Trwa ładowanie...
d2bguac
d2bguac

Artykuły z dnia: 2013.04.26 - finanse.wp.pl

 1. 23:49 DELKO S.A. - Raport roczny R 2012
 2. 23:49 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 3. 23:49 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Raport roczny R 2012
 4. 23:33 BBI ZENERIS NFI - Projekty uchwał na NWZ BBI Zeneris S.A. oraz Opinia Zarządu w sprawie uzasadnie...
 5. 23:33 BBI ZENERIS NFI - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris S.A. (34/2013)
 6. 23:18 PAGED - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 7. 23:18 DELKO S.A. - Korekta skonsolidowanego i jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego za rok 20...
 8. 23:18 PAGED - Raport roczny R 2012
 9. 23:03 INTEGER.PL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 10. 23:03 ZELMER - Powołanie członków Rady Nadzorczej Zelmer S.A. (17/2013)
 11. 22:48 ZELMER - Odwołanie członków Rady Nadzorczej Zelmer S.A. (16/2013)
 12. 22:33 BORYSZEW - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 13. 22:33 ZELMER - Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zelmer S.A. (15/2013)
 14. 22:33 BORYSZEW - Raport roczny R 2012
 15. 22:19 Black Lion Fund - Podział kredytu SOHO Factory sp. z o.o. udzielonego na finansowanie inwestycji ...
 16. 22:18 JUPITER NFI SA - Raport roczny R 2012
 17. 22:18 RESBUD - Zawarcie umowy z animatorem rynku (17/2013)
 18. 22:00 Kobiety stracą na rocznym urlopie?
 19. 22:00 230 osób straci pracę w Hucie CMC Zawiercie
 20. 21:48 LENTEX - Nabycie akcji własnych (56/2013)
 21. 21:33 CIECH - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (15/2013)
 22. 21:18 DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Na...
 23. 21:04 MO-BRUK S.A. - Informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego. (10/2013)
 24. 21:03 KREZUS SA - Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej (13/2013)
 25. 21:03 AWBUD - Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy (38/2013)
 26. 20:48 AWBUD - Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy (37/2013)
 27. 20:48 IZOLACJA - Raport kwartalny SA-Q 1/2013
 28. 20:48 AWBUD - Zbycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną Emitenta (36/2013)
 29. 20:33 PERMEDIA - Raport kwartalny SA-Q 1/2013
 30. 20:08 GPW: dopuszczenie do obrotu akcji zwykłych spółki IMMOFINANZ AG
 31. 20:08 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji i pda spółki ADFORM GROUP SA
 32. 20:04 BBI ZENERIS SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 33. 20:04 RANK PROGRESS S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od spó...
 34. 20:04 RANK PROGRESS S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie ? przeniesienie ...
 35. 20:04 GRUPA LOTOS - Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a DEVONOIL S.A. (10/2013)
 36. 20:03 RANK PROGRESS S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie ? przeniesienie ...
 37. 19:48 RANK PROGRESS S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od MB ...
 38. 19:48 BBI ZENERIS SA - Raport roczny R 2012
 39. 19:48 RANK PROGRESS S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od spó...
 40. 19:48 HOTBLOK S.A. - HOTBLOK S.A. - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (7/2013)
 41. 19:48 PEP - Wybór biegłego rewidenta (10/2013)
 42. 19:33 EFH - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 43. 19:18 PCC ROKITA S.A. - Zawieszenie notowań obligacji serii A w związku z zamiarem wcześniejszego wykup...
 44. 19:08 Polimex-Mostostal sprzeda Zakład Zabezpieczeń Antykorozyjnych za 44 mln zł
 45. 19:04 FAM - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 46. 19:03 INTERCARS - Raport roczny R 2012
 47. 19:03 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a t...
 48. 19:03 SMT SOFTWARE S.A. - WEZWANIE AKCJONARIUSZY SMT SOFTWARE S.A. DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O UCZESTNIC...
 49. 19:03 SECO/WARWICK S.A. - Treść projektów uchwał ZWZA SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 24 maja 2013...
 50. 19:03 INTERCARS - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 51. 19:03 IGROUP - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. (64/2013)
 52. 19:03 MOSTALEXP - Zmiany w porządku obrad oraz projektach uchwał NWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w dniu 20...
 53. 18:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 54. 18:48 ELKOP - Rejestracja KRS podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F. (12/2013)
 55. 18:48 COMP - Zestawienie raportów przekazanych przez Spółkę COMP SA do publicznej wiadomości w 2012 rok...
 56. 18:48 SECO/WARWICK S.A. - Zwołanie ZWZA SECO/WARWICK S.A. na dzień 24 maja 2013r. (11/2013)
 57. 18:48 SMT SOFTWARE S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Waln...
 58. 18:40 Ekonomiści: tańsza obsługa długu może dać 2 mld zł oszczędności
 59. 18:38 PTC w przyszłym tyg. wprowadzi nową ofertę na kartę w jednej z marek (aktl.)
 60. 18:38 GPW: Komunikat (Catalyst)
 61. 18:38 MSP zamknęło proces prywatyzacji KSC
 62. 18:34 PTI S.A. - Powołanie osoby zarządzającej (11/2013)
 63. 18:34 PTI S.A. - Powołanie osoby zarządzającej (12/2013)
 64. 18:34 SECO/WARWICK S.A. - Korekta raportu rocznego SECO/WARWICK S.A. za 2012 oraz skonsolidowanego rapo...
 65. 18:34 COMP - Raport roczny R 2012
 66. 18:34 WANDALEX - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 67. 18:34 PTI S.A. - Odwołanie osoby zarządzającej (10/2013)
 68. 18:34 WANDALEX - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (3/2013)
 69. 18:34 EMPERIA - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 70. 18:34 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zbycie części zorganizowanej przedsiębiorstwa (56/2013)
 71. 18:33 COMP - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 72. 18:23 PTI S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ Akcjonariuszy Spółki w dniu...
 73. 18:22 PTI S.A. - Treść uchwał podjętych na ZWZ Akcjonariuszy Spółki w dniu 26.04.2013 roku (6/2013)
 74. 18:22 PTI S.A. - Odwołanie osoby nadzorującej (8/2013)
 75. 18:22 M.W. TRADE - Emisja obligacji (37/2013)
 76. 18:22 PTI S.A. - Powołanie osoby nadzorującej (9/2013)
 77. 18:22 WANDALEX - Raport roczny R 2012
 78. 18:15 Gazprom pyta, dlaczego prawo UE uniemożliwia realizację zobowiązań
 79. 18:08 Transakcje pakietowe
 80. 18:08 ZWZ Monnari zdecyduje o skupie do 6.112.000 akcji własnych
 81. 18:08 Stawka Polonia spadła do 2,10 proc. z 2,69 proc. - NBP
 82. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 83. 18:04 EMPERIA - Raport roczny R 2012
 84. 18:04 NOWAGALA - Lista akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ 25-04-2013 (103/2013)
 85. 18:04 A.C.E. S.A. - Execution of the buy-back programme between 22 April 2013 and 26 April 2013 (23/2013)
 86. 18:04 JSW S.A. - Umowa znacząca z ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH (14/2013)
 87. 18:04 PROCHEM - Raport roczny R 2012
 88. 17:49 B3SYSTEM - Realizacja zamówień z Agora S.A. spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej. (26/...
 89. 17:49 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (43/2013)
 90. 17:49 CNT S.A. - Raport kwartalny Q 1/2013
 91. 17:49 HAWE - Wybór biegłego rewidenta. (RB-27/2013) (27/2013)
 92. 17:49 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A ? rezygnacja osoby nadzorującej (13/2013)
 93. 17:49 NOWAGALA - Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali SA w dniu 25 kwietnia 201...
 94. 17:48 WIELTON S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 95. 17:48 ARTERIA S.A. - Sprzedaż akcji przez Członka Rady Nadzorczej (7/2013)
 96. 17:48 AITON CALDWELL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwycza...
 97. 17:46 W Warszawie wreszcie lepiej niż na innych parkietach
 98. 17:44 Jen może dalej zyskiwać
 99. 17:33 IDEA TFI SA - Nabycie przez IDEA TFI S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia ...
 100. 17:33 AITON CALDWELL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwycza...
 101. 17:33 MONNARI TRADE S.A. - Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie "MONNARI TRADE" S.A. zwołane na 27...
 102. 17:27 Europa korygowała zwyżki, a Warszawa spadki
 103. 17:23 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2294,06 pkt (0,26%)
 104. 17:23 Skrót wiadomości - piątek, 26 kwietnia, 17.00
 105. 17:23 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 106. 17:19 BIOTON - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 107. 17:19 TPSA - Odpowiedź udzielona akcjonariuszowi. (49/2013)
 108. 17:19 SOLAR COMPANY S.A. - Informacja o powołaniu osób zarządzających (członków Zarządu) na nową kadenc...
 109. 17:19 NEW WORLD RESOURCES PLC - Zmiany w stanowiskach dyrektorów w Zarządzie Spółki NWR NV. (24/2013)
 110. 17:19 UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Zmiana statutu UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięt...
 111. 17:19 NEW WORLD RESOURCES PLC - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ. ...
 112. 17:18 BIOTON - Raport roczny R 2012
 113. 17:18 QUERCUS TFI S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (22/2013)
 114. 17:18 TPSA - Odpowiedź udzielona akcjonariuszowi. (49/2013)
 115. 17:18 BANK PEKAO SA - Oddalenie powództwa o uchylenie uchwały Nr 10 ZWZ Banku z dnia 19 kwietnia 2011 r...
 116. 17:03 NEW WORLD RESOURCES PLC - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. (22/2013)
 117. 17:03 MONNARI TRADE S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27 maja 2013 r. (15/2013)
 118. 17:03 INTERFERIE S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2013
 119. 16:58 Tydzień pełen inwestycyjnych pułapek?
 120. 16:56 Kolejne argumenty za cięciem stóp przez ECB
 121. 16:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 25.04.2013
 122. 16:53 PGNiG i Tauron zamknęły finansowanie dla inwestycji EC Stalowa Wola (opis)
 123. 16:53 Banki obniżyły w III '13 oprocentowanie depozytów - NBP
 124. 16:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 125. 16:53 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 126. 16:53 Banki w III '13 obniżyły oproc. kredytów na nieruchomości; podwyżka dla konsumpcyjnych - NBP
 127. 16:49 AFORTI HOLDING S.A. - Uzupełnienie Raportu 14/2013 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmnie...
 128. 16:49 POLICE - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych "Police" S.A. w ...
 129. 16:48 i3D S.A. - Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych (4/2013)
 130. 16:48 INTERFERIE S.A. - Raport kwartalny Q 1/2013
 131. 16:48 CEZ, a.s. - Spółka ČEZ rozliczyła transakcję zakupu 22,5% akcji AKCEZ (19/2013)
 132. 16:48 ORBIS - Treść Uchwały Rady Nadzorczej zawierającej ocenę sytuacji Spółki (7/2013)
 133. 16:48 i3D S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i3D S.A. przez Akcjonariusza (3/2013)
 134. 16:39 WIBOR spadnie do 2,5 proc.
 135. 16:38 GPW: Komunikat - BAKALLAND SA
 136. 16:38 Złoty stabilny ok. 4,15 za euro, rentowności SPW w dół (opis)
 137. 16:38 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 138. 16:38 Liczba turystów nocujących w Polsce w II spadła do 242.462 - GUS
 139. 16:38 PGNiG i Tauron zamknęły finansowanie dla inwestycji EC Stalowa Wola
 140. 16:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 141. 16:38 Aegon OFE informuje
 142. 16:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 143. 16:38 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 144. 16:38 Wyjazd na majówkę tańszy niż rok temu
 145. 16:34 QUERCUS TFI S.A. - Wybór Członków Zarządu i Rady Nadzorczej (21/2012)
 146. 16:34 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza (7/2013)
 147. 16:34 ATREM S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym...
 148. 16:33 i3D S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i3D S.A. przez Akcjonariusza (2/2013)
 149. 16:33 RUCH CHORZÓW S.A. - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej Ruch Chorzów S.A. (4/2013)
 150. 16:33 FOTA S.A. - Informacja o działaniach prawnych podjętych przeciwko byłym agentom (7/2013)
 151. 16:33 PBO ANIOŁA S.A. - Sprawozdanie rewidenta do spraw szczególnych (23/2013)
 152. 16:25 Klienci firm leasingowych mogą od razu wrzucać wstępną opłatę w koszty
 153. 16:19 ABS INVESTMENT S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza (9/2013)
 154. 16:18 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Wyniki subskrypcji prywatnej akcji serii H (21/2013)
 155. 16:18 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Wykaz raportów przekaz...
 156. 16:18 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Wykaz raportów przekazan...
 157. 16:15 Luksemburg: Banki mogą upadać po zniesieniu tajemnicy bankowej
 158. 16:12 Spiesz się z zakupami. Trudności w długi weekend
 159. 16:08 CBA ws. kontroli oświadczeń majątkowych insp. Letkiewicza (komunikat)
 160. 16:08 Pelion wypłaci 2 zł dywidendy na akcję
 161. 16:08 Prochem chce wypłacić 0,78 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 r.
 162. 16:08 WZ Pelionu zdecydowało o skupie do 20 proc. akcji własnych
 163. 16:08 UOKiK: XII Konferencja ICN - podsumowanie (komunikat)
 164. 16:08 Gowin ws. artykułu "Gazety Wyborczej" (komunikat)
 165. 16:08 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 166. 16:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 167. 16:08 Cena miedzi na LME wzrosła do 7099,75 USD za tonę
 168. 16:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 169. 16:04 ATREM S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 26 kwietnia 201...
 170. 16:04 Słabe dane ciążą złotemu
 171. 16:03 PEKAES - Materiały i projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA zwołane na dzień 2...
 172. 16:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Wykaz raportów p...
 173. 16:03 ABS INVESTMENT S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza (8/2013)
 174. 16:03 SOPHARMA AD - Sopharma - Notification - Current report 53 (53/2013)
 175. 16:03 BOŚ SA - Wartość zobowiązań zaciągniętych przez BOŚ S.A. stan na 31.03.2013 r. (18/2013)
 176. 16:03 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o zamiarze wy...
 177. 16:03 MAKRUM S.A. - Rekomendacje Rady Nadzorczej co do podziału zysku za 2012 rok (38/2013)
 178. 16:03 ATREM S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I pół...
 179. 16:03 ASSECO POLAND - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. - Znaczący akcjonariusze (14/2013)
 180. 16:03 MAKRUM S.A. - Sprawozdanie Rady Nadzorczej MAKRUM S.A. za 2012 rok (37/2013)
 181. 16:02 Stopy spadają, a gotówki jak były drogie, tak dalej są
 182. 15:49 BROWAR GONTYNIEC S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyc...
 183. 15:49 PELION SA - Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki Pelion S.A. (86/2013)
 184. 15:48 LC CORP S.A. - Data i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (16/2013)
 185. 15:48 BARCLAYS BANK PLC - Expiration of Tender Offer & Cancellation of Notes (20/2013)
 186. 15:48 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Zawiadomienie o zawarciu porozumienia w przedmiocie zg...
 187. 15:48 KOMPAP - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu (19/2013)
 188. 15:48 GREMI MEDIA - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. (11/2013)
 189. 15:48 LC CORP S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie (17/2013)
 190. 15:48 PELION SA - Powołanie Członków Rady Nadzorczej (85/2013)
 191. 15:48 GREMI MEDIA - Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki (10/2013)
 192. 15:45 Masz niewielki podatek do zapłaty? Płacić czy dać sobie spokój?
 193. 15:38 Zapowiedzi dywidend za 2012 w spółkach publicznych - tabela
 194. 15:38 MEN: rząd dla najmłodszych (komunikat)
 195. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 196. 15:38 Goldman Sachs podniósł rekomendację dla Tauronu do "neutralnie"
 197. 15:38 Szef MSW wystąpił do CBA o kontrolę oświadczeń majątkowych insp. Letkiewicza (komunikat)
 198. 15:33 GREMI MEDIA - Zmiany w Zarządzie Gremi Media S.A. (9/2013)
 199. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 200. 15:33 WORK SERVICE S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na GPW akcji serii N (35/2013)
 201. 15:33 MAKRUM S.A. - Nabycie akcji własnych (36/2013)
 202. 15:33 MPAY S.A. - Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki w dniu 18.04.2013 r. (...
 203. 15:33 PELION SA - Uchwały podjęte przez ZWZ Pelion S.A. w dniu 26 kwietnia 2013 r. (84/2013)
 204. 15:33 PROCHEM - Rekomendacja Zarządu Spółki Prochem S.A. w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2...
 205. 15:23 Nielegalne wycięcie drzewa to kara sięgająca nawet kilku milionów złotych
 206. 15:18 EURO-TAX S.A. - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (1/2013)
 207. 15:18 MAGELLAN S.A. - Zmiana oprocentowania obligacji (48/2013)
 208. 15:18 URSUS S.A. - Wprowadzenie akcji serii N spółki Ursus S.A. do obrotu na rynku podstawowym GPW (19/...
 209. 15:18 WODKAN - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. w dniu 24.05.2013r. o...
 210. 15:18 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 211. 15:12 Premier: dłuższe urlopy dla rodziców wszystkich dzieci z 2013 r.
 212. 15:08 GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki PCC ROKITA SA
 213. 15:08 MAC: powołanie nowego wojewody lubuskiego (komunikat)
 214. 15:08 MSW ws. odwołania insp. Arkadiusza Letkiewicza (komunikat)
 215. 15:08 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki WORK SERVICE SA
 216. 15:08 Sześciolatki w szkołach w dwóch etapach; dodatkowe środki na program przedszkolny - premier
 217. 15:08 ZWZ Power Media zdecydowało o wypłacie 0,04 zł dywidendy na akcję
 218. 15:08 Polkomtel nie odpowie na Nju mobile, PTC analizuje nową ofertę konkurencji
 219. 15:08 Dłuższe urlopy dla rodziców wszystkich dzieci z 2013 r. - premier
 220. 15:08 W tyg. zakończonym 21.04. udział TVN w oglądalności wyniósł 13,75 proc., Polsatu 12,94 proc.
 221. 15:08 W tyg. zakończonym 21.04 TVN miał 72,54 mln zł wpływów z reklam, Polsat 63,55 mln zł
 222. 15:08 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca spadła o 13 gr
 223. 15:08 Wartość środków UE na politykę spójności powinna wynieść 82,1 mld euro
 224. 15:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 225. 15:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 226. 15:08 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 227. 15:08 Pracodawcy: zlikwidować długie weekendy
 228. 15:04 INSTALKRK - Zawarcie znaczącej umowy (20/2013)
 229. 15:04 RELPOL - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r. (6/2013)
 230. 14:58 Stawiają na aktywną walkę z bezrobociem
 231. 14:50 PKB USA wzrósł w I kwartale 2013 r. o 2,5 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk
 232. 14:48 IMPEXMET - Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. (21/2013)
 233. 14:48 HYGIENIKA - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Hygienika S.A. z oceny sprawozdania Grupy Kapitałwej Hyg...
 234. 14:48 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Publication of Prospectus for regulated trading in Nova KBM d.d...
 235. 14:48 HYGIENIKA - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Hygienika S.A. (30/2013)
 236. 14:34 OPONEO.PL S.A. - Zwiększenie dziennego limitu odkupu akcji własnych przez OPONEO.PL S.A. (27/2013)
 237. 14:33 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (87/2013)
 238. 14:33 C&C ENERGY SA - Wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia audytu za rok 2012 obejmujący okres ...
 239. 14:33 POWER MEDIA S.A. - Znaczne pakiety akcji (9/2013)
 240. 14:29 Ostatni dzwonek dla podatników
 241. 14:25 ZUS: w 2012 r. świadczenia powypadkowe kosztowały ponad 5,2 mld zł
 242. 14:24 Świadczenia powypadkowe kosztowały ponad 5,2 mld zł
 243. 14:19 AZTEC INTERNATIONAL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZA w dniu 25.04.2013...
 244. 14:19 MOL - MOL Plc's Consolidated Annual Report 2012 (25/2013)
 245. 14:18 PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ -
 246. 14:18 POWER MEDIA S.A. - Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy (8/2013)
 247. 14:18 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Publication of Prospectus for regulated trading in Nova KBM d.d...
 248. 14:18 POWER MEDIA S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadze...
 249. 14:18 SWISSMED - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ (7/2013)
 250. 14:18 MOL - MOL Plc's Parent Company Annual Report 2012 (26/2013)
 251. 14:18 CODEMEDIA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 19...
 252. 14:11 Prezydent wyraża zadowolenie z decyzji ws. urlopów
 253. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 254. 14:08 GDDKiA ws. artykułu w "Rzeczpospolitej" (komunikat)
 255. 14:08 Obecnie nie ma korzyści wynikających z polityki luzowania przez BoJ - Rzońca
 256. 14:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 257. 14:07 Polska to nie Teksas. Rewolucji nie będzie
 258. 14:05 MF: ponad 11,7 mln deklaracji elektronicznych od początku roku
 259. 14:03 APLISENS S.A. - Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 20...
 260. 14:03 AZTEC INTERNATIONAL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZA w dniu 25.04.2013...
 261. 14:03 POWER MEDIA S.A. - Treści Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A. w dniu 26 kwie...
 262. 13:55 Wartość środków UE na politykę spójności powinna wynieść 82,1 mld euro
 263. 13:48 PC GUARD - Przekroczenie progu 5% przez akcjonariusza. (16/2013)
 264. 13:48 CYFROWY POLSAT S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowy...
 265. 13:38 MSiT: 288 dni do Soczi. Gratulacje i podziękowania za sezon zimowy 2012/2013 (komunikat)
 266. 13:38 Seko chce wypłacić 0,13 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 r.
 267. 13:38 WZ JSW 28 maja zdecyduje o wypłacie 2,52 zł dywidendy na akcję
 268. 13:38 ZWZ Energoinstalu zdecydowało o wypłacie 0,30 zł dywidendy na akcję za 2012 r.
 269. 13:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 270. 13:33 ENERGOINSTAL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA ENERGOINSTAL ...
 271. 13:23 HUTMEN - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (5/2013)
 272. 13:23 Poparcie dla członkostwa Polski w UE wysokie, ale słabnie - CBOS
 273. 13:23 W tyg. zakończonym 24 IV napływ netto funduszy na GPW wyniósł minus 43 mln USD - RBS
 274. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 275. 13:22 ENERGOINSTAL S.A. - Informacja o wypłacie dywidendy za 2012r. (6/2013)
 276. 13:20 COPERNICUS SECURITIES S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 5/2013 - Raport rocznego Copernicus Sec...
 277. 13:20 ENERGOINSTAL S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOINSTAL...
 278. 13:20 SEKO S.A. - Treść projektów uchwał ZWZ SEKO S.A. w Chojnicach zwołanego na 25 maja 2013 r. (21/2...
 279. 13:19 JSW S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A., Projekty Uchwał (13/2...
 280. 13:08 Spółka zależna CD Projektu ma umowę dystrybucyjną z Electronic Arts
 281. 13:08 W dn. 14.04-21.04 taniało mięso, żyto oraz mąka - ZSRIR (tabela)
 282. 13:08 Koszty obsługi długu mniejsze w '13 o co najmniej o 300 mln zł - premier
 283. 13:08 MF: rekordowa liczba e-deklaracji (komunikat)
 284. 13:08 KBC Securities wycofuje się z działalności maklerskiej w Polsce
 285. 13:08 Na koniec I kw. popyt brutto na magazyny spadł o 19 proc. kdk - LaSalle
 286. 12:52 SEKO S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 25 maja 2013 r. (20/2013)
 287. 12:52 VOXEL S.A. - dokonane zmiany Statutu Spółki (rejestracja w KRS) i sporządzenie tekstu jednolitego...
 288. 12:38 MSW: ponad 19 tys. pożarów przez wypalanie traw (komunikat)
 289. 12:38 Tabela kursów średnich NBP nr 082/A/NBP/2013
 290. 12:38 Elektrobudowa prognozuje 42,1 mln zł skonsolidowanego zysku w 2013 r.
 291. 12:38 Kurs PDA PTWP wzrósł w debiucie na NewConnect o 3,7 proc., do 16,9 zł
 292. 12:38 GPW SA - Indeksy - sesja
 293. 12:38 GPW: Komunikat - POLICE
 294. 12:37 VOXEL S.A. - rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego (28/2013)
 295. 12:37 GRUPA AZOTY S.A. - Publikacja tekstu jednolitego statutu Spółki (81/2013)
 296. 12:37 NOVITA - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA w dniu 11.06.2013r. wraz z projektami uchwał (12/2013)
 297. 12:34 KOGENERA - Opinia Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu dot. podziału zysku za rok obrotowy 2012 ...
 298. 12:34 KRKA - Acquisition of treasury shares (15/2013)
 299. 12:33 06MAGNA - Nabycie przez Emitenta obligacji serii L (24/2013)
 300. 12:22 ECHO - Informacja o nabyciu akcji własnych (16/2013)
 301. 12:19 WISTIL - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 302. 12:18 BUDVAR CENTRUM S.A. - Wykaz raportów opublikowanych w 2012 roku. (8/2013)
 303. 12:18 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (7/2013)
 304. 12:18 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (26/2013)
 305. 12:14 Matki pierwszego kwartału z rocznymi urlopami!
 306. 12:10 Brytyjski parlament za przyspieszeniem poszukiwań gazu z łupków
 307. 12:10 Rośnie bańka na węglu
 308. 12:03 AFORTI HOLDING S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwycza...
 309. 12:03 FASING - Transakcje z podmiotem dominującym na wartość umowy znaczącej (19/2013)
 310. 12:03 CZERWONA TOREBKA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent liczby głosów na ...
 311. 12:03 POLIMEX-MOSTOSTAL - Projekty uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (...
 312. 12:02 "UE traktuje Szwajcarię jak chłopca do bicia"
 313. 11:48 ELBUDOWA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (11/2013)
 314. 11:48 SEKO S.A. - Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy (19/2013)
 315. 11:48 KPPD - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.05.2013 r. (11/2013)
 316. 11:48 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (54/2013)
 317. 11:48 ELBUDOWA - Prognoza 2013 roku (12/2013)
 318. 11:48 PZ CORMAY S.A. - Nabycie gruntu i otrzymanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej ...
 319. 11:48 KPPD - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24.05.2013 r. (10/2013)
 320. 11:48 CZERWONA TOREBKA S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Czer...
 321. 11:38 GPW: Wykluczenie z obrotu obligacji BEST III NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FIZ
 322. 11:38 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji F i G spółki PETROLINVEST
 323. 11:38 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki E-KANCELARIA
 324. 11:38 OFE Polsat ma poniżej 5 proc. Hyperiona
 325. 11:38 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki URSUS
 326. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 327. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 328. 11:33 BBI DEVELOPMENT NFI - Zawarcie przez spółkę celową realizującą projekt Koneser Centrum Praskie w ...
 329. 11:33 CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego CEL...
 330. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 331. 11:21 Matki I kwartału u premiera
 332. 11:18 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 333. 11:18 BBI ZENERIS NFI - Rezygnacja Prezesa Zarządu BBI Zeneris S.A. (33/2013)
 334. 11:08 MAC: sytuacja hydrologiczna (komunikat)
 335. 11:08 DM IDM SA obniżył cenę docelową dla GTC do 10,5 zł z 11,3 zł
 336. 11:08 DM IDM SA podniósł cenę docelową BRE o 8 proc. do 348,7 zł
 337. 11:03 GC INVESTMENT S.A. - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów (14/2013)
 338. 11:03 HYPERION S.A. - Informacja znaczącego akcjonariusza. (10/2013)
 339. 11:03 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Aktualizacja szacunkowej wartości umów z Electrabel/GDF Suez Trading...
 340. 10:48 PGNIG - Spełnienie warunków zawieszających do umów w ramach projektu "Budowa bloku gazowo-paroweg...
 341. 10:44 W centrum uwagi dane z USA i włoska polityka
 342. 10:38 ZWZ CAM Media uchwaliło wypłatę 0,05 zł dywidendy na akcję za '12
 343. 10:38 MAC: kampania społeczna Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wyróżniona (komunikat)
 344. 10:38 W czwartek banki utrzymywały na rachunku w NBP 29.171,21mln zł - NBP
 345. 10:33 INTERCARS - Rezygnacja osoby zarządzającej (18/2013)
 346. 10:21 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (68/2013)
 347. 10:21 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Spełnienie warunków zawieszających dotyczących umów znaczących zawar...
 348. 10:18 CAM MEDIA S.A. - Informacje na temat dywidendy (20/2013)
 349. 10:16 Na polityce klimatycznej ucierpią nowi w UE
 350. 10:08 Ipopema obniżyła cenę docelową KGHM do 115 zł, rekomenduje "sprzedaj"
 351. 10:08 6 maja posiedzenie zespołu energetycznego - Piechociński
 352. 10:08 Globalna produkcja zbóż w '13 wyniesie 1,8 mld ton, w '14 wzrośnie do 1,9 mld ton - IGC
 353. 10:08 DM IDM podwyższa cenę docelową dla Peliona do 80,3 zł
 354. 10:08 DM IDM SA obniżył rekomendację dla City Interactive do "trzymaj"
 355. 10:08 DM IDM SA obniża cenę docelową dla Agory do 8,2 zł, zaleca "trzymaj"
 356. 10:08 DM PKO BP zaleca "trzymaj" PHN
 357. 10:07 Jedna czwarta młodych bez pracy
 358. 10:06 Piwne nowości 2013
 359. 09:59 Oszustwo "na Biedronkę"!
 360. 09:48 CAM MEDIA S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CAM Media S.A. (19/2013)
 361. 09:48 PATENTUS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (7/2013)
 362. 09:34 Rośnie napięcie przed posiedzeniem EBC
 363. 09:32 5 zł za funta coraz bardziej realne
 364. 09:30 Piechociński: 6 maja posiedzenie zespołu energetycznego
 365. 09:27 Rozczarowanie
 366. 09:25 Udział w imprezie integracyjnej nie jest przychodem pracownika
 367. 09:23 Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury spadł w IV o 0,1 pkt. mdm - BIEC
 368. 09:23 Zarząd Hydrotora rekomenduje 2 zł dywidendy na akcję za '12
 369. 09:15 BIEC: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury spadł w kwietniu o 0,1 pkt mdm
 370. 09:10 W centrum uwagi dane o amerykańskim PKB
 371. 09:09 Gospodarka USA przyspiesza
 372. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2290,17 pkt (+0,09%)
 373. 09:08 Cena ropy Brent w Londynie na VI - 102,90-102,92 USD za baryłkę
 374. 09:08 Złoty w przedziale 4,15-4,17 za euro; na FI spokój
 375. 09:06 Możliwe niewielkie spadki przed danymi z USA
 376. 09:05 Ceny energii elektrycznej w Belgii jednymi z najwyższych w Europie
 377. 09:04 UNIBEP S.A. - Unibep podpisał kolejną umowę na realizację projektu mieszkaniowego w Warszawie. (7...
 378. 09:04 KSG AGRO S.A. - Change of the date of publishing Consolidated Financial Statements for the year e...
 379. 09:04 VOTUM S.A. - Raport roczny R 2012
 380. 09:03 HYDROTOR - rekomendacja Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2012 (6/2013)
 381. 09:03 VOTUM S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 382. 09:00 Matura albo życie? Nic bardziej mylnego!
 383. 08:49 Informatyka to jest zawód dla kobiet
 384. 08:49 MENNICA - Raport roczny R 2012
 385. 08:48 MENNICA - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 386. 08:38 POLSAT OFE informuje
 387. 08:30 Wchodzi ustawa o terminach zapłaty
 388. 08:27 Kogo skarbówka skontroluje w pierwszej kolejności?
 389. 08:22 Rozepchany umysł
 390. 08:19 Wojna dyskontów z centrami handlowymi
 391. 08:19 Szansa na karierę w branży IT dla kobiet (WIDEO)
 392. 08:08 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 393. 08:08 ING podwyższył rekomendację dla Asseco Poland do "trzymaj"
 394. 08:00 Złoty i dług tracą, amerykański PKB na celowniku
 395. 07:58 Na razie bez istotnych rozstrzygnięć
 396. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 26 kwietnia
 397. 07:48 INTEGER.PL S.A. - Raport roczny R 2012
 398. 07:48 Kolejka po wakacyjną pracę
 399. 07:45 Kto w Polsce żyje z roli, ten biedy nie klepie
 400. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 26.04-7.06.2013
 401. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 26.04 - 4.03.2014
 402. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 26 IV - 16 V
 403. 07:08 Skrót wiadomości - czwartek, 25 kwietnia
 404. 06:40 Alarm! Oszuści wciskają emerytom trefne kuchenki
 405. 06:38 CBA zleciło kontrakt firmie podejrzanej o korupcję
 406. 06:21 Szpitale naginają prawo, żeby odzyskać pieniądze
 407. 06:03 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - test (1/1)
 408. 05:50 Antykryzysowa kawa coraz popularniejsza
 409. 05:50 Kto w Polsce żyje z roli, ten biedy nie klepie
 410. 05:35 CEPiK pod lupą śledczych
 411. 05:20 Polacy przestali budować drogi
 412. 04:05 Woda lux leje się w kryzysie
 413. 03:35 Platyna i komórki giną na granicy