Trwa ładowanie...
d352e9s
d352e9s

Artykuły z dnia: 2013.04.12 - finanse.wp.pl

 1. 23:48 MEWA - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Mewa S.A. (9/2013)
 2. 23:33 BUDOPOL - Powołanie członka Rady Nadzorczej (14/2013)
 3. 23:33 BUDOPOL - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Budopol ? Wrocław S.A. oraz in...
 4. 23:18 ASBISc - Decyzja o likwidacji spółki zależnej (8/2013)
 5. 22:18 KCSP S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 maja 2013 r. (1/2013)
 6. 22:03 LENTEX - Nabycie akcji własnych (44/2013)
 7. 20:08 GPW: zawieszenie obrotu obligacjami EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO
 8. 20:03 ZAMET INDUSTRY S.A. - Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012. (8/2013)
 9. 19:55 Weterynarze wstrzymali działalność 19 firm z branży mięsnej
 10. 19:49 REDAN - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REDAN SA (17/2013)
 11. 19:48 HOTBLOK S.A. - HOTBLOK S.A. - informacja o zmianie stanu posiadanych akcji Spółki (6/2013)
 12. 19:33 REDAN - Korekta raportu bieżącego nr 11: Projekty uchwał na WZA REDAN SA w dniu 15 kwietnia 2013...
 13. 19:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 14. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 15. 19:23 MNiSW ws. szans dla młodych naukowców (komunikat)
 16. 19:18 POLIMEX-MOSTOSTAL - Odwołanie prokurenta (48/2013)
 17. 19:18 PAGED - zawarcie porozumienia pomiędzy emitentem a podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań fi...
 18. 19:18 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 19. 19:18 PAGED - wybór (zmiana) biegłego rewidenta (8/2013)
 20. 19:12 Tydzień odważnego popytu
 21. 19:08 GPW: określenie daty rozpoczęcia działania na giełdzie przez członka giełdy
 22. 19:08 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki HYGIENIKA SA
 23. 19:08 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki GETIN NOBLE BANK SA
 24. 19:08 MSZ: rozmowy o współpracy gospodarczej z Argentyną i Urugwajem (komunikat)
 25. 19:08 GPW: Komunikat - BOMI SA
 26. 19:08 GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION
 27. 19:04 ZAMET INDUSTRY S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r. (7/2013)
 28. 19:03 POLIMEX-MOSTOSTAL - Podpisanie Aneksu do Umowy o kredyt obrotowy odnawialny z PKO BP S.A. (47/2013)
 29. 18:53 GPW zawiesza obrót akcjami CEDC od 15 IV
 30. 18:53 ZUK Stąporków podpisał umowę dystrybucyjną z Serigstadem
 31. 18:53 Transakcje pakietowe
 32. 18:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 33. 18:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2397,08 pkt (-0,50%)
 34. 18:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 35. 18:53 Do końca września zatrudnienie w Polimeksie ma spaść o kolejne 1.200 osób
 36. 18:53 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 37. 18:53 Propozycja MF ws OFE w sumie neutralna dla ratingu Polski - Moody's (aktl.)
 38. 18:53 Wykorzystanie środków klientów do ratowania banku to ostateczność - Geens
 39. 18:48 PUŁAWY - Transakcje na instrumentach finansowych spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A....
 40. 18:48 ZAMET INDUSTRY S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 41. 18:48 ZAMET INDUSTRY S.A. - Raport roczny R 2012
 42. 18:48 GTC - Powołanie członka Rady Nadzorczej (13/2013)
 43. 18:34 SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ -
 44. 18:33 SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostk...
 45. 18:33 SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości,...
 46. 18:30 Bank Światowy gotowy udzielić technicznej pomocy Cyprowi
 47. 18:25 Weterynarze wstrzymali działalność 12 firm z branży mięsnej
 48. 18:23 Byki w Warszawie walczyły do końca
 49. 18:19 JSW S.A. - Informacja o nieubieganiu się przez osobę zarządzającą o wybór w następnej kadencji Za...
 50. 18:19 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Notice of the General Meeting. (52/2013)
 51. 18:18 ODLEWNIE - wybór Zarządu kolejnej kadencji (6/2013)
 52. 18:18 PCC EXOL S.A. - Powołanie nowego Członka Zarządu (14/2013)
 53. 18:18 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Consolidation agreement beetwen E-Star Elektrociepło...
 54. 18:18 A.C.E. S.A. - Execution of the buy-back programme between 8 April 2013 and 12 April 2013 (19/2013)
 55. 18:07 RAINBOW TOURS S.A. - Zawiadomienie o zawarciu znaczących umów przez Rainbow Tours S.A. (13/2013)
 56. 18:07 FON - Zawarcie znaczącej umowy (22/2013)
 57. 18:07 KOELNER - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 58. 18:07 KOELNER - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (6/2013)
 59. 18:03 COMPLEX S.A. - Ustanowienie zastawów na rzecz ING Bank Śląski S.A. (10/2013)
 60. 17:49 PRÓCHNIK - RB 31/2013 - Dodatkowa informacja dotycząca nabycia 100% udziałów Rage Age Internation...
 61. 17:48 AGORA - Raport roczny R 2012
 62. 17:48 AGORA - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 63. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 64. 17:38 Skrót wiadomości - piątek, 12 kwietnia, 17.15
 65. 17:38 BGK od stycznia 2010 r. wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 135,3 mld zł
 66. 17:38 Rząd nie planuje częściowej, ani całkowitej nacjonalizacji OFE - Kowalczyk, MF
 67. 17:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 68. 17:38 Stawka Polonia spadła do 3,20 proc. z 3,22 proc. - NBP
 69. 17:38 Kowalczyk, MF: Rząd nie planuje nacjonalizacji OFE
 70. 17:33 NEW WORLD RESOURCES PLC - Przydział akcji dla pracowników Spółki. (16/2013)
 71. 17:33 Pozytywny tydzień dla polskich inwestorów
 72. 17:33 IMPERA - Przydział akcji serii H (32/2013)
 73. 17:33 NEW WORLD RESOURCES PLC - Zawiadomienie o transakcjach dyrektorów/osób pełniących funkcje kierown...
 74. 17:30 Makro-mieszanka z USA
 75. 17:25 Geens: wykorzystanie środków klientów do ratowania banku to ostateczność
 76. 17:19 ZUK - Podpisanie umowy dotyczącej sprzedaży linii do produkcji peletu z firmą Serigstad (11/2013)
 77. 17:19 SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH - Projekty uchwał za Zgromadz...
 78. 17:18 AZOTY TARNÓW - Transakcja nabycia akcji Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (64/2013)
 79. 17:15 Eurogrupa dała zielone światło dla pomocy dla Cypru
 80. 17:08 MSZ: wizyta wiceminister K. Pełczyńskiej-Nałęcz w Azerbejdżanie (komunikat)
 81. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 11.04.2013
 82. 17:08 Propozycja MF ws OFE w sumie neutralna dla ratingu Polski - Moody's
 83. 17:08 DM BZ WBK podniósł cenę docelową akcji Kruka do 72,3 zł
 84. 17:03 MENNICA - Ustanowienie zastawów rejestrowych i hipotek na aktywach o znacznej wartości spółki zal...
 85. 17:03 Atende S.A. - Rejestracja zmian w Statucie Spółki ? zmiana firmy Spółki na Atende S.A. (11/2013)
 86. 17:02 Europejskie peryferia nie dają o sobie zapomnieć
 87. 16:53 DI BRE podniósł rekomendacje dla PKN i BZ WBK, zmienił oceny 6 innych spółek
 88. 16:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 89. 16:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 90. 16:53 PLN pod wpływem danych z USA w przyszłym tygodniu ważne będą polskie dane (opis)
 91. 16:53 W II połowie '13 spadki cen zbóż nie będą zbyt duże - IERiGŻ
 92. 16:53 Wzrost cen żywności w I poł. '13 wyniesie 2,5-3,0 proc. - IERiGŻ
 93. 16:53 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 94. 16:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 95. 16:53 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 96. 16:53 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 97. 16:53 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 98. 16:48 MARVIPOL S.A. - Znacząca umowa ? aktualizacja informacji. (43/2013)
 99. 16:48 KSG AGRO S.A. - Acquisition of own shares within the Buyback Program (9/2013)
 100. 16:48 MAKRUM S.A. - Zawiadomienie osoby zarządzającej o zwiększeniu stanu pośredniego posiadania akcji ...
 101. 16:48 KSG AGRO S.A. - Correction to a current report # 9 (10/2013)
 102. 16:36 Ich zarobki są odprowadzane na potrzeby kraju
 103. 16:33 MONNARI TRADE S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 2012 r. (13/2013)
 104. 16:27 Cięcia w USA odcisnęły piętno na sprzedaży
 105. 16:18 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (41/2013)
 106. 16:18 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (41/2013)
 107. 16:18 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (32/2013)
 108. 16:18 NOWOCZESNA FIRMA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nowoczesna Firma S.A. na dzień 9 maj...
 109. 16:18 P.A. NOVA S.A. - Zawarcie umowy kredytowej oraz ustanowienie zabezpieczeń wynikających z zawartej...
 110. 16:13 Paliwa tanieją, a LPG blisko 2 zł
 111. 16:08 Komentarz tygodniowy Catalyst: Będzie łatwej zrolować dług
 112. 16:03 BOMI - Uprawomocnienie się postanowienia Sądu w sprawie zmiany sposobu prowadzenia postępowania u...
 113. 16:03 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (32...
 114. 16:03 BRE - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego BRE Banku SA (43/2013)
 115. 16:03 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r....
 116. 16:03 BIOGENED S.A. - Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie...
 117. 16:03 BZWBK - Zakończenie działań stabilizacyjnych w odniesieniu do akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (2...
 118. 16:03 YAWAL S.A. - Zmniejszenie zaangażowania przez Pioneer Pekao Investment Management S.A. (12/2013)
 119. 16:03 BZWBK - Zakończenie działań stabilizacyjnych w odniesieniu do akcji Banku Zachodniego WBK S.A. (2...
 120. 16:03 PELION SA - Skup akcji własnych (71/2013)
 121. 15:53 Cena miedzi na LME wzrosła do 7545,25 USD za tonę
 122. 15:53 Spółka zależna Jupiter NFI chce sprzedać nieruchomość za 45,15 mln zł
 123. 15:48 KRUK S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (28/...
 124. 15:48 MEX POLSKA S.A. - Informacja o zawarciu porozumienia i umów najmu dot. lokalu przy ul. Moniuszki ...
 125. 15:48 BIOGENED S.A. - Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie...
 126. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 127. 15:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 128. 15:38 MG: konkurs na najlepsze projekty wdrażające rozwiązania CSR (komunikat)
 129. 15:33 IDEON S.A. - Uprawomocnienie się wyroku w sprawie odszkodowania na rzecz Ideon S.A. (20/2013)
 130. 15:33 BIOGENED S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r...
 131. 15:33 TOYA S.A. - Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez TOYA S.A. do publicznej wiad...
 132. 15:33 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (132/2013)
 133. 15:20 Minister rozwoju gospodarczego Rosji ostrzega przed recesją
 134. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 135. 15:18 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 136. 15:18 DECORA - Projekty uchwał ZWZA Decora S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2013 r. (9/2013)
 137. 15:18 BIOGENED S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r...
 138. 15:18 BUMECH S.A. - Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 48/2013 z dnia 11.04.2013 roku (50/2013)
 139. 15:18 JUPITER NFI SA - Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zal...
 140. 15:18 HARPER HYGIENICS S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A. (3...
 141. 15:16 NFZ chce pieniędzy za darmowe leczenie
 142. 15:08 Petrolinvest sprzedał 79 proc. udziałów w TOO Emba Jug Nieft za 33,5 mln USD
 143. 15:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 144. 15:08 GUS poda 15 kwietnia, o godz. 14.00 dane o obrotach handlu zagranicznego w I-II '13
 145. 15:04 DECORA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Decora S.A. na dzień 10 maja 201...
 146. 15:03 GROCLIN - Dodatkowe informacje dotyczące NWZ Inter Groclin Auto S.A. zwołanego na dzień 25 kwietn...
 147. 15:03 ATLAS ESTATES LTD - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości (4/2013)
 148. 15:03 MAGELLAN S.A. - Emisja obligacji Magellan S.A. (40/2013)
 149. 15:03 WIND MOBILE S.A. - Nabycie akcji Wind Mobile S.A. przez osobę z dostępem do informacji poufnych (...
 150. 15:03 RANK PROGRESS S.A. - Ustanowienie zastawów na aktywach Emitenta i jego spółek zależnych (14/2013)
 151. 15:03 STI GROUP S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie dotyczące transakcji zawartych ...
 152. 15:03 POLICE - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. (11/2013)
 153. 15:03 Tyle musimy zarabiać, żeby wystarczyło na spokojne życie
 154. 14:53 GPW oraz CEESEG prowadzą wstępne rozmowy na temat współpracy
 155. 14:53 MON: ewentualne odszkodowania ws. Smoleńska wymagają przeanalizowania (komunikat)
 156. 14:53 CIR: premier na Polsko-Nigeryjskim Forum Gospodarczym (komunikat)
 157. 14:53 Zysk kwartalny Wells Fargo w I kw. 2013 powyżej prognoz
 158. 14:53 Podaż pieniądza w III wzrosła o 1,3 proc. mdm (tabela)
 159. 14:53 Komitet Stały Rady Ministrów przyjął program "Mieszkanie dla Młodych" - Jasser
 160. 14:48 POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. - Informacja o transakcjach animatora (11/2013)
 161. 14:48 BETOMAX POLSKA S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (2/2013)
 162. 14:48 POLNORD - Nabycie akcji Spółki przez Prezesa Zarządu (32/2013)
 163. 14:45 Podano dane o sprzedaży detalicznej w USA i cenach produkcji
 164. 14:34 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 -
 165. 14:33 PERMEDIA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z. Ch. "Permedia" S.A. na dzie...
 166. 14:18 PETROLINVEST S.A. - Podpisanie końcowego aneksu do umowy sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG...
 167. 14:17 Kolejki przyszłości
 168. 14:16 Ex-prezydent Portugalii: Lizbona nie spłaci długów
 169. 14:10 Nowalijki tanieją, na część warzyw trzeba będzie poczekać
 170. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 171. 14:08 W tygodniu zakończonym 10 IV napływ netto funduszy na GPW wyniósł minus 6 mln USD - RBS
 172. 14:08 URE wygrał sprawę dot. korekty rekompensat KDT dla Enei Wytwarzanie za 2009 r.
 173. 14:04 We Włoszech brakuje piekarzy pizzy!
 174. 14:03 MEDICA PRO FAMILIA S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Spółki ...
 175. 13:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 176. 13:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 177. 13:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 178. 13:53 Średnia cena sprzedaży energii elekt. na rynku w I kw. wyniosła 195,52 zł/MWh - URE
 179. 13:48 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC OTMUCHÓW S.A. zwo...
 180. 13:48 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Otmuchów" S.A. na dzień 9 maja...
 181. 13:48 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (59/2013)
 182. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 183. 13:38 Nestle Polska chce rosnąć szybciej niż rynek
 184. 13:37 Spraw, by pracownikom chciało się chcieć
 185. 13:33 EMPERIA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Emperia Holding S...
 186. 13:23 W dn. 31.03-7.04 drożały mięsa, mąka i mleko - ZSRIR (tabela)
 187. 13:23 MAC: obecnie nie występuje zagrożenie powodziowe (komunikat)
 188. 13:23 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca spadła o 3 gr
 189. 13:23 JPMorgan zanotował w I kw. 2013 r. zysk na akcję 1,59 USD
 190. 13:23 PKO BP BANKOWY PTE SA informuje
 191. 13:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 192. 13:23 Standard&Poor's obniżył rating Agrotonu do poziomu CCC z perspektywą negatywną
 193. 13:23 Stopy proc. NBP bez zmian przez kilka kwartałów - BGK (opinia)
 194. 13:20 "WSJ": Ratowanie Cypru podważa zaufanie do strefy euro i jej instytucji
 195. 13:19 Moody's straszy obniżeniem ratingu. MF: zostali wprowadzeni w błąd
 196. 13:18 LENTEX - Nabycie akcji Spółki przez Członka Zarządu (43/2013)
 197. 13:15 Innowacyjna forma świadczenia wakacyjnego bez podatku
 198. 13:03 ADMASSIVE S.A. - Zawiadomienie od Company Daverlo Limited o zmianie posiadanego pakietu akcji. (7...
 199. 12:55 Jarosław Gowin zabiera się za kolejne zawody
 200. 12:39 Pożyczki, granty. Tak chcą zbić wysokie bezrobocie
 201. 12:33 BRE - XXVI ZWZ BRE Banku SA - decyzja o wypłaceniu dywidendy ? uzupełnienie (41/2013)
 202. 12:33 BRE - Wybór Zarządu BRE Banku SA nowej kadencji - uzupełnienie (42/2013)
 203. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 072/A/NBP/2013
 204. 12:23 Średnia marża detaliczna w cenie Pb95 w dn. 5-11.04 wzrosła do 32 gr - BM Reflex
 205. 12:18 BRE - Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza w trakcie obrad XXVI ZWZ BRE Banku SA (40/2013)
 206. 12:18 CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Informacja o stopie redukcji w ramach skupu akcji własnych (1...
 207. 12:15 Minister pracy: W tym momencie nie likwidujemy OFE
 208. 12:08 Wartość udzielonych zamówień w okresie I-III '13 wyniosła 8,957 mld zł - UZP
 209. 12:08 Zdaniem BofA/ML w '13 RPP obetnie stopy o dalsze 75 pb, wg RBS o 50 pb (opinia)
 210. 12:08 CIR: program "Go Africa" (komunikat)
 211. 12:08 Plasma System planuje utrzymanie przychodów i zysków w '13
 212. 12:03 PLASMA SYSTEM S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Plasma SYSTEM S.A...
 213. 11:53 Rynek przypomniał sobie o europejskich problemach
 214. 11:53 MSZ: polsko-francuskie rozmowy o Unii Europejskiej (komunikat)
 215. 11:53 MSW: ponad 400 zezwoleń na zakup nieruchomości (komunikat)
 216. 11:53 Produkcja przemysłowa w Polsce w II spadła o 2,7 proc. rdr - Eurostat
 217. 11:53 JSW otrzymała od MŚ koncesję na wydobycie przez kopalnię Krupiński do '30
 218. 11:53 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 219. 11:53 Pozytywnie akcesję do EMU w ciągu kilku lat ocenia 48,5 proc. szefów firm - ACCA
 220. 11:53 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 221. 11:53 Saldo napływu i umorzeń środków do TFI wyniosło w marcu plus 7,2 mld zł - Analizy Online
 222. 11:50 Spotkanie Eurogrupy
 223. 11:33 BRE - XXVI ZWZ BRE Banku SA ? wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów (39/2013)
 224. 11:18 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 225. 11:18 POLNORD - Nabycie akcji Spółki przez Wiceprezesa Zarządu (31/2013)
 226. 11:15 Produkcja przemysłu w strefie euro w lutym 2013 r. wzrosła o 0,4 proc.
 227. 11:10 Ceny nieruchomości w Unii Europejskiej spadają
 228. 11:03 MINERAL MIDRANGE S.A. - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (9/2013)
 229. 10:53 GPW: Zawieszenie obrotu akcjami spółki ZELMER
 230. 10:53 CIR: Polsko-Nigeryjskie Forum Gospodarcze (komunikat)
 231. 10:48 BZWBK - Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia zgłoszony przez akcjonariusza (27/2013)
 232. 10:48 BZWBK - Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia zgłoszony przez akcjonariusza (27/2013)
 233. 10:33 MOSTALWAR - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy (19/2013)
 234. 10:23 Zarząd Biotonu rekomenduje NWZ niepodejmowanie uchwały ws. podniesienia kapitału
 235. 10:23 Trudniej będzie o niskie rentowności SPW, jak gospodarka EMU zacznie odbijać - Durjasz, RG (opinia)
 236. 10:23 W czwartek banki utrzymywały na rachunku w NBP 29.832,02 mln zł - NBP
 237. 10:23 Prawdopodobieństwo noweli budżetu wyższe niż 50 proc. - Pekao (opinia)
 238. 10:19 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego (9/2013)
 239. 10:18 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego (9/2013)
 240. 10:08 UOKiK: niedozwolone postanowienia - wyroki SOKiK (komunikat)
 241. 10:08 Deutsche Bank podniósł cenę docelową akcji Cyfrowego Polsatu do 22 zł
 242. 10:08 DM IDM SA podwyższył cenę docelową akcji Dom Development do 31 zł
 243. 09:49 AWBUD - Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 9 maja 2013 r. (3...
 244. 09:49 AWBUD - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 maja 2013 r. (31/2013)
 245. 09:48 PELION SA - Skup akcji własnych (70/2013)
 246. 09:48 JSW S.A. - Wynik wyborów na przedstawiciela pracowników JSW S.A. do składu Zarządu JSW S.A. (7/2013)
 247. 09:48 WADEX S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty u...
 248. 09:38 DM IDM SA podnosi rekomendację dla Asseco P. do "kupuj", a cenę docelową do 48,9 zł
 249. 09:31 Ludzie prezydenta i ich zarobki
 250. 09:30 Kosiniak-Kamysz: na przełomie maja i czerwca stanowisko rządu ws. OFE
 251. 09:29 Z większym rozmachem
 252. 09:27 Rusza sezon wyników na Wall Street
 253. 09:23 Goldman Sachs obniżył cenę docelową dla Pekao do 175 zł, podtrzymał "sprzedaj"
 254. 09:18 MAGELLAN S.A. - Zbycie akcji Spółki przez Inwestora (39/2013)
 255. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2403,47 pkt (-0,23%)
 256. 09:08 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 257. 09:03 NOWAGALA - Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkc...
 258. 09:03 BIOTON - Rekomendacja Zarządu BIOTON S.A. w sprawie niepodejmowania przez NWZ BIOTON S.A., któreg...
 259. 09:02 Możliwe spadki na otwarciu w Europie
 260. 08:53 Goldman Sachs obniżył rekomendację dla Banku Handlowego do "sprzedaj"
 261. 08:53 POLSAT OFE informuje
 262. 08:53 Stopa bezrobocia w IV może spaść poniżej 14 proc. - Kosiniak-Kamysz
 263. 08:51 PZU może zdobyć każdą kwotę na dywidendę w ciągu kilku dni
 264. 08:44 Korekta w notowaniach złotego
 265. 08:42 Bycza końcówka
 266. 08:38 BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego ogłosił przymusowy wykup pozostałych akcji Zelmera
 267. 08:38 Cena ropy Brent w Londynie na V - 104,35-104,37 USD za baryłkę
 268. 08:36 Australia znów oferuje "najlepszą pracą na świecie"
 269. 08:29 Kolejne imprezy sportowe sposobem na pozyskanie zagranicznych turystów
 270. 08:23 "Solidarność" grozi strajkiem generalnym (WIDEO)
 271. 08:22 Rynek e-pożyczek zagrożony przez przygotowywane zmiany w prawie
 272. 08:18 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorze...
 273. 08:18 MasterCard porozumiało się w sprawie opłat za transakcje kartą
 274. 08:16 OFE świadczą o tym, że pracujący zostali oszukani
 275. 08:07 Rynek długu warunkuje zachowanie złotego
 276. 08:02 nc+ kapituluje! Firma przeprasza klientów
 277. 07:53 ING podwyższył rekomendacje dla Banku Millennium do "trzymaj"
 278. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 12 kwietnia
 279. 07:34 BEDZIN - Treść projektów uchwał NWZA Elektrociepłowni "Będzin" S.A. zwołanego na 09.05.2013 r. (1...
 280. 07:33 BEDZIN - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłown...
 281. 07:23 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 12 IV - 14 V
 282. 07:23 Kalendarium rynku NewConnect 12.04-15.05.2013
 283. 07:23 MF może po kwietniu sfinansować 70 proc. potrzeb pożyczkowych - Kowalczyk (wywiad)
 284. 07:23 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 12.04 - 4.03.2014
 285. 07:23 Skrót wiadomości - czwartek, 11 kwietnia
 286. 07:23 MF: PKB jednak 1,5 proc.
 287. 07:15 ARR: rośnie produkcja kurczaków i ich cena
 288. 07:03 MISPOL S.A. - Szacunkowe wybrane wyniki finansowe w I kwartale 2013 roku (21/2013)
 289. 06:45 Fiskus nie powie o korzyściach dla podatnika
 290. 06:32 Tak zarabiają gwiazdy na tantiemach
 291. 06:18 Niemcy, Holendrzy i Ukraińcy najchętniej wykupują ziemię w Polsce
 292. 06:05 Kolej zabiera się do porządków
 293. 06:03 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - Raport TESTOWY z 6:00 (412/2013)
 294. 05:35 Kiedy Energa trafi na parkiet?
 295. 04:55 Od felczera do maklera
 296. 03:35 Polskie ślimaki gonią Europę
 297. 03:05 Hipoteki w depresji