Trwa ładowanie...
d44f21a

Artykuły z dnia: 2010.12.01 - finanse.wp.pl

 1. 00:05 Zabraknie pieniędzy na wsparcie dla bezrobotnych
 2. 22:48 C&C ENERGY SA - Zawarcie umowy znaczącej- przedwstępna umowa zakupu nieruchomości. (49/2010)
 3. 22:18 C&C ENERGY SA - Raport półroczny P (2010)
 4. 22:03 ATLANTIS - Informacja dla Akcjonariuszy (47/2010)
 5. 21:33 FON - Informacja dla Akcjonariuszy (63/2010)
 6. 21:23 Aktywa OFE w listopadzie spadły o 3,1 mld zł do 211,4 mld zł - Analizy Online
 7. 21:18 PETROLINVEST S.A. - Warunkowa rejestracja akcji w KDPW (93/2010)
 8. 20:55 Spadła opłacalność produkcji wieprzowiny
 9. 20:48 MONNARI TRADE S.A. - Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej (25/2010)
 10. 20:38 Poprawa kondycji gospodarczej w 10 z 12 regionów USA - Fed
 11. 20:35 Premier Zapatero ogłosił nowe reformy antykryzysowe
 12. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 1 grudnia, 20.00
 13. 20:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 14. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 1 grudnia, 20.00
 15. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 1 grudnia, 20.00
 16. 20:10 PKN Orlen najdroższą polską marką 2010 r. w rankingu "Rz"
 17. 20:08 Konieczne obniżenie progów, jeśli będzie reklasyfikacja długu - Rostowski (opis)
 18. 19:40 Rostowski: konieczne obniżenie progów, jeśli będzie reklasyfikacja długu
 19. 19:23 J. Kaczyński ma przeprosić ITI za podanie nieprawdy - Sąd Okręgowy w Warszawie
 20. 19:15 W Sejmie o prywatyzacji spółek inseminacyjnych
 21. 19:08 Lasy Państwowe nie wejdą do sektora finansów publicznych - KFP
 22. 18:53 GPW: kwalifikacja spółki PTI SA do segmentu 5 PLUS
 23. 18:53 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji ANALIZY ONLINE SA
 24. 18:53 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji spółki MARVIPOL SA
 25. 18:48 INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Komentarz do Wyceny Aktywów Netto na Certyfikat Inwesty...
 26. 18:48 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Emisja Komercyjnych Weksli Inwestycyjno-Terminowych (35/2010)
 27. 18:48 PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 ...
 28. 18:48 ALMA - Zawarcie znaczącej umowy (14/2010)
 29. 18:48 PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 20% w ogólnej licz...
 30. 18:38 GPW: zmiana godzin odbywania sesji giełdowej 31 grudnia 2010 r.
 31. 18:38 GPW: zmiana harmonogramów notowań w alternatywnym systemie obrotu 31 grudnia 2010 r.
 32. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 33. 18:35 Komisja: Lasy Państwowe nie wejdą do sektora finansów publicznych
 34. 18:33 P.R.I. POL-AQUAS.A. - Zawarcie umowy regulującej tryb sprzedaży akcji w kapitale zakładowym Mosto...
 35. 18:33 ZUK - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego (33/2010)
 36. 18:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 37. 18:33 MARVIPOL S.A. - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii E na Catalyst. (100/2010)
 38. 18:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 39. 18:23 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 8 gr
 40. 18:23 Miesięczna zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
 41. 18:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 30.11.2010
 42. 18:18 CERSANIT - Rejestracja akcji serii G w KDPW (49/2010)
 43. 18:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 44. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 45. 18:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 46. 18:03 MARVIPOL S.A. - Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy. (99/2010)
 47. 18:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 48. 17:53 DM IDM SA sfinalizował zakup 45 proc. akcji WestLB Banku Polska
 49. 17:53 Konieczne obniżenie progów, jeśli będzie reklasyfikacja długu - Rostowski
 50. 17:48 CITY INTERACTIVE S.A. - Zmiana operatorów systemu ESPI (99/2010)
 51. 17:48 LPP - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2010 roku (36/2010)
 52. 17:48 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Uchwały Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dotyczące rejestrac...
 53. 17:48 INVESTOR FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat i...
 54. 17:48 DSS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ zwołanym na dzie...
 55. 17:48 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu pr...
 56. 17:48 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfi...
 57. 17:42 Realizacja zysków przerwała umocnienie złotego
 58. 17:38 MS ws. wizyty min. Kwiatkowskiego w Areszcie Śledczym w Radomiu (komunikat)
 59. 17:37 Hiszpania się wyprzedaje
 60. 17:35 Rostowski: konieczne obniżenie progów, jeśli reklasyfikacja długu
 61. 17:33 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (29/2010)
 62. 17:33 INFOVIDE-MATRIX S.A. - Obroty z Polkomtel S.A. na łączną wartość umowy znaczącej (30/2010)
 63. 17:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 64. 17:33 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej...
 65. 17:33 CALATRAVA CAPITAL SA - Nabycie akcji przez Członka Zarządu (97/2010)
 66. 17:25 Tusk: zbudujemy bezpieczny system emerytalny
 67. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 1 grudnia, 17.00
 68. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 1 grudnia, 17.00
 69. 17:18 DM IDM SA - Informacja o zawarciu przez DM IDM S.A. umowy znaczącej (97/2010)
 70. 17:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 71. 17:18 NEUCA - Połączenie spółek zależnych (43/2010)
 72. 17:18 ED INVEST S.A. - ED invest S.A. - Emisja akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru (13/2010)
 73. 17:18 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na...
 74. 17:18 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 75. 17:10 Odreagowanie na rynku walutowym
 76. 17:08 Transakcje pakietowe
 77. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 30.11.2010
 78. 17:03 PGF - Skup akcji własnych (135/2010)
 79. 17:03 FAM - Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (64/2010)
 80. 17:03 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę o...
 81. 17:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 82. 16:59 Cała naprzód
 83. 16:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 84. 16:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2667,42 pkt (2,14%)
 85. 16:53 Statystyka sesji giełdowej z 1.12.2010
 86. 16:53 BondSpot SA - notowania papierów wartościowych
 87. 16:53 GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki FON SA
 88. 16:53 BondSpot SA wskaźniki spółek
 89. 16:53 GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki ATLANTIS SA
 90. 16:53 Na FX powiało optymizmem, FI odbiło się od dna (opis)
 91. 16:53 GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki PGF SA
 92. 16:53 Polska gotowa obniżyć progi ostrożnościowe długu publicznego - premier
 93. 16:49 Czyżby początek rajdu św. Mikołaja?
 94. 16:48 JAGO - zbycie akcji własnych (116/2010)
 95. 16:48 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Rejestracja zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A. (59/2010)
 96. 16:48 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (58/2010)
 97. 16:48 PAGED - ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości (34/2010)
 98. 16:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych papierów wartościowych. (76/2010)
 99. 16:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych papierów wartościowych. (76/2010)
 100. 16:48 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem...
 101. 16:48 STOPKLATKA S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów ogółem Spółce Stopklatka S.A. (6/2010)
 102. 16:48 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach TAURON Polska Energia S.A. d...
 103. 16:48 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a ...
 104. 16:47 Giełdy poszły ostro w górę
 105. 16:38 Notowania ciągłe - podsumowanie
 106. 16:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 107. 16:38 Erste obniżył cenę docelową akcji Action do 25 zł
 108. 16:35 Księża mogą być "cool". Gdzie?
 109. 16:33 LC CORP S.A. - Nabycie przez spółkę zależną weksli inwestycyjnych wyemitowanych przez emitenta (4...
 110. 16:23 UOKiK: konsument na rynku usług bankowych (komunikat)
 111. 16:23 Optymalnym rozwiązaniem dla OFE zastąpienie długu rządowego obligacjami emerytalnymi - premier
 112. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 113. 16:21 Mroźna zimna spowoduje wzrost bezrobocia?
 114. 16:18 GANT - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej (60/2010)
 115. 16:12 Nie będzie emerytur, jeśli nie podwyższymy wieku emerytalnego?
 116. 16:10 KE rozpoczyna dyskusję o reformie VAT - zniknie obniżona stawka?
 117. 16:08 Biedronka otwiera centrum dystrybucyjne w Koszalinie
 118. 16:05 Raport UOKiK: niskie zaufanie klientów do banków
 119. 16:03 MOSTALWAR - Zawarcie znaczącej umowy (64/2010)
 120. 16:03 BLUE TAX GROUP S.A. - Zawiadomienie BIO-MED Investors S.A. o zmianie stanu posiadania akcji Spółk...
 121. 16:03 ZUE S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy przez podmiot zależny (29/2010)
 122. 15:53 Oferta Budimeksu na modernizację lotniska w Katowicach najkorzystniejsza
 123. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 124. 15:52 Listopad na globalnych rynkach finansowych - Irlandia z kapelusza
 125. 15:48 ZUE S.A. - Informacja o zawarciu aneksu do umowy wykonawczej (28/2010)
 126. 15:48 MOSTALZAB - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
 127. 15:48 BORYSZEW - Przejęcie składników aktywów zakładu Maflow we Francji (80/2010)
 128. 15:48 MOSTALZAB - Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych (112/2010)
 129. 15:48 WILBO - Zbycie akcji emitenta (45/2010)
 130. 15:48 TRAKCJA POLSKA S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (40/2010)
 131. 15:48 PEKAES - Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6...
 132. 15:38 Electus Hipoteczny chce pozyskać z emisji 11,2 mln zł (opis)
 133. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 134. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 135. 15:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 136. 15:38 Nieznaczny spadek zadłużenia szpitali - MZ
 137. 15:38 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 138. 15:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 139. 15:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 140. 15:33 WISTIL - Zawarcie istotnych umów przedwstępnych sprzedaży krosien tkackich (34/2010)
 141. 15:33 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki. (37/2010)
 142. 15:33 BUDIMEX - Port Lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i port...
 143. 15:33 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki. (38/2010)
 144. 15:33 MCI - Zawiadomienie o transakcji osoby zobowiązanej (40/2010)
 145. 15:33 TRAKCJA POLSKA S.A. - Informacja o aneksie do znaczącej umowy opisanej w raporcie bieżącym nr 26 ...
 146. 15:32 Polska przyciągnie duże fundusze
 147. 15:32 Polska musi ruszyć na podbój kosmosu
 148. 15:23 Cena miedzi na LME wzrosła do 8498,50 USD za tonę
 149. 15:23 Electus Hipoteczny chce pozyskać z emisji 11,2 mln zł
 150. 15:23 Harmonogram publicznej oferty akcji spółki Electus Hipoteczny
 151. 15:18 Prognoza kursu AUD/USD
 152. 15:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 153. 15:08 Notowania jednolite - drugi fixing
 154. 15:08 KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Europejskiego Centrum Odszkodowań
 155. 15:08 Większość krajów UE nie chce pełnego odliczania OFE
 156. 15:06 Kupujesz w internecie? Uważaj na fiskusa!
 157. 15:03 PEMUG - odwołanie Prezesa Zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2010 r. i powołanie Pr...
 158. 14:53 Wydajność pracowników w USA w III kw. wzrosła o 2,3 proc.
 159. 14:53 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 160. 14:49 Przedświąteczny handel nie zawsze zyskowny
 161. 14:48 POWER MEDIA S.A. - Transakcje na wartość umowy znaczącej (16/2010)
 162. 14:48 FASING - Umowa znacząca (51/2010)
 163. 14:48 ASSETUS S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (10/2010)
 164. 14:48 YAWAL S.A. - RB 31/2010- Rezygnacja Osoby Nadzorującej (31/2010)
 165. 14:48 DROZAPOL - Zawarcie umów na dostawę towarów (17/2010)
 166. 14:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 167. 14:38 MF na przetargu uzupełniającym sprzedało obligacje OK0113 za 572 mln zł - komunikat MF
 168. 14:33 ED INVEST S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki (12/2010)
 169. 14:33 ZASTAL SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA (25/2010)
 170. 14:33 Atak zimy zmobilizował branżę usług assistance
 171. 14:30 Raport: większość krajów nie chce pełnego odliczania OFE
 172. 14:28 Budowlana superfuzja
 173. 14:23 Allianz Platinium z Allianz FIO mają ponad 5 proc. Gino Rossi
 174. 14:20 Kotowska: w ciągu pięciu lat musimy podnieść wiek emerytalny
 175. 14:18 TRANS POLONIA S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego TRANS POLONIA S.A. w drodze em...
 176. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 177. 14:03 GINO ROSSI S.A. - Zawiadomienie o posiadanych akcjach (50/2010)
 178. 14:03 GINO ROSSI S.A. - Zawiadomienie o posiadanych akcjach (49/2010)
 179. 14:03 INSTALLUB - Transakcje animatora na akcjach Spółki. (130/2010)
 180. 13:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 181. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 182. 13:33 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o otwarciu po...
 183. 13:33 AZOTY TARNÓW - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (37/2010)
 184. 13:33 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o otwarciu po...
 185. 13:33 ODLEWNIE - zawarcie znaczącej umowy (45/2010)
 186. 13:33 ODLEWNIE - zawarcie znaczącej umowy (46/2010)
 187. 13:23 MF na przetargu uzupełniającym zaoferuje obligacje OK0113 za 0,8 mld zł - komunikat MF.
 188. 13:23 Power Price planuje w grudniu zadebiutować na NewConnect
 189. 13:20 Dotacje na innowacje do końca roku
 190. 13:20 Węgry chcą iść polską ścieżką
 191. 13:18 ALTERCO - Zawarcie umowy z animatorem Emitenta (49/2010)
 192. 13:18 DEBICA - Treść uchwały podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica ...
 193. 13:18 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (88/2010)
 194. 13:18 DEBICA - Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas NWZA w dniu 30 listopada 2010 ...
 195. 13:18 INDYKPOL SA - Informacja o połączeniu z innym podmiotem (21/2010)
 196. 13:18 HARDEX S.A. - Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (43/2010)
 197. 13:18 DEBICA - Odstąpienie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w dniu ...
 198. 13:08 MSWiA: nikt nie zostanie bez pomocy (komunikat)
 199. 13:03 DEBICA - Opinia Zarządu w przedmiocie wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych złożon...
 200. 13:03 DEBICA - Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy (32/2010)
 201. 13:03 VINDEXUS S.A. - Transakcje animatora na akcjach Spółki. (66/2010)
 202. 13:03 DEBICA - Opinia Zarządu w przedmiocie wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych złożon...
 203. 13:03 VARIANT S.A. - Podpisanie znaczącej umowy przez Spółkę Variant S.A. (28/2010)
 204. 12:53 Indeks cen żywności na świecie w XI wzrósł o 7,3 pkt. - FAO
 205. 12:53 Polska nie wykorzystuje środków z elastycznej linii kredytowej MFW
 206. 12:53 Złoty mocno się osłabił, ale koniec roku może zaskoczyć
 207. 12:48 ARCUS S.A. - Realizacja umów dla Departamentu Budżetowego Ministerstwa Obrony Narodowej?sprzedaż ...
 208. 12:38 W grudniu br. CPI nieznacznie przekroczy 3,0 proc. rdr - Dudek, MF
 209. 12:38 PKO BP BANKOWY PTE SA informuje
 210. 12:38 Indeks Koniunktury Ekspertów Finansowych spadł w XI o 20,1 pkt do 5,2 pkt. - Expander
 211. 12:34 Poprawa nastrojów na giełdach w Azji i Europie
 212. 12:33 Praca 2.0
 213. 12:25 Zgoda KE na pomoc państwa dla polskich lasów
 214. 12:24 Polska waluta odrabia straty
 215. 12:23 Geo Alliance odwołuje ofertę publiczną akcji z powodu niekorzystnej sytuacji na rynku
 216. 12:23 MF sprzedało obligacje OK0113 za 4,076 mld zł
 217. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr233/A/NBP/2010
 218. 12:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 219. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 220. 12:08 Po co nam właściwie CV i list motywacyjny?
 221. 12:03 B3SYSTEM - Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ B3System S.A.,...
 222. 12:03 PCC INTERMODAL S.A. - Rozwiązanie umowy znaczącej (46/2010)
 223. 11:54 Trichet uspokoił sytuację, odczyty PKB w centrum uwagi
 224. 11:53 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.30
 225. 11:53 GPW: komunikat - INTROL
 226. 11:53 GPW: Animator dla akcji EMC
 227. 11:53 GPW: komunikat - PA NOVA, INTROL
 228. 11:53 GPW: Animator dla akcji DGA SA i KREDYT INKASO
 229. 11:53 Seksualne eldorado dla lekarzy
 230. 11:51 Rynek zignorował ostrzeżenia względem Portugalii
 231. 11:49 Złoty odrabia straty
 232. 11:38 MON: wojsko pomaga zielonogórzanom (komunikat)
 233. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 234. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 235. 11:35 Przed bezrobociem broń się już na studiach
 236. 11:33 HELIO S.A. - Zmiany znaczącej umowy kredytowej z Fortis Bank Polska S.A. (10/2010)
 237. 11:24 Idą święta, będzie praca
 238. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 239. 11:18 INVEST-REMEX S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (7/2010)
 240. 10:54 Kłody pod nogi dla pracujących samotnych matek
 241. 10:53 Milkiland przydzielił wszystkie akcje, redukcja w transzy małych inwestorów 25 proc.
 242. 10:38 Mieszko kupi TB Investicija, właściciela litewskiego producenta słodyczy
 243. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na I - 86,83-86,85 USD za baryłkę
 244. 10:23 MSZ: szczyt szefów państw i rządów OBWE (komunikat)
 245. 10:23 Złoty umacnia się do euro dzięki poprawie nastrojów na rynkach światowych
 246. 10:23 MF szacuje inflację w listopadzie na 2,8 proc. rdr
 247. 10:18 PROCAD S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (94/2010)
 248. 10:18 B3SYSTEM - Treść uchwał podjętych przez NWZ B3System S.A. (64/2010)
 249. 10:18 SFINKS POLSKA S.A. - Zawarcie aneksów do umów restrukturyzacyjnych z ING Bank Śląski S.A., PKO BP...
 250. 10:18 TRAKCJA POLSKA S.A. - Informacja o aneksie do znaczącej umowy (38/2010)
 251. 10:15 AT-WIG20
 252. 10:06 CEDC kupuje pozostałe udziały w Whitehall oraz wódkę Kauffman
 253. 10:03 WILBO - Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na NWZA Wilbo SA (44/2010)
 254. 10:03 WILBO - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo SA (43/2010)
 255. 10:03 ANALIZY ONLINE S.A. - Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (13/2010)
 256. 10:03 ANALIZY ONLINE S.A. - Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (14/2010)
 257. 09:54 Ekoprodukty z hipermarketu
 258. 09:53 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 259. 09:50 Mniejsze Makro bliżej właścicieli sklepów
 260. 09:48 ANALIZY ONLINE S.A. - Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (12/2010)
 261. 09:38 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2639,21 pkt (+1,06%)
 262. 09:38 Litewska Avia Solutions Group zawiesza ofertę publiczną
 263. 09:38 Millennium DM obniżył rekomendacje dla LPP i NG2, a podwyższył dla NFI EMF
 264. 09:38 Wskaźnik PMI dla Polski w listopadzie '10 wyniósł 55,9 pkt vs 55,6 pkt w październiku - HSBC
 265. 09:38 Harmonogram publicznej oferty akcji ukraińskiej Sadovaya Group
 266. 09:38 Akcje PTI spadły w debiucie na GPW o 0,90 proc., do 9,90 zł
 267. 09:33 ANALIZY ONLINE S.A. - Zbycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (11/2010)
 268. 09:33 ANALIZY ONLINE S.A. - Zbycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (10/2010)
 269. 09:29 Polska europejskim liderem handlu?
 270. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 271. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 272. 09:23 Sadovaya Group zaoferuje do 10,77 mln akcji po cenie maksymalnej 17,5 zł (opis)
 273. 09:22 Komentarz poranny
 274. 09:18 ZUE S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (27/2010)
 275. 09:18 P.A. NOVA S.A. - Zasady nabywania w ofercie akcji serii E oraz akcji sprzedawanych spółki P.A. NO...
 276. 09:15 Grupa Lotos i PKN Orlen podwyższają ceny paliw
 277. 09:14 Najmniejsze zapotrzebowanie? Na pracowników po studiach
 278. 09:11 Informacje ze spółek
 279. 09:08 SGWP: o NSR z szefem sił zbrojnych Szwajcarii (komunikat)
 280. 09:08 MF planuje obniżyć progi ostrożnościowe długu publicznego - media
 281. 09:08 Bank centralny Tajlandii niespodziewanie podwyższył stopy procentowe
 282. 09:05 Rewelacje Wikileaks zagrożeniem na przyszły rok
 283. 09:03 INTERFERIE S.A. - Wybór przez Radę Nadzorczą przewodniczącego Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. (57...
 284. 09:03 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach spółki (83/2010)
 285. 09:03 INSTALLUB - Podjęcie decyzji przez Zarząd w sprawie uzgodnienia planu połączenia spółki Przedsięb...
 286. 09:03 INTERFERIE S.A. - Tekst jednolity Statutu Spółki (56/2010)
 287. 09:03 Dobre dane z Polski, USA i Chin
 288. 08:57 Dziś cudów nie będzie
 289. 08:55 Niezwykła sesja na GPW
 290. 08:53 GPW: wykluczenie akcji PTI z NCIndex
 291. 08:53 GPW: kwalifikacja 4FUN MEDIA S.A. do segmentu 5 PLUS
 292. 08:53 GPW: korekta pakietów akcji PZU w indeksach
 293. 08:53 POLSAT OFE informuje
 294. 08:48 ANALIZY ONLINE S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Analizy Online S.A. przez akcjonariusza (8/2010)
 295. 08:48 ANALIZY ONLINE S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Analizy Online S.A. przez akcjonariusza (9/2010)
 296. 08:34 Strona popytowa zatrzymała spadki?
 297. 08:33 GANT - Zawarcie znaczącej umowy. (59/2010)
 298. 08:23 ABC Data kupiła 50,1 proc. akcji rumuńskiej spółki Scop
 299. 08:23 W listopadzie 22 zwiększenia i 10 zmniejszeń zaangażowania przez fundusze (tabela)
 300. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 1 grudnia
 301. 08:06 W rejonie silnego wsparcia: 2616 – 2622 pkt
 302. 08:03 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji Scop Computers S.A. (36/2010)
 303. 08:03 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zbycie akcji przez FH JAGO S.A. (140/2010)
 304. 07:45 Wiemy, dlaczego nie będzie szybkich dróg na Euro 2012
 305. 07:11 Firmy mają kłopoty z powodu nowych stawek VATu
 306. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 1.12 - 4.2.2011
 307. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 1 XII - 30 XII
 308. 07:08 Minister skarbu niechętny pomysłowi przejęcia Bogdanki przez JSW
 309. 07:08 Należy zachować ostrożność dot. oceny trwałości ożywienia gosp. - Kaźmierczak z RPP (wywiad)
 310. 07:08 S&P umieścił ratingi Portugalii na liście obserwacyjnej z nastawieniem negatywnym
 311. 06:58 Kościół dostał ile tylko mógł
 312. 06:50 Mniejsza emerytura przez błędną interpretację przepisów?
 313. 06:50 Autostradowa prowizorka na Euro 2012
 314. 06:36 Gry kosztami reformy emerytalnej
 315. 06:25 Część gmin uznaje billboardy za budowlę
 316. 05:35 Gowin: reformy mogą być "radosne"
 317. 05:10 Połowa Polaków uważa, że reklama kłamie
 318. 04:55 Więcej zakupów świątecznych w sieci
 319. 04:45 Na GPW może pojawić się nowy indeks
 320. 02:50 Prądu na dwie giełdy może nie starczyć