porozumienie TP S.A. z Organizacjami Związkowymi. (10/2011)
  18. 18:53 Rząd zachowa dziedziczenie składki, która z OFE trafi do ZUS - źródło (aktl.)
  19. 18:48 IZNS IŁAWA S.A. - Rejestracja zmian Statutu. (4/2011)
  20. 18:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (9/2011)
  21. 18:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (9/2011)
  22. 18:38 GPW: notowanie na NewConnect akcji E-ENERGO SA
  23. 18:33 FERRO S.A. - Podpisanie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji (4/2011)
  24. 18:25 Taki piątek jaki tydzień
  25. 18:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
  26. 18:20 Niezdecydowanie byków
  27. 18:18 ELKOP - Informacja osoby obowiązanej w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie?zbycie i nabycie a...
  28. 18:18 MARSOFT S.A. - KOREKTA do Raportu 3/2011 - Zbycie akcji prze osobę mającą dostęp do informacji po...
  29. 18:08 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2733,31 pkt (0,26%)
  30. 18:08 GPW: animator rynku dla akcji BROAD GATE SA
  31. 18:08 GPW: pierwszy dzień notowań na NewConnect akcji BROAD GATE SA
  32. 18:08 Tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych
  33. 18:08 Sąd zasądził od Mostostalu Export kary umowne w wysokości 73,9 mln zł
  34. 18:07 Symboliczne wzrosty na koniec tygodnia
  35. 18:03 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (14/2011)
  36. 18:03 MARVIPOL S.A. - Zmiana znaczącej umowy - aneks do umowy kredytowej. (3/2011)
  37. 18:03 MARSOFT S.A. - Nabycie akcji prze osobę mającą dostęp do informacji poufnych. (4/2011)
  38. 18:02 EUR/USD pokonuje kolejne opory
  39. 17:54 Tydzień pod znakiem wzrostu eurodolara
  40. 17:53 BondSpot SA - notowania papierów wartościowych
  41. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
  42. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
  43. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 21.01.2011
  44. 17:53 BondSpot SA wskaźniki spółek
  45. 17:53 Prezydent wystosował list do premiera ws. zmian w OFE
  46. 17:53 Naczelna Prokuratura Wojskowa ws. tzw. "lidera" (komunikat)
  47. 17:53 Grupa Nova KBM planuje w 2011 roku 28 mln euro zysku netto
  48. 17:51 Byki nie popisały się siłą
  49. 17:48 MARSOFT S.A. - Zbycie akcji prze osobę mającą dostęp do informacji poufnych. (3/2011)
  50. 17:48 GETIN - POWOŁANIE I WICEPREZESA ZARZĄDU (4/2011)
  51. 17:48 GETIN - ODWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU (3/2011)
  52. 17:48 NFI EMF - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 stycznia 2011 roku. (2/2...
  53. 17:48 MOSTALEXP - Postępowanie sądowe (1/2011)
  54. 17:48 NFI EMF - Akcjonariusze powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 stycznia 2011 r...
  55. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
  56. 17:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
  57. 17:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 20.01.2011
  58. 17:38 DI BRE podniósł rekomendację do "akumuluj" dla Getin Holding
  59. 17:33 ELZAB - rozwiązanie umowy z audytorem (2/2011)
  60. 17:33 LUG S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą stanu posiadania akcji Emitenta (2/2011)
  61. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 21 stycznia, 17.00
  62. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 21 stycznia, 17.00
  63. 17:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
  64. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 21 stycznia, 17.00
  65. 17:20 Prezydent wystosował list do premiera ws. zmian w OFE
  66. 17:18 MNI - Nabycie akcji własnych od jednostki zależnej przez Emitenta (12/2011)
  67. 17:18 MNI - Zbycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną i nabycie aktywów znacznej wartości...
  68. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 20.01.2011
  69. 17:03 POLIMEX-MOSTOSTAL - Złożenie wniosku do KDPW. (9/2011)
  70. 17:03 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Rejstracja certyfikatów inwestycyjnych Investor Go...
  71. 17:03 TVN - Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kie...
  72. 17:00 Prognoza USD/JPY
  73. 16:53 Chiny już teraz mogą być największą gospodarką świata
  74. 16:53 Złoty może się wzmacniać; rynek pozycjonuje się pod dalsze podwyżki stóp (opis)
  75. 16:48 MEDIATEL - Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku (4/2011)
  76. 16:46 Inflacja staje się problemem, który odbije się na globalnych indeksach
  77. 16:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
  78. 16:33 POLICE - Aneks do umowy z PEKAO S.A. (10/2011)
  79. 16:33 PHARMENA S.A. - Informacja o zbyciu akcji PHARMENA S.A. (2/2011)
  80. 16:33 CALATRAVA CAPITAL SA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r. (5/2011)
  81. 16:33 KOMPAP - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (5/2011)
  82. 16:33 PEGAS NONWOVENS S.A. - Terminy publikacji informacji finansowych w 2011 r. (1/2011)
  83. 16:33 PROCAD S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 r. (2/2011)
  84. 16:23 Droższa pszenica i żywiec wołowy, tańsze żyto i trzoda chlewna - ZSRIR (tabela)
  85. 16:23 TVP zakończyła ubiegły rok z zyskiem 20 mln zł
  86. 16:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
  87. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
  88. 16:20 Prezydent pisze list - zrobi to, o czym rząd zapomniał?
  89. 16:18 ALUMAST S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 lutego 2011 roku (1/2011)
  90. 16:18 GTC - Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej spółki Globe Trade Centre S.A. (5/2011)
  91. 16:18 EUROFAKTR - Pismo KCI Łobzów Sp. z o.o. w sprawie zmiany terminu zapłaty zobowiązań (5/2011)
  92. 16:18 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego i struktury kapitału z...
  93. 16:15 Wyraźne umocnienie wobec franka
  94. 16:08 Spadek rezerwy walut. w XII związany m.in. z obsługą długu i wymianą walut - Marczak, MF
  95. 16:07 Euro coraz mocniejsze względem dolara
  96. 16:03 GF PREMIUM S.A. - Informacaja akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji emitenta (8/2011)
  97. 16:03 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Zawarcie umowy przez podmiot zależny. (4/2011)
  98. 16:03 GF PREMIUM S.A. - Informacaja akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji emitenta (7/2011)
  99. 16:03 GF PREMIUM S.A. - Informacaja akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji emitenta (9/2011)
  100. 16:03 R&C UNION S.A. - Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji (31/2011)
  101. 16:03 ENERGOPLD - Informacja o transakcjach otrzymana od osoby posiadającej dostęp do informacji poufny...
  102. 16:03 RAFAKO - Wybór oferty na wymianę elektrofiltra w Elektrowni Kozienice S.A. (4/2011)
  103. 16:03 GF PREMIUM S.A. - Informacja przekazana przez Pragma Inkaso S.A. o zmianie stanu posiadania akcji...
  104. 15:59 Lepszy klimat koniunktury w budownictwie
  105. 15:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
  106. 15:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
  107. 15:48 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - Test raportu ESPI (1/2011)
  108. 15:48 WANDALEX - Transakcje na akcjach Spółki (2/2011)
  109. 15:48 KONSORCJUM STALI S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 r. (10/2011)
  110. 15:48 AZOTY TARNÓW - Wznowienie produkcji nawozów saletrzanych (8/2011)
  111. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
  112. 15:38 Cena miedzi na LME spadła do 9454,75 USD za tonę
  113. 15:38 Fortum nie rozmawia z Tauronem nt. ewentualnego wspólnego kupna aktywów Vattenfalla
  114. 15:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
  115. 15:33 EUROMARK POLSKA S.A. - Powołanie członka Rady Nadzorczej "Euromark Polska" S.A. (3/2010)
  116. 15:33 MAKRUM S.A. - Wykaz informacji przekazanych przez MAKRUM S.A. do publicznej wiadomości w 2010 rok...
  117. 15:33 MISPOL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną (10/2011)
  118. 15:30 TVP zakończyła ubiegły rok z zyskiem 20 mln zł
  119. 15:30 Inspekcja weterynaryjna szuka dioksyn w mięsie z Niemiec
  120. 15:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
  121. 15:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
  122. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
  123. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
  124. 15:18 MAKRUM S.A. - Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2011 roku. (4/2011)
  125. 15:18 MAKRUM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej ze Spółką Helmerding. (3/2011)
  126. 15:18 RAFAKO - Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2011 roku. (3/2011)
  127. 15:18 KONSORCJUM STALI S.A. - Znacząca umowa (9/2011)
  128. 15:18 KPPD - Terminy raportów okresowych w 2011 r. (5/2011)
  129. 15:18 STALPROFI - Przedłużenie ważności umów kredytowych zawartych z Kredyt Bank SA (2/2011)
  130. 15:18 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Nabycie akcji. (27/2011)
  131. 15:18 Dyscyplinarka za romans w pracy!
  132. 15:08 Zbiory zbóż w UE w sezonie 2011/12 wyniosą 290,9 mln ton - Strategie Grains
  133. 15:03 RAFAMET - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromad...
  134. 15:03 PRAGMA INKASO S.A. - Nabycie znaczącego pakietu akcji Grupy Finansowej Premium SA (10/2011)
  135. 15:03 MAKRUM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej ze spółką zależną. (2/2011)
  136. 15:03 COMPLEX S.A. - Zawiadomienie w trybie art.160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. ...
  137. 15:03 POLIMEX-MOSTOSTAL - Terminy przekazywania raportów bieżących. (8/2011)
  138. 14:53 W I koniunktura w sekcji transport i gospodarka magazynowa polepszyła się - GUS
  139. 14:53 Wskaźnik syntetyczny koniunktury w I wyniósł 95,0 - GUS
  140. 14:48 ENERGOINSTAL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (3/2011)
  141. 14:48 MCI - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 r. (3/2011)
  142. 14:48 LC CORP S.A. - Podjęcie uchwał o połączeniu spółek zależnych od emitenta (4/2011)
  143. 14:48 ŻYWIEC - Zamiar połączenia Grupy Żywiec S.A. ze spółką zależną (2/2011)
  144. 14:48 RAFAMET - Informacja o nowo powołanych członkach Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. (3/2011)
  145. 14:48 ŚNIEZKA - Udzielenie pożyczki dla spółki zależnej (3/2011)
  146. 14:45 GUS: wskaźnik syntetyczny koniunktury w styczniu wyniósł 95,0
  147. 14:40 GUS: lepsza koniunktura w transporcie
  148. 14:38 Lekka poprawa nastrojów w budownictwie w I, lecz oceny nadal negatywne - GUS
  149. 14:38 Koniunktura w przemyśle na początku roku nieco się pogorszyła - GUS
  150. 14:38 Negatywne oceny dotyczące koniunktury w handlu; pesymistyczne prognozy - GUS
  151. 14:35 Składka, która z OFE trafi do ZUS będzie dziedziczona
  152. 14:35 GUS: negatywne oceny koniunktury w handlu
  153. 14:33 MIRACULUM S.A. - Wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej w 2010 roku (4/2011)
  154. 14:33 ŚNIEZKA - Umowy kredytowe (2/2011)
  155. 14:33 PROJPRZEM - Zawarcie znaczącej umowy (2/2011)
  156. 14:33 JUPITER NFI SA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku. (1/2011)
  157. 14:33 ZASTAL SA - Przekroczenie przez Grupę Kapitałową IZNS Iława SA 10% ogólnej liczby głosów w Zastal...
  158. 14:33 KONSORCJUM STALI S.A. - Znacząca umowa (8/2011)
  159. 14:30 GUS: koniunktura w przemyśle na początku roku nieco się pogorszyła
  160. 14:23 Przewidywane spłaty zobowiązań w najbliższych 12 miesiącach wynoszą 3.508 mln euro - NBP
  161. 14:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
  162. 14:23 Rząd zachowa dziedziczenie składki, która z OFE trafi do ZUS - źródło
  163. 14:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
  164. 14:18 MIRACULUM S.A. - Daty przekazywania raportów okresowych w 2011 roku (3/2011)
  165. 14:10 Poznań - Komornicy szturmują zadłużonych lokatorów
  166. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
  167. 14:03 COMPRESS S.A. - Transakcje na akcjach ComPress SA (3/2011)
  168. 14:03 ROPCZYCE - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku (2/2011)
  169. 14:03 LSI SOFTWARE S.A. - Informacja dotycząca postępowania sądowego dotyczącego umowy znaczącej (6/2011)
  170. 14:00 Tu mieszkają, tam pracują. Nic, tylko pozazdrościć
  171. 13:48 ROPCZYCE - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 r. (1/2011)
  172. 13:41 Czy płacić babciom za opiekę nad wnukami?
  173. 13:38 Aviva OFE ma mniej niż 5 proc. głosów na walnym ABC Data
  174. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
  175. 13:38 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca spadła o 1 grosz
  176. 13:33 PBG - Zawiadomienia Pioneer Pekao Investment Management S.A. o wzroście zaangażowania w akcje PBG...
  177. 13:33 ABM SOLID S.A. - Kumulacja umów z tym samym podmiotem. (7/2011)
  178. 13:33 ZASTAL SA - Wniosek akcjonariusza Spółki o zwołanie NWZA (9/2011)
  179. 13:32 Kobiety nie lubią rywalizacji o pieniądze
  180. 13:30 Nord Stream i polskie porty powołują grupę roboczą
  181. 13:26 Trudny kredyt dla seniora
  182. 13:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
  183. 13:23 Bank of America Corp. miał w IV kw. 2010 r. 4 centy skorygowanego zysku na akcję
  184. 13:20 Urzędnik za rażące naruszenie prawa zapłaci z własnej kieszeni
  185. 13:18 FAMUR S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na ostatnim NWZ (5/2011)
  186. 13:18 ABC DATA S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK ...
  187. 13:14 Najtańsze konto dla mikrofirmy
  188. 13:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
  189. 13:03 DROZAPOL - Zawarcie umów na dostawę towarów (4/2011)
  190. 13:03 ZUE S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (2/2011)
  191. 13:03 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. - Zbycie akcji przez firmę ALMAR SP Z OO (5/2011)
  192. 13:03 ZASTAL SA - Inauguracyjne posiedzenie Rady Nadzorczej Zastal SA (8/2011)
  193. 13:03 Ceny paliw w piątek 21.01 niższe od ubiegłotygodniowych
  194. 12:53 MNI szacuje, że skonsolidowany zysk netto wyniósł nie mniej niż 47 mln zł w 2010 r.
  195. 12:48 ATLAS ESTATES LTD - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 r. (1/2011)
  196. 12:48 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. - Nabycie akcji przez firmę ALMAR sp zoo (4/2011)
  197. 12:48 SUNTECH S.A. - Zawiadomienie od osób zobowiązanych (1/2010)
  198. 12:47 Były pracownik biura Adama Bielana pozwał europosła do sądu
  199. 12:38 DM IDMSA inwestuje w e-biznes; wprowadzi utworzoną spółkę eFund na NC lub GPW
  200. 12:38 MSWiA: sytuacja na rzekach w Polsce (komunikat)
  201. 12:33 MNI - Szacunkowe wybrane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej MNI za 2010 rok (11/2011)
  202. 12:33 BUDVAR CENTRUM S.A. - Prezentacja przychodów ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów ...
  203. 12:33 LSI SOFTWARE S.A. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (5/2011)
  204. 12:27 Brytyjscy konsumenci zaciskają pasa
  205. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 14/A/NBP/2011
  206. 12:23 MF zaoferuje w poniedziałek bony 27-tyg. za 1,0-1,2 mld zł
  207. 12:18 GF PREMIUM S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2011 r. (6/2011)
  208. 12:18 RELPOL - Zawiadomienie otrzymane od osoby nadzorującej Spółkę w trybie art 160 ustawy o obrocie i...
  209. 12:18 RELPOL - Zawiadomienie otrzymane od osoby nadzorującej Spółkę w trybie art 160 ustawy o obrocie i...
  210. 12:18 GANT - Daty przekazywania raportów okresowych w 2011 roku (2/2011)
  211. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
  212. 12:03 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (10/2011)
  213. 12:03 IGROUP - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. w upadłości likwidacyjn...
  214. 11:54 Dane wsparły dolara
  215. 11:53 W tych zawodach opłacało się pracować w PRL-u
  216. 11:53 Ciech ustalił z bankami komercyjnymi warunki finansowania długoterminowego (opis)
  217. 11:53 W styczniu indeks oczekiwań ZEW dla Polski spadł o 0,6 pkt. do 25,6 pkt (tabela)
  218. 11:53 Akcje Forever Entertainment zadebiutowały na NewConnect
  219. 11:48 ZASTAL SA - Korekta raportu bieżącego nr 7/2011 - Rezygnacja osoby nadzorującej (7/2011)
  220. 11:48 PROCAD S.A. - Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2010 r. (1/2011)
  221. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
  222. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
  223. 11:24 Pracodawcy: elastyczne zatrudnienie to problem
  224. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
  225. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
  226. 11:23 W styczniu indeks oczekiwań ZEW dla Polski spadł o 0,6 pkt. do 25,6 pkt
  227. 11:23 Balticon zadebiutuje na NewConnect 27 stycznia
  228. 11:18 BUMECH S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (3/2011)
  229. 11:12 Ile może zarobić sprzątaczka?
  230. 11:08 Aviva OFE ma PDA Izostalu, które po zamianie na akcje dadzą 5,1 proc. głosów
  231. 10:57 Drugi dzień spadków na Wall Street
  232. 10:55 Projekt zmian w systemie emerytalnym na finiszu
  233. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na III - 97,26-97,28 USD za baryłkę
  234. 10:38 Konsorcjum z Wasko ma kontrakt z Politechniką Śląską o wartości 7 mln zł
  235. 10:33 IZOSTAL S.A. - Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki przez Aviva Otwarty Fundusz Em...
  236. 10:26 Deficyt produktów bankowych dla seniorów
  237. 10:18 Ceny stali mogą ustanowić rekordy
  238. 10:13 Zmiany w OFE. Jakie będą skutki dla przedsiębiorcy?
  239. 10:12 Millennium: pozwy byłych pracowników
  240. 10:08 Notowanie złotego zależne od nastrojów globalnych
  241. 10:05 Czerwona Torebka zastąpiła Świtalskiego&Synów
  242. 10:05 Budryk najgłębszą kopalnią w Polsce
  243. 10:02 Kolporter podwoi liczbę terminali
  244. 09:59 Dolar ponownie traci na wartości
  245. 09:53 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
  246. 09:53 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
  247. 09:48 INSTALLUB - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Waln...
  248. 09:45 Pierwszy spadek liczby filii franczyzowych
  249. 09:39 Kim są znani ludzie z zawodu?
  250. 09:33 Wraca apetyt na ryzyko
  251. 09:23 Ciech podpisał z bankami komercyjnymi umowę na refinansowanie zadłużenia (opis)
  252. 09:23 Energa dostała pozwolenie na budowę elektrowni w Ostrołęce
  253. 09:18 SUWARY - Podpisanie umowy na zakup linii produkcyjnej (2/2011)
  254. 09:18 SUWARY - Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
  255. 09:17 Drugi dzień korekty
  256. 09:15 Informacje ze spółek
  257. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2725,35 pkt (-0,03 %)
  258. 09:08 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
  259. 09:08 Ciech podpisał z bankami komercyjnymi umowę na refinansowanie zadłużenia
  260. 09:08 AT-WIG20
  261. 09:03 JUTRZENKA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach II Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych...
  262. 09:03 ZASTAL SA - Rezygnacja osoby nadzorującej (7/2011)
  263. 08:56 Korekta na spółkach surowcowych
  264. 08:54 Dane pomogły dolarowi
  265. 08:53 POLSAT OFE informuje
  266. 08:53 OFE Warta ma mniej niż 5-proc. akcji spółki Drop
  267. 08:51 Azjatycki decoupling. Trzeci spadek na GPW możliwy
  268. 08:48 ZPUE - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku (2/2011)
  269. 08:48 ZPUE - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku (3/2011)
  270. 08:44 W MON łapanka na żołnierzy
  271. 08:38 Dług ZUS w bankach w 2011 nie powinien przekroczyć 2 mld zł - Boryczka
  272. 08:38 BofA obniżył rekomendację dla BRE Banku do "poniżej rynku"
  273. 08:33 Nieznośna zmienność nastrojów
  274. 08:33 ERGIS - EUROFILMS S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Bankiem PBP S.A.?podpisanie umów kredytowych...
  275. 08:33 CIECH - Zakończenie istotnego etapu negocjacji warunków refinansowania zadłużenia?podpisanie z ba...
  276. 08:25 "Dług ZUS w bankach nie powinien przekroczyć 2 mld zł"
  277. 08:19 Popyt oddaje inicjatywę?
  278. 08:17 Milion dziennie płacimy posłom za ich "pracę"
  279. 07:58 W końcówce niedźwiedzie ponownie aktywniejsze
  280. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 21 stycznia
  281. 07:41 OC będzie nawet dwa razy droższe
  282. 07:18 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zbycie akcji przez FH JAGO S.A. (26/2011)
  283. 07:18 DROP S.A. - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów (3/2011)
  284. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 21 I - 3 II
  285. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 21.01. - 14.11.2011
  286. 07:03 DROP S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku (1/2011)
  287. 07:03 DROP S.A. - Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez DROP S.A. do publicznej wi...
  288. 06:16 Skończy się zwolnienie od podatku, zaczną się kłopoty firm
  289. 05:25 Mieszkaniowy urodzaj
  290. 05:20 Wstydliwe zakupy
  291. 04:55 Powstaje polska sieć tanich hoteli
  292. 03:25 Kulczyk kupił elektrociepłownię
  293. 02:55 Przymiarka do paneuropejskiej loterii
  294. 01:55 W Warszawie dowodu nie wymienisz