Trwa ładowanie...
d1bp0hz
d1bp0hz

Artykuły z dnia: 2013.04.16 - finanse.wp.pl

 1. 23:48 MAKARONY POLSKIE S.A. - Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadom...
 2. 23:45 Wall Street na sporym plusie
 3. 23:03 WASKO S.A. - Podpisanie znaczącej umowy podwykonawczej z Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o o wartoś...
 4. 23:03 WASKO S.A. - Podpisanie znaczącej umowy podwykonawczej z Elbląskim Przedsiębiorstwem Robót Teleko...
 5. 23:00 MFW: PKB będzie w Polsce niższy
 6. 22:33 REDAN - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Redan S.A. (18/2013)
 7. 22:18 DANKS S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (6/2013)
 8. 22:03 T2 INVESTMENT S.A. - Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Rady Nadzorczej (10/2013)
 9. 21:34 M DEVELOPMENT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgr...
 10. 21:33 MEWA - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Mewa S.A. (10/2013)
 11. 21:08 Marek Belka laureatem tegorocznej nagrody Fundacji im. Lesława Pagi
 12. 21:03 M.W. TRADE - Zawarcie umowy znaczącej (36/2013)
 13. 20:30 MFW: deficyt Polski - 3,4 proc.
 14. 20:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 15. 20:08 MON: spotkanie ministra Siemoniaka z gen. Palomerosem (komunikat)
 16. 20:03 MIDAS - Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie przydziału obligacji serii A oraz objęcie ...
 17. 19:38 Wybuchy w Bostonie aktem terroru; sprawcy nieznani (synteza)
 18. 19:33 PUŁAWY - Transakcje na instrumentach finansowych spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A....
 19. 19:23 MSZ: rozmowy nt. jesiennych manewrów NATO Steadfast Jazz 2013 (komunikat)
 20. 19:18 PUŁAWY - Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów (27/2013)
 21. 19:05 23 tys. pracowników czeka na zaległe pensje
 22. 19:03 ERG - Transakcje na wartość umowy znaczącej (8/2013)
 23. 18:53 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki MIDVEN
 24. 18:53 GPW: Zawieszenie obrotu akcjami spółki WIERZYCIEL
 25. 18:53 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji i pda spółki LOGINTRADE
 26. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 27. 18:35 200 przypadków obecności koniny w mięsie wołowym
 28. 18:23 RN spółki Aqua rekomenduje wypłatę 0,36 zł dywidendy na akcję za '12
 29. 18:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 30. 17:53 GPW: Korekta listy uczestników indeksów
 31. 17:53 GPW zawiesza obrót akcjami spółki Wierzyciel od 22 IV do 10 V
 32. 17:48 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Rejestracja certyfikatów inwestycyjnych Investor G...
 33. 17:48 PROTEKTOR - Konsolidacja źródeł finansowania spółki w ramach restrukturyzacji zobowiązań finansow...
 34. 17:48 PZU SA - Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku PZU SA za ro...
 35. 17:48 KULCZYK OIL VENTURES INC. - AIF (Roczny Formularz Informacyjny) KULCZYK OIL VENTURES INC. ? tłuma...
 36. 17:38 Integer i Kogeneracja po sesji 18 IV wejdą do mWIG-u 40
 37. 17:38 Skrót wiadomości - wtorek, 16 kwietnia, 17.00
 38. 17:38 Deficyt sektora finansów publicznych w '13 wyniesie 3,4 proc. PKB - MFW
 39. 17:38 Stawka Polonia bez zmian, wyniosła 3,22 proc. - NBP
 40. 17:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 15.04.2013
 41. 17:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 42. 17:38 Analitycy podzieleni w opiniach nt. wysokości stóp proc. w 2013 r. (opinia)
 43. 17:08 Obniżka stóp NBP w maju nie jest wykluczona - Zielińska-Głębocka
 44. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 15.04.2013
 45. 17:08 Fundusze zarządzane przez Amplico PTE mają ponad 5 proc. Magellana
 46. 17:03 WOJAS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (7/2013)
 47. 17:03 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie ...
 48. 17:00 Komisja gospodarki o memorandum ws. Jamału II
 49. 16:57 EUR/USD na nowych maksimach, ale nie na długo
 50. 16:55 Będzie uchwała ws. gminnych opłat za wzrost wartości nieruchomości
 51. 16:53 MAC: sytuacja hydrologiczna na godz. 16 (komunikat)
 52. 16:53 EURPLN utrzyma 4,09-4,1250, FI czeka na dane o produkcji (opis)
 53. 16:53 KNF zatwierdziła prospekt emisyjny DM WDM
 54. 16:53 Generali OFE ma ponad 5 proc. Magellana
 55. 16:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 56. 16:53 CIR: kondolencje premiera po zamachu w Bostonie (komunikat)
 57. 16:53 HSBC ocenia, że najbardziej prawdopodobna jest wypłata emerytur z OFE przez ZUS (opinia)
 58. 16:53 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 59. 16:53 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 60. 16:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 61. 16:51 Uspokojenie na rynku złotego
 62. 16:50 Drobni kupcy walczą o klientów z galeriami handlowymi
 63. 16:34 LOGZACT S.A. - Zawiadomienie w trybie art.160 Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi dotycząc...
 64. 16:33 MAGELLAN S.A. - Nabycie akcji Spółki przez Inwestora (42/2013)
 65. 16:30 Rząd przyjął założenia do projektu o charakterystyce energetycznej
 66. 16:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 67. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 68. 16:20 GIODO: przepisy mogą zmienić się w 2016 r.
 69. 16:18 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (42/2013)
 70. 16:18 BORYSZEW - Skup akcji Boryszew S.A. (26/2013)
 71. 16:18 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (42/2013)
 72. 16:08 Ideon przedstawił propozycje układowe
 73. 16:04 NEW WORLD RESOURCES PLC - Termin publikacji wyników za pierwszy kwartał 2013 roku. (18/2013)
 74. 16:03 YAWAL S.A. - Wybór biegłego rewidenta (14/2013)
 75. 16:03 MAGELLAN S.A. - Nabycie akcji Spółki przez Inwestora (41/2013)
 76. 16:03 SEKO S.A. - Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego (13/2013)
 77. 16:03 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 78. 16:03 SEKO S.A. - Rejestracja zmiany statutu oraz tekst jednolity statutu (14/2013)
 79. 16:03 YAWAL S.A. - Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję (13/2013)
 80. 15:55 Za tydzień wyroki w sprawie polskich znaków podobnych do logo Cartier
 81. 15:55 Rząd przyjął założenia do projektu nowelizacji ustawy o obligacjach
 82. 15:53 Gant zakłada, że sprzeda 565 lokali w '13 i 750 lokali w '14
 83. 15:53 Cena miedzi na LME wzrosła do 7250,25 USD za tonę
 84. 15:50 Pościg za nieuczciwymi podatnikami po kupnie CD z ich danymi
 85. 15:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 86. 15:48 FERRUM - Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ...
 87. 15:48 BUMECH S.A. - Umowa znacząca (51/2013)
 88. 15:48 SEKO S.A. - Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości (12/2013)
 89. 15:48 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN -
 90. 15:48 PBO ANIOŁA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (21/2013)
 91. 15:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. (83/2013)
 92. 15:48 FERRUM - Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w "FERRUM" S.A. ...
 93. 15:40 Pierwsza ciężarówka z Niepołomic spełniająca normę Euro 6
 94. 15:39 Wojna na Półwyspie Koreańskim to gospodarcze problemy całego świata
 95. 15:38 MSZ: wiceminister Pomianowski o roli samorządów w polityce zagranicznej (komunikat)
 96. 15:38 CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 97. 15:38 MNiS: wzrośnie efektywność finansowania nauki (komunikat)
 98. 15:38 MFW obniżył prognozę polskiego wzrostu PKB w 2013 r. do 1,3 proc. - WEO
 99. 15:38 Do 2 IV wykonano 43 otwory poszukiwawcze gazu łupkowego - Ministerstwo Środowiska
 100. 15:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 101. 15:33 IDEON S.A. - Przedstawienie propozycji układowych (22/2013)
 102. 15:33 ZAMET INDUSTRY S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry S.A. (10/2013)
 103. 15:33 APLISENS S.A. - Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto APLISENS S.A. za rok 2012 (17...
 104. 15:19 ALCHEMIA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (16/2013)
 105. 15:18 BARCLAYS BANK PLC - 2012 & 2011 Restatement Document (14/2013)
 106. 15:18 EUROHOLD BULGARIA AD - Realized results in March 2013 by the companies in the group of Eurohold (...
 107. 15:18 GANT - Prezentacja inwestorska (51/2013)
 108. 15:18 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorze...
 109. 15:18 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (76/2013)
 110. 15:15 Dostawca zaprezentował spóźniony tabor dla Kolei Śląskich
 111. 15:10 MFW obniża prognozę wzrostu dla Polski
 112. 15:10 PE chce wyższych standardów obsługi naziemnej na unijnych lotniskach
 113. 15:08 Będzie lepiej na rynku pracy
 114. 15:07 Pracownicy sobie, firmy sobie... a gdzie w tym wszystkim klient?
 115. 15:05 To nie jest kraj dla samotnych matek
 116. 15:04 REMEDIS S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 75% (7/...
 117. 15:03 PC GUARD - Przekroczenie progu 5% przez akcjonariusza. (14/2013)
 118. 15:03 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walny...
 119. 15:03 REMEDIS S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 75% (6/...
 120. 15:03 PC GUARD - Emisja obligacji własnych (13/2013)
 121. 15:00 PE odrzucił zawieszenie aukcji pozwoleń na emisję CO2
 122. 14:55 InfoMonitor: rekordzista z Mazowsza ma 105 mln zł długu
 123. 14:49 KPPD - Umowa e-financing z Pekao SA. (9/2013)
 124. 14:49 REMEDIS S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 25% (5/2...
 125. 14:48 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. - AGM - Explanatory notes agenda (8/2013)
 126. 14:35 Konferencja: przed Polską kolejny ważny cel - akcesja do eurostrefy
 127. 14:33 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. - Annual General Meeting convening notice (7/2013)
 128. 14:33 GANT - Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 16 kwietnia 2013 r. (50/2013)
 129. 14:27 Bezpłatne szkolenie dla początkujących i przyszłych winiarzy
 130. 14:23 Inflacja bazowa rdr w III 1,0 proc. wobec 1,1 proc. w II - NBP
 131. 14:23 PE poparł unijną dyrektywę o wymogach kapitałowych dla banków
 132. 14:21 Kredyt w złotych wychodzi na swoje
 133. 14:20 NBP: inflacja bazowa rdr w marcu 1,0 proc. wobec 1,1 proc. w lutym
 134. 14:18 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zo...
 135. 14:18 PCC ROKITA S.A. - Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii AC (12/2013)
 136. 14:18 ZAMET INDUSTRY S.A. - Opinia Rady Nadzorczej w sprawie propozycji Zarządu dotyczącej podziału zys...
 137. 14:17 Prokuratura zabezpieczyła majątek założyciela Amber Gold
 138. 14:16 Spadek inflacji osłabił nieco złotego
 139. 14:10 ETS: cudzoziemiec może mieć umowę o pracę w języku obcym
 140. 14:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 141. 14:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 142. 14:05 PE poparł dyrektywę ograniczającą premie bankowców
 143. 14:03 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (27/2013)
 144. 14:03 MUZA - Skup akcji własnych (20/2013)
 145. 13:59 Jeździsz czerwonym autem? Zapłacisz więcej za OC
 146. 13:59 Rostowski: błędy OFE to wina Balcerowicza
 147. 13:56 Ponad 3 tys. ofert na targach pracy w Gdańsku
 148. 13:55 Na ustawę antykryzysową rząd przeznaczy 0,5 mld zł
 149. 13:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 150. 13:53 Barometr Carrefour - wskaźnik koniunktury konsumenckiej w IV wyniósł minus 14,8 pkt
 151. 13:53 Zysk na akcję Goldman Sachs w I kw. 2013 r. wyższy od oczekiwań
 152. 13:48 IMPEXMET - Nabycie akcji Boryszew S.A. (19/2013)
 153. 13:48 PRESTO S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym...
 154. 13:48 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA (29/2013)
 155. 13:45 PSL złożyło projekt o rzeczniku praw przedsiębiorcy
 156. 13:40 Prezydent podpisał nowelę ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 157. 13:38 Cięcie stóp procentowych w Turcji
 158. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 159. 13:35 Podolsztyńskie gminy mają kłopot ze sprzedażą działek
 160. 13:33 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (60/2013)
 161. 13:33 BIPROMET S.A. - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bipromet S.A. zwołanego na dzień...
 162. 13:27 PO: obniżyć dopłaty do godzin nadliczbowych
 163. 13:25 Wydawnictwo G+J zwinie się z Polski?
 164. 13:23 Rada nadzorcza Novity za wyższą dywidendą niż proponowana przez zarząd (aktl.)
 165. 13:23 Cena maksymalna arkusza blachy spadła o 7,7 proc. rdr - PUDS
 166. 13:19 ALTERCO - Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansoweg...
 167. 13:18 ŻYWIEC - Informacje od Członków Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. ( w trybie art. 160 Ustawy i ob...
 168. 13:18 BIPROMET S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bipromet S.A. na dzień 13 ...
 169. 13:16 76 tys. zł na osobę dla młodych bezrobotnych
 170. 13:08 Zaległe płatności Polaków na koniec III wzrosły do 39,3 mld zł - BIG InfoMonitor
 171. 13:03 FASING - Zbycie udziałów o znacznej wartości (18/2013)
 172. 12:53 Nie takie OFE straszne
 173. 12:49 Czy Warszawa to jedyna "ziemia obiecana"?
 174. 12:48 RADPOL S.A. - Umowa znacząca Spółki (13/2013)
 175. 12:48 NOVITA S.A. - korekta raportu w sprawie opinii Rady Nadzorczej dot. wypłaty dywidendy (10/2013)
 176. 12:36 Większa nerwowość na rynku sprzyja dolarowi
 177. 12:31 Ósma edycja Lodołamaczy - konkursu dla pracodawców osób niepełnosprawnych
 178. 12:25 Chińska gospodarka zwalnia
 179. 12:24 Urzędy pracy bardziej skuteczne?
 180. 12:18 INTAKUS S.A. - Rejestracja zmian w Statucie Spółki (25/2013)
 181. 12:18 MIASTO ELBLĄG - Odwołanie Prezydenta Miasta Elbląg. (2/2013)
 182. 12:18 BBI ZENERIS NFI - Ogłoszenie subskrypcji zamkniętej akcji serii E (29/2013)
 183. 12:18 TELESTRADA S.A. - Publikacja ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 4511/2013 z dnia 4 ...
 184. 12:18 MIASTO ELBLĄG - Odwołanie Rady miejskiej w Elblągu. (3/2013)
 185. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 074/A/NBP/2013
 186. 12:08 W środę o 10.00 NBP opublikuje raport o stanie koniunktury w I kw. oraz prognozy na II kw.
 187. 12:08 AmRest szacuje, że miał w I kw. 607,8 mln zł przychodów; wzrost o 11,5 proc. rdr
 188. 12:08 Rynek budowlany spadnie w '13 ponad 2 proc. - PMR
 189. 12:04 Bankomat wypłacał za dużo pieniędzy. Ustawiła się do niego kolejka
 190. 12:03 IDEA TFI SA - Nabycie przez IDEA TFI S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia ...
 191. 12:03 KRUK S.A. - Uchwały Zarządu KRUK S.A. w przedmiocie emisji niezabezpieczonych obligacji (30/2013)
 192. 12:00 Komornik bezprawnie zajął jej konto. Finał głośnej sprawy
 193. 11:49 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Skup akcji własnych (46/2013)
 194. 11:48 AMREST - RB 8/2013 Wstępne wyniki sprzedaży w I kwartale 2013 roku (8/2013)
 195. 11:48 IDEA TFI SA - korekta RB 25/2013 - Nabycie przez IDEA TFI S.A. akcji własnych na podstawie i w gr...
 196. 11:48 DEKTRA S.A. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna (1/2013)
 197. 11:45 ETS oddalił skargi Hiszpanii i Włoch ws. jednolitego patentu
 198. 11:38 MAC ws. sytuacji hydrologicznej w kraju (komunikat)
 199. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 200. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 201. 11:38 Inflacja HICP w Polsce w III wyniosła 1,0 proc. rdr - Eurostat
 202. 11:38 Infovide-Matrix doradzi GUGiK przy projektach Geoportal2 i Teryt3
 203. 11:38 Marcowa inflacja neutralna dla RPP; w IV może spaść nawet do 0,7 proc. rdr - Reluga, RG (opinia)
 204. 11:33 CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekro...
 205. 11:21 CBA zatrzymało szefową Urzędu Pracy w Radomsku
 206. 11:18 BMPAG - bmp media investors AG: Komunikat zgodnie z § 37v, 37w, 37x i następne niemieckiej ustawy...
 207. 11:16 Pulpety z koniną wrócą na półki w IKEI?
 208. 11:15 Mocny spadek indeksu ZEW w Niemczech w kwietniu 2013 r.
 209. 11:10 Eurostat podał dane o inflacji w strefie euro i w Polsce
 210. 11:05 Codziennie zatrudniają kogoś innego
 211. 11:03 CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia (17/2013)
 212. 11:03 KPPD - Wybór biegłego rewidenta na lata 2013-2014. (8/2013)
 213. 10:53 Jak nazwać dziecko, żeby osiągnęło sukces zawodowy?
 214. 10:48 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Launch of 6.125% GBP retail bonds maturing 2020 (5/2013)
 215. 10:48 SUNTECH S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Wa...
 216. 10:48 KRAKCHEMIA S.A. - DECYZJA ZARZĄDU SPÓŁKI O ZMIANIE PROJEKTU UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZE...
 217. 10:41 Polacy chętnie dorabiają na drugim etacie
 218. 10:38 W poniedziałek banki utrzymywały na rachunku w NBP 30.219,16 mln zł - NBP
 219. 10:38 POLSAT OFE informuje
 220. 10:38 Rynek obligacji może wspierać PLN; kwotowania w przedziale 4,10-4,13 za euro
 221. 10:34 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Publication of final terms (4/2013)
 222. 10:08 Rada nadzorcza Novity za wyższą dywidendą niż proponowana przez zarząd
 223. 10:04 Słabe dane ze świata zmuszają do realnego rozwiązywania problemów
 224. 09:59 BZ WBK wprowadzi nowe rozwiązania bankowości mobilnej. Liczy na kilkaset tys.nowych klientów
 225. 09:59 Pogorszenie nastrojów na globalnych rynkach
 226. 09:50 Przepisy o odszkodowaniach za błędne decyzje urzędników są martwe. Żaden urzędnik nie został ukarany
 227. 09:34 Czy złoto rozpoczęło globalną korektę
 228. 09:32 Surowce bez wpływu na waluty
 229. 09:19 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Raport roczny R 2012
 230. 09:19 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 231. 09:18 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Raport roczny R 2012
 232. 09:17 Niemiecka firma bankrutuje, inwestorzy mogą stracić nawet 2 mld euro
 233. 09:15 Złoty stabilny po danych, opiera się korekcie
 234. 09:08 Cena ropy Brent w Londynie na VI - 99,85-99,87 USD za baryłkę
 235. 09:08 Inflacja w IV 0,5 proc. mdm; 0,8 proc. rdr - MG
 236. 09:08 Fortuna Entertainment chce wypłacić 0,67 euro dywidendy na akcję
 237. 09:08 Kogeneracja chce przeznaczyć zysk za '12 na kapitał rezerwowy z myślą o inwestycjach
 238. 08:57 Perspektywy obniżek stóp i globalny sentyment ciążą złotemu
 239. 08:48 NOVITA - wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (11/13)
 240. 08:48 NOVITA S.A. - opinia Rady Nadzorczej dot. wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy za 2012r. (10/2013)
 241. 08:38 Co najmniej 3 ofiary śmiertelne wybuchów w Bostonie
 242. 08:33 KOGENERA - Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2012 (7/2013)
 243. 08:33 BGŻ SA - Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (28/2013)
 244. 08:32 Przystojny żołnierz w cenie
 245. 08:23 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 246. 08:23 Aktualne wskaźniki giełdowe - poprawiona
 247. 08:23 ING obniża rekomendację dla Synthosu do "sprzedaj"
 248. 08:23 Obniżka stóp o 50 pb to minimum; im szybciej, tym lepiej - Barclays (opinia)
 249. 08:22 Związkowcy są, a jakby ich nie było
 250. 08:19 OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS - OEG: OEG's casino entities unaudited gaming revenues for Q1 2013...
 251. 08:10 Zarabiała na śmierci Madzi
 252. 08:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 253. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, wtorek, 16 kwietnia
 254. 08:03 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. - Fortuna zaproponuje na Walnym Zgromadzeniu uchwalenie dywidend...
 255. 07:49 Oni zarabiali kosztem biednych
 256. 07:35 Kanadyjczycy myślą o reaktywacji kopalni Barbara
 257. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 16 IV - 14 V
 258. 07:08 Skrót wiadomości - poniedziałek, 15 kwietnia
 259. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 16.04-15.05.2013
 260. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 16.04 - 4.03.2014
 261. 06:51 Będzie bałagan i duże podwyżki!
 262. 06:42 Związki są, ale jakby ich nie było
 263. 06:37 Rostowski miesięcznie dostaje 17 400 zł emerytury i 16 700 pensji
 264. 06:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - Raport TESTOWY z 6:05 (416/2013)
 265. 06:05 PKP - przetargi pod kontrolą
 266. 04:35 Niebezpieczne kredyty
 267. 04:05 Sprzedaż komputerów mocno spadła
 268. 03:35 GDDKiA chce mniejszych kontraktów
 269. 02:35 E-booki - tania produkcja i wielkie zyski