Trwa ładowanie...
d2th4fi
d2th4fi

Artykuły z dnia: 2013.04.05 - finanse.wp.pl

 1. 01:35 Piechociński: chce ujawnienia instrukcji na rozmowy z Gazpromem
 2. 23:33 NTT SYSTEM S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 29 kwiet...
 3. 21:48 BUDOPOL - Informacja o odstąpieniu od umowy spółki zależnej (12/2013)
 4. 21:48 FERRUM - Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. do dnia 19...
 5. 21:19 CASH FLOW S.A. - Powołanie osoby zarządzającej (14/2013)
 6. 21:18 KOMPUTRONIK S.A. - Rejestracja przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (9/2013)
 7. 20:48 URSUS S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu (14/2013)
 8. 20:08 GPW: Animator obligacji PRAGMA FAKTORING
 9. 20:08 GPW: Pierwsze notowanie obligacji PRAGMA FAKTORING
 10. 20:08 GPW: Pierwsze notowanie akcji NETWISE
 11. 20:08 GPW: Dopuszczenie obligacji Krakowa
 12. 20:08 GPW: Animator dla EUROCENT i NETWISE
 13. 20:08 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki ABPOL COMPANY POLSKA
 14. 20:08 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji Elbląga
 15. 19:53 Aktualne wskaźniki giełdowe
 16. 19:53 Fitch obniżył długoterminowy rating Nova KBM do poziomu BBB-
 17. 19:48 BROAD GATE S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69a ustawy o ofercie. (2/2013)
 18. 19:33 LENTEX - Nabycie akcji własnych (37/2013)
 19. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 20. 19:23 Memorandum z Gazpromem nie zawiera decyzji o budowie gazociągu z Białorusi - MSP (aktl.2)
 21. 19:19 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Fitch downgraded the ratings of Nova KBM (11/2013)
 22. 19:15 Polskie Radio gotowe na uruchomienie nadawania cyfrowego w tym roku
 23. 19:03 M DEVELOPMENT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgr...
 24. 18:48 MARVIPOL S.A. - Znacząca umowa ? aktualizacja informacji. (39/2013)
 25. 18:38 Przejęcie środków OFE negatywne dla giełdy - Morgan Stanley (opinia)
 26. 18:35 Budzanowski: nie ma żadnej umowy na budowę Jamału II
 27. 18:34 IGROUP - Wybór biegłego rewidenta do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 201...
 28. 18:28 Znalazł się pretekst do korekty
 29. 18:23 Mennica Polska złożyła zapis na sprzedaż ponad 1 mln akcji Puław w wezwaniu Tarnowa
 30. 18:23 Transakcje pakietowe
 31. 18:18 A.C.E. S.A. - Execution of the buy-back programme between 2 April 2013 and 5 April 2013 (18/2013)
 32. 18:18 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 33. 18:18 FAM - Wykaz informacji przekazanych przez FAM Grupa Kapitałowa S.A. do publicznej wiadomości w 20...
 34. 18:09 GPW zieloną wyspą na tle czerwonych rynków
 35. 18:04 Słaby koniec tygodnia dla dolara
 36. 18:03 PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy o ofercie (1/2013)
 37. 18:03 SELVITA S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (2/2013)
 38. 18:03 KRAKCHEMIA S.A. - UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ PRZEZ PKO BP S.A. (5/2013)
 39. 18:02 Mogło być lepiej
 40. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2346,37 pkt (0,16%)
 41. 17:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 42. 17:53 Libra Capital kupiła bułgarską spółkę z projektami OZE za 14,85 mln zł
 43. 17:53 Stawka Polonia wzrosła do 3,22 proc. z 3,19 proc. - NBP
 44. 17:49 MENNICA - Zbycie znaczących aktywów (8/2013)
 45. 17:48 ZPUE - Korekta do jednostkowego sprawozdania finansowego zawartego w jednostkowym raporcie roczny...
 46. 17:48 IGROUP - Zawiadomienie w trybie art. 6. §1 ustawy Kodeks spółek handlowych (60/2013)
 47. 17:43 Te reklamy wzbudzają olbrzymie kontrowersje
 48. 17:38 MSZ: 1. Wyszehradzki Rajd Kolarski (komunikat)
 49. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 50. 17:38 PGE realizuje projekty retrofitu o łącznej wartości ok. 13 mld zł
 51. 17:35 Komornicy chcą zmiany przepisu o tzw. eksmisji na bruk
 52. 17:33 ZELMER - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r. (12/2013)
 53. 17:19 EUROHOLD BULGARIA AD - Invitation for an extraordinary session of GM (updated) (7/2013)
 54. 17:18 WORK SERVICE S.A. - Dokonanie wykupu obligacji serii P zamiennych na akcje serii M (29/2013)
 55. 17:18 CASH FLOW S.A. - Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cash Flow S. A. w dniu 5 kwi...
 56. 17:18 CASH FLOW S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % na Zwyczajnym Walnym Zgromadze...
 57. 17:08 QE3 – rynek przestaje wierzyć w dotychczasowe scenariusze
 58. 17:08 W tygodniu zakończonym 4 IV napływ netto funduszy na GPW wyniósł minus 5 mln USD - RBS
 59. 17:06 Akcje tracą, ale złoty zyskuje
 60. 17:04 Wspólna waluta odrabia straty
 61. 17:04 AGROMA S.A. - Zawiadomienie dotyczące przekroczenia progu 5% (3/2013)
 62. 17:03 AZOTY TARNÓW - Informacja osoby zobowiązanej o transakcjach na papierach wartościowych Zakładów A...
 63. 17:03 M.W. TRADE - Powołanie składu Rady Nadzorczej (32/2013)
 64. 17:03 MOSTALEXP - Nabycie znacznego pakietu akcji (20/2013)
 65. 17:03 M.W. TRADE - Uchwały ZWZA podjęte 05.04.2013 r. (31/2013)
 66. 17:03 LIBRA CAPITAL S.A. - Nabycie aktywów znaczącej wartości - projektów z obszaru OZE (20/2013)
 67. 16:53 PLN zależny od EUR-USD, RPP raczej neutralna (opis)
 68. 16:48 PZU SA - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji PZU SA (26/2013)
 69. 16:48 EUROTEL S.A. - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012 roku.- uzupełnien...
 70. 16:48 EMPERIA - Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. (11/2013)
 71. 16:40 Państwa, w których żyje się najlepiej
 72. 16:38 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 73. 16:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 04.04.2013
 74. 16:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 75. 16:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 76. 16:38 WZ Żywca zdecydowało, że spółka wypłaci jeszcze 27 zł dywidendy na akcję za '12
 77. 16:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 78. 16:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 79. 16:33 UniCredit - Notification received from the relevant person (16/2013)
 80. 16:33 GROCLIN - Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmiany porządku obrad NWZ Inter Groclin Auto S.A....
 81. 16:33 SOLAR COMPANY S.A. - Informacja o powołaniu osoby nadzorującej (członka rady nadzorczej) w drodze...
 82. 16:18 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (36/2013)
 83. 16:18 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (36/2013)
 84. 16:18 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (27/2013)
 85. 16:03 TELE-POLSKA HOLDING S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ust. 1 Ustawy o ofercie pub...
 86. 16:03 HARPER HYGIENICS S.A. - Wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicz...
 87. 15:53 Średnia marża detaliczna w cenie Pb95 w dn. 29.03-4.04 wyniosła 14 gr - BM Reflex
 88. 15:49 PKNORLEN - ORLEN Paliwa Sp. z o.o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (123/2013)
 89. 15:48 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (37/2013)
 90. 15:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 91. 15:48 ŻYWIEC - Dywidenda za rok obrotowy 2012 (16/2013)
 92. 15:48 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (122/2013)
 93. 15:48 ŻYWIEC - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. (15/2013)
 94. 15:48 EO NETWORKS S.A. - Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami f...
 95. 15:38 Cena miedzi na LME wzrosła do 7413,50 USD za tonę
 96. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 97. 15:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 98. 15:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 99. 15:33 SOLAR COMPANY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosó...
 100. 15:33 LZMO S.A. - Nabycie akcji Spółki przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej (3/2013)
 101. 15:33 SOLAR COMPANY S.A. - Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do ty...
 102. 15:33 PZ CORMAY S.A. - Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie przyjęcia do depozytu papierów wartościowych...
 103. 15:33 MAKRUM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej ze spółką zależną (24/2013)
 104. 15:33 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 105. 15:33 ABM SOLID S.A. - Postanowienie Sądu w sprawie powołania zastępcy Nadzorcy Sądowego. (29/2013)
 106. 15:29 Rośnie konkurencja dla Polskiego Busa
 107. 15:18 JR INVEST S.A. - Otrzymanie korekty zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie ? transakcje...
 108. 15:18 TIM - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012r . (5/2013)
 109. 15:18 TELL - Znaczne pakiety akcji. (18/2013)
 110. 15:18 MONNARI TRADE S.A. - Rejestracja spółki zależnej (11/2013)
 111. 15:08 PGE rezygnuje z budowy nowych bloków w Opolu (opis)
 112. 15:08 Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2013 (tabela,aktl.)
 113. 15:08 Gazpromowi chodzi o nowy gazociąg - z Białorusi na Słowację - Piechociński (opis)
 114. 15:08 Gant sprzedał brutto w I kwartale 75 mieszkań
 115. 15:08 PGE rezygnuje z budowy nowych bloków w Opolu
 116. 15:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 117. 15:03 CAM MEDIA S.A. - Nabycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą (15/2013)
 118. 15:03 RAINBOW TOURS S.A. - Informacja o wielkości przedsprzedaży oferty Lato 2013 na dzień 31 stycznia ...
 119. 14:58 Obcokrajowcy zalewają polski rynek pracy
 120. 14:55 Stopa bezrobocia w USA w marcu 7,6 proc.; przybyło 88 tys. miejsc pracy
 121. 14:55 Kobiety rektorami 10 proc. unijnych uniwersytetów
 122. 14:48 Tak się wykańcza polskie firmy
 123. 14:48 BUDIMEX - Rozbudowa pola wzlotów w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie ? nowy kontrakt Bu...
 124. 14:48 AC S.A. - korekta raportu bieżącego 10/2013 (10/2013)
 125. 14:48 PELION SA - Skup akcji własnych (66/2013)
 126. 14:38 Dłuższa zima obniży zbiory rzepaku w '13 o 10-20 proc. - KZPRiRB
 127. 14:38 Oficjalne aktywa rezerwowe wzrosły w III o 3.324,4 mln euro; poziom najwyższy w historii - NBP
 128. 14:35 Piechociński: Gazpromowi chodzi o nowy gazociąg - z Białorusi na Słowację
 129. 14:33 MIRBUD S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Inwestorem (13/2013)
 130. 14:33 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Zamknięcie projektu inwestycyjnego Opole II (budowa bloków n...
 131. 14:21 Firma Capgemini zatrudni 100 pracowników we Wrocławiu
 132. 14:18 IDEON S.A. - Informacja dot. obligacji serii A (19/2013)
 133. 14:18 LW BOGDANKA S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (10/2013)
 134. 14:18 BARLINEK - Zmiana znaczącej umowy spółki zależnej (12/2013)
 135. 14:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 136. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 137. 14:08 Euro-Phone, spółka zależna Tell, chce kupić Mobile MIX za max. 18 mln zł
 138. 14:01 Przelewy na telefon za darmo
 139. 13:54 W weekend nie wypłacisz pieniędzy z kont Banku Pocztowego!
 140. 13:53 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca spadła o 2 gr
 141. 13:53 W I kw. oddano 54 tys. m kw. powierzchni handlowych - Jones Lang LaSalle
 142. 13:53 MNiSW: minister Kudrycka spotkała się z Obywatelami Nauki (komunikat)
 143. 13:53 Gazpromowi chodzi o nowy gazociąg z Białorusi na Słowację - Piechociński
 144. 13:53 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 145. 13:53 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 146. 13:53 Memorandum nie zawiera decyzji o budowie gazociągu z Białorusi - EuRoPol Gaz, PGNiG (aktl.)
 147. 13:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 148. 13:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 149. 13:33 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (29...
 150. 13:33 COMPLEX S.A. - Powołanie Wiceprezesa Zarządu (9/2013)
 151. 13:23 Memorandum nie zawiera decyzji o budowie gazociągu z Białorusi - EuRoPol Gaz
 152. 13:23 MW Trade wypłaci 0,53 zł dywidendy na akcję z zysku za '12
 153. 13:23 MF: szybki PIT w "Dzień Dobry TVN" (komunikat)
 154. 13:21 Sieci handlowe zatrudnią tysiące ludzi
 155. 13:18 TELL - Zawarcie listu intencyjnego przez spółkę zależną emitenta. (17/2013)
 156. 13:18 M.W. TRADE - Uchwała ZWZA ws. wypłaty dywidendy (30/2013)
 157. 13:15 Rekordowa kara dla dostawcy energii
 158. 13:09 Średnie oprocentowanie lokat spadło już poniżej 3,5 proc.
 159. 12:54 Duże rabaty dla klientów Orange w Media Markt i Saturnie
 160. 12:52 Gazprom i EuRoPol Gaz dogadują się w sprawie gazociągu Jamał II. Polska strona o niczym nie wie
 161. 12:48 PZU SA - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na ...
 162. 12:36 Sejm łagodzi kryteria dostępu do zawodu asystenta sędziego
 163. 12:33 T2 INVESTMENT S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (11/2013)
 164. 12:33 PRAGMA FAKTORING S.A. - Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii D na rynku Catalyst (...
 165. 12:23 Trigon DM podwyższył cenę docelową PZU do 448 zł
 166. 12:23 Rejestracja nowych pojazdów użytkowych w III spadła o 9,1 proc. rdr - PZPM
 167. 12:18 EKO HOLDING S.A. - Wykluczenie z obrotu giełdowego akcji spółki EKO Holding S.A. (15/2013)
 168. 12:18 T2 INVESTMENT S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (10/2013)
 169. 12:18 INPRO S.A. - Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest użytkownikiem wiec...
 170. 12:15 CBOS: połowa Polaków popiera odpis podatkowy na Kościoły
 171. 12:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 172. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 067/A/NBP/2013
 173. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 174. 12:08 Netwise zadebiutuje na NewConnect 8 kwietnia
 175. 12:07 Kolejne "5 minut" pracowników IT
 176. 11:54 Korupcja obciąża każdego z nas
 177. 11:53 Ambasada Polski w Moskwie ws. tekstu w dzienniku "Izwiestia" (komunikat)
 178. 11:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 179. 11:53 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 180. 11:53 Blue Ocean Media zadebiutuje na NewConnect 9 kwietnia
 181. 11:53 Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w III w ujęciu kdk bez zmian, rdr spadł o 1 pkt
 182. 11:48 PGS SOFTWARE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ (4/2013)
 183. 11:48 NOWAGALA - Zmiana na wniosek akcjonariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjon...
 184. 11:48 ŚNIEZKA - Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku (7/2013)
 185. 11:48 BRE BANK HIPOTECZNY - Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012. (10/2013)
 186. 11:48 Bankowcy i złodzieje
 187. 11:46 Praca tymczasowa ożywia europejski rynek pracy
 188. 11:40 PIT Last Minute: Ulga internetowa jeszcze dostępna, ale sprawdź, czy warto z niej skorzystać
 189. 11:34 Nękanie podatnika
 190. 11:33 BRE BANK HIPOTECZNY - Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012. (10/2013)
 191. 11:25 Na Białorusi będzie poszukiwany gaz łupkowy
 192. 11:25 Bat na parabanki
 193. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 194. 11:23 Sprzedaż detaliczna w Polsce w lutym wzrosła o 2,4 proc. rdr - Eurostat
 195. 11:23 Cyfrowy Polsat nie jest zainteresowany zakupem Wirtualnej Polski
 196. 11:23 List z pogróżkami wobec prezydenta Cypru i prezesa banku centralnego
 197. 11:23 Decyzja BOJ umacnia długi koniec krzywej polskiego długu - MF
 198. 11:20 Eurostat podał dane o sprzedaży detalicznej
 199. 11:19 Stany Zjednoczone straszą bezrobociem
 200. 11:08 PGS Software wypłaci 0,18 zł dywidendy na akcję z zysku za '12
 201. 11:08 RPP punktem zaczepienia, złoty ma szanse na wzrost
 202. 11:08 W IV na wykup SPW i dla OFE budżet przeznaczy 24,6 mld zł - MF
 203. 11:08 Stan środków złotowych i walutowych na koniec III wyniósł 33,7 mld zł - MF
 204. 11:08 Z tytułu wykupu i obsługi SPW na rynek wypłynie kwota 83,5 mld zł - MF
 205. 11:08 W czwartek banki utrzymywały na rachunku w NBP 36.494,05 mln zł - NBP
 206. 11:08 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 207. 11:08 MSP będzie chciało maksymalnej możliwej dywidendy z PKO BP i PZU - Budzanowski
 208. 11:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Korekta tytułu raportu 72/2013 (72/2013)
 209. 10:55 Francja - mocna gospodarka, która dryfuje
 210. 10:55 UOKiK: projekt pomocy dla Gaz-Systemu notyfikowany w KE
 211. 10:41 Studenci i absolwenci stracą na oskładkowaniu umów cywilnoprawnych
 212. 10:40 Jak wypłacać emerytury z OFE?
 213. 10:23 Konsolidacja płynności sektora publicznego przyniosła na koniec III 30,5 mld zł - MF
 214. 10:23 Poziom długu krajowego na koniec III '13 wyniósł 554,2 mld zł - MF
 215. 10:23 Do wykupu w 2013 roku pozostaje dług o wartości 65,6 mld zł - MF
 216. 10:23 UOKiK: pomoc publiczna dla GAZ-SYSTEM - notyfikacja (komunikat)
 217. 10:16 Czternastki nauczycieli w rękach sędziów Trybunału Konstytucyjnego
 218. 10:15 Sejm znowelizował ustawę o podatku rolnym
 219. 10:10 Gazprom przedstawił Polsce propozycję w sprawie Jamał-Europa II
 220. 10:03 AZOTY TARNÓW - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (60/2013)
 221. 09:53 Trwają prace studialne nad podatkiem dochodowym w rolnictwie - MF
 222. 09:49 Dane z rynku pracy rozczarują
 223. 09:48 DREWEX S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki (17/2013)
 224. 09:48 COMPRESS S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcji ComPress SA (5/2013)
 225. 09:47 Nieśmiałe zakupy
 226. 09:33 PRAGMA FAKTORING S.A. - Dane o obrotach w segmencie faktoringu w pierwszym półroczu 2013r. (72/2012)
 227. 09:33 DREWEX S.A. - Podwyższenie kapitału zakładowego drodze emisji akcji serii H objętych w ramach war...
 228. 09:25 Sejm nie odwołał ministra transportu Sławomira Nowaka
 229. 09:23 DM BDM obniżył rekomendację Introlu do "akumuluj"
 230. 09:20 Gawłowski: do ewentualnej powodzi jesteśmy przygotowani lepiej niż w 2010 r.
 231. 09:18 NOWAGALA - Projekt uchwały walnego zgromadzenia zgłoszony przez akcjonariusza (84/2013)
 232. 09:15 NFP może osłabić dolara
 233. 09:14 Spodziewana stabilizacja przed danymi z USA
 234. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2347,74 pkt (+0,22%)
 235. 09:03 FERRO S.A. - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umor...
 236. 09:03 FERRUM - Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w "FERRUM" S.A. (14/...
 237. 08:58 Awaria w mBank.pl i MultiBank.pl. Strony już działają
 238. 08:57 Twoja Perspektywa - ruszyła V edycja ogólnopolskiego programu dla studentów
 239. 08:55 Użycie energii jądrowej zapobiegło 1,84 mln zgonów
 240. 08:53 POLSAT OFE informuje
 241. 08:53 W IV stopa bezrobocia powinna spaść o 0,2-0,3 pkt proc. - Męcina, MPiPS
 242. 08:53 ABW: kolejne zatrzymania osób ws. wyłudzeń podatku VAT(komunikat)
 243. 08:53 Cena ropy Brent w Londynie na V - 106,50-106,52 USD za baryłkę
 244. 08:48 DROP S.A. - Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy (8/2013)
 245. 08:45 Reakcja popytu na wsparciu
 246. 08:42 TVP w styczniu i w lutym na plusie. Taki ma być cały rok
 247. 08:37 Ekspert ds. energii: polska energetyka nie jest samowystarczalna
 248. 08:34 Przyjęcie euro nie powinno w znaczący sposób wpłynąć na poziom wynagrodzeń
 249. 08:33 DROP S.A. - Korekta Skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok (7/2013)
 250. 08:27 Stabilizacja złotego, rynek czeka na NFP
 251. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 5 kwietnia
 252. 07:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 253. 07:48 MEGARON S.A. - Dane sprzedaży Megaron S.A za marzec 2013 roku (6/2013)
 254. 07:35 Rosatom sfinansuje połączenie z obwodem kaliningradzkim
 255. 07:33 DSS S.A. - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (23/2013)
 256. 07:28 Warsaw Spire - czyj jest grunt na której stoi warszawska wieża?
 257. 07:23 Udział akcji w portfelach OFE wzrósł w marcu o 3,92 proc. mdm do 101,6 mld zł - wyliczenia PAP
 258. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 5.04-7.05.2013
 259. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 5 IV - 10 V
 260. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 5.04 - 4.03.2014
 261. 07:08 Fundusze private equity motorem pierwotnego rynku akcji w Europie - PwC (opinia)
 262. 07:08 Skrót wiadomości - czwartek, 4 kwietnia
 263. 07:05 ABW aresztuje za VAT
 264. 07:03 NOWAGALA - Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkc...
 265. 06:48 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorze...
 266. 06:35 Emerycie! Rząd jest ci winien pieniądze
 267. 06:03 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - (504/2013)
 268. 05:25 Po decyzji banku centralnego rekordy na otwarciu giełdy
 269. 04:55 Transport przeładowaną furgonetką to norma