Trwa ładowanie...
d3v07jg

Artykuły z dnia: 2010.12.30 - finanse.wp.pl

 1. 23:33 PGF - Skup akcji własnych (149/2010)
 2. 23:33 PGF - Skup akcji własnych (148/2010)
 3. 22:20 Zmiany likwidują ryzyko przekroczenia przez dług 55 proc. PKB
 4. 22:18 JUTRZENKA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach II Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych...
 5. 22:03 HYDROBUDOWA POLSKA - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki (46/2010)
 6. 21:18 JAGO - Nabycie udziałów w spółce S1. (146/2010)
 7. 21:18 ABM SOLID S.A. - Powołanie Prokurenta (103/2010)
 8. 21:03 ABM SOLID S.A. - Powołanie Prokurenta (102/2010)
 9. 20:48 BOMI - Rejestracja zmiany Statutu Spółki (82/2010)
 10. 20:45 PJN o propozycji ws. OFE: rząd demontuje system emerytalny
 11. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 30 grudnia, 20.00
 12. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 30 grudnia, 20.00
 13. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 30 grudnia, 20.00
 14. 20:10 Tusk: w 2011 r. będzie utrzymana procentowa waloryzacja rent i emerytur
 15. 20:03 ROBYG S.A. - ROBYG S.A.?Zawiadomienie o transakcjach na akcjach ROBYG S.A. w trybie art. 160 usta...
 16. 19:48 AS SILVANO FASHION GROUP - Transakcje wykupu akcji (28/2010)
 17. 19:48 IGROUP - Podpisanie listu intencyjnego przez syndyka masy upadłości Internet Group S.A. i BRE Ban...
 18. 19:40 Bielecki: dodatkowa składka wolna od podatku - na OFE lub TFI
 19. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 20. 19:18 ZUE S.A. - Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (34/2010)
 21. 19:18 RYBNIK - Budżet Miasta Rybnika na 2011 r. (12/2010)
 22. 19:08 GPW: kwalifikacja akcji SADOVAYA GROUP do segmentu 50 PLUS
 23. 19:05 Średnie najlepsze, a małe najgorsze
 24. 18:48 HAWE - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej, życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej HAWE...
 25. 18:33 TRION - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (51/2010)
 26. 18:33 MONNARI TRADE S.A. - Korekta zawiadomienia o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosó...
 27. 18:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 28. 18:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 29.12.2010
 29. 18:18 MONNARI TRADE S.A. - Korekta informacji o transakcjach na akcjach MONNARI TRADE S.A. (28/2010)
 30. 18:18 KRAKCHEMIA S.A. - ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A. (23/2010)
 31. 18:08 Zmiany w OFE obniżą dług publ. w '11 o 0,8 pkt proc., w '12 o 0,9-1 pkt proc. - Boni
 32. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 33. 18:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 34. 18:08 Zmiany w OFE obniżą dług publ. i deficyt sektora ESA'95 o ok. 1 pkt proc. w '11 - Kotecki, MF
 35. 18:03 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.?nabycie akcji własnych Emitenta (80/2010)
 36. 18:03 VOTUM S.A. - Podwyższenie kapitału Spółki VOTUM S.A. (10/2010)
 37. 17:53 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA dopuszczenie akcji oraz praw do akcji serii H do obrotu giełdowego na
 38. 17:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 39. 17:48 VOTUM S.A. - Zbycie udziałów Redeem Sp. z o.o. na rzecz DSA Financial Group S.A. (9/2010)
 40. 17:48 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Dopuszczenie akcji serii A,B,C,D,E,F,G i H oraz praw do akcji serii...
 41. 17:38 BondSpot SA wskaźniki spółek
 42. 17:38 Zmiany w OFE służą doraźnym potrzebom budżetowym, a nie przyszłym emerytom - Aviva PTE (opinia)
 43. 17:38 BondSpot SA - notowania papierów wartościowych
 44. 17:33 IQ PARTNERS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA IQ Part...
 45. 17:23 Koniec roku obniża aktywność graczy
 46. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 30 grudnia, 17.00
 47. 17:23 MSZ ws. rozmowy z premierem i z szefem MSZ Mołdawii (komunikat)
 48. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 30 grudnia, 17.00
 49. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 30 grudnia, 17.00
 50. 17:18 BAKALLAND S.A. - Podpisanie Aneksu do Umowy kredytowej z DZ Bankiem S.A. (208/2010)
 51. 17:18 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (209/2010)
 52. 17:18 GINO ROSSI S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (55/2010)
 53. 17:09 Dobre dane z USA bez wpływu na giełdy
 54. 17:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 55. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 29.12.2010
 56. 17:08 Transakcje pakietowe
 57. 17:08 OFE będą otrzymywać 2,3 proc. składki z obecnych 7,3 proc. - premier (opis)
 58. 17:06 Zmienne nastroje na koniec roku
 59. 17:03 CSY S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta (2/2010)
 60. 17:03 GRAAL - Zmiana umowy przedwstępnej nabycia udziałów DOS Sp. z o.o. (28/2010)
 61. 17:03 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 41/2010 (43/2010)
 62. 17:03 HAWE - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzen...
 63. 17:03 HAWE - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 grudnia 2010 roku (...
 64. 17:03 PHOTON ENERGY A.S. - Transfer of a 71.749% shareholding in Photon Energy a.s. to Photon Energy N....
 65. 16:53 Statystyka sesji giełdowej z 30.12.2010
 66. 16:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2756,88 pkt (- 0,68%)
 67. 16:53 GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji STOPKLATKA SA
 68. 16:53 GPW: nadanie statusu Uczestnika Obrotu na Rynku Towarowym GPW ENEA SA
 69. 16:53 GPW: pierwszy dzień notowań na NewConnect akcji RUNICOM SA
 70. 16:53 GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji ATC CARGO SA
 71. 16:53 GPW: nadanie statusu Uczestnika Obrotu na Rynku Towarowym GPW PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA
 72. 16:53 GPW: dopuszczenie do obrotu akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA
 73. 16:53 Obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 74. 16:53 GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji PRAGMA INKASO SA
 75. 16:53 GPW: wykreślenie akcji ENERGOPN z list uczestników WIG, WIG-PL i WIG-budownictwo
 76. 16:53 Tauron wyemitował obligacje o wartości 850 mln zł, by refinansować zadłużenie
 77. 16:53 Lukę na GPW po obcięciu składki do OFE mogą zapełnić TFI i inwestorzy zagraniczni (opinia)
 78. 16:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 79. 16:48 HAWE - Udzielenie poręczenia wekslowego przez spółkę zależną HAWE Budownictwo Sp. z o.o. (RB-79/2...
 80. 16:48 INSTALLUB - Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym drugiego zawiadomienia Zarządu spółki P...
 81. 16:48 AB S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA (39/2010)
 82. 16:48 OPERA TERRA FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fund...
 83. 16:48 PEKAES - Rejestracja zmian Statutu Spółki PEKAES SA uchwalonych przez NWZ PEKAES SA, które odbyło...
 84. 16:48 AB S.A. - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie nienależnie pobranej kwoty przez Raiffei...
 85. 16:48 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorujące...
 86. 16:48 LENTEX - Wyniki finansowe za listopad 2010 r. (60/2010)
 87. 16:38 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 88. 16:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 89. 16:38 Notowania ciągłe - podsumowanie
 90. 16:38 PLN stabilny, dług traci po ogłoszeniu zmian w OFE (opis)
 91. 16:38 Do strefy euro bez daty; gotowi jak najszybciej - premier
 92. 16:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 93. 16:33 HAWE - Zawarcie umowy poręczenia z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. (RB-78/2010) (78/2010)
 94. 16:33 B3SYSTEM - Zawarcie umowy znaczącej z firmą Polkomtel S.A. przez COPI S.A. - podmiot zależny od B...
 95. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 96. 16:23 OFE będą otrzymywać 2,3 proc. składki z obecnych 7,3 proc. - premier (aktl.)
 97. 16:18 ATREM S.A. - Zmiana postanowień umowy znaczącej (64/2010)
 98. 16:18 PGF - Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych (147/2010)
 99. 16:18 MIESZKO - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZA w dniu 30 grudnia 2010 r. (40/2010)
 100. 16:13 Tusk: składka do OFE wyniesie 2,3%
 101. 16:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 102. 16:08 OFE będą otrzymywać 2,3 proc. składki z obecnych 7,3 proc. - premier.
 103. 16:08 Ile zarabia modelka? Ten zawód opłaca się nielicznym
 104. 16:03 OPTEAM S.A. - Transakcje animatora na akcjach Emitenta. (42/2010)
 105. 16:03 ABM SOLID S.A. - Powołanie Prokurenta. (101/2010)
 106. 16:03 MIESZKO - Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 30 grudnia 2010 (39/2010)
 107. 15:55 Emerytura głównie z ZUS-u. OFE na boczny tor
 108. 15:53 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 109. 15:53 OFE POCZTYLION informuje
 110. 15:49 Stabilizacja na koniec roku
 111. 15:48 ABM SOLID S.A. - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. (100/2010)
 112. 15:48 BORYSZEW - Zawiadomienie o zmianie udziałów (93/2010)
 113. 15:48 UniCredit - BOND ISSUEcod. ISIN IT0004345242 (157/2010)
 114. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 115. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 116. 15:38 Cena miedzi na LME wzrosła do 9514,25 USD za tonę
 117. 15:33 EUROFAKTR - Odpowiedź Spółki na propozycje SCF S.A. w sprawie rozliczenia zadłużenia (58/2010)
 118. 15:33 LEGG MASON TFI SA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfi...
 119. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 120. 15:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 121. 15:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 122. 15:18 ABM SOLID S.A. - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. (99/2010)
 123. 15:18 KOPEX S.A. - Umowy krajowe jednostki zależnej. (119/2010)
 124. 15:17 Masz 40 lat i nie jesteś kierownikiem?
 125. 15:08 Szukasz pracy dłużej niż 3 miesiące? Jest źle!
 126. 15:04 KOPEX S.A. - Zawarcie przez "TAGOR" S.A. istotnej umowy na dostawy 150 sekcji obudowy zmechanizow...
 127. 15:04 BORYSZEW - Informacja osób zobowiązanych (92/2010)
 128. 14:53 Nowe koncesje KHW na wydobycie w południowych dzielnicach Katowic
 129. 14:53 MF sfinansował już 7 proc. potrzeb pożyczkowych na 2011 r. - Marczak
 130. 14:53 Solorz-Żak przewiduje, że zniesienie zastawu na akcjach Cyfrowego Polsatu może nastąpić jeszcze w
 131. 14:48 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem...
 132. 14:47 Młodzi Polacy bardziej przedsiębiorczy
 133. 14:39 Wywinąć orła łatwo. Oni pojechali...
 134. 14:38 Runicom zadebiutuje 5 stycznia na New Connect
 135. 14:38 Deficyt w obrotach bieżących w III kw. 2010 wyniósł 3.639 mln euro - NBP
 136. 14:38 Zadłużenie zagr. ogółem Polski wzrosło w III kw. '10 do 229.808 mln euro - NBP
 137. 14:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 138. 14:33 GRUPA LOTOS - Przyjęcie akcji serii C Grupy LOTOS S.A. do depozytu papierów wartościowych przez K...
 139. 14:33 JUPITER NFI SA - Zmiana warunków znaczącej umowy (27/2010)
 140. 14:30 Ukraiński NAK wstrzyma dostawy gazu przez Hrubieszów
 141. 14:23 W I'11 MF na zaoferuje obligacje za 5,0-9,5 mld zł, bony za 4,0-8,0 mld zł - komunikat.
 142. 14:23 MF planuje w I kw. emisję obligacji o wartości 17-27 mld zł
 143. 14:18 CALATRAVA CAPITAL SA - Nabycie akcji przez Członka Zarządu (114/2010)
 144. 14:18 ANTI S.A. - Podpisanie umowy znaczącej z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. (87/2010)
 145. 14:18 OSTRÓW - Uchwalenie budżetu na rok 2011 (18/2010)
 146. 14:08 MS: pierwszy rok działania e-sądu za nami (komunikat)
 147. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 148. 14:08 Po obniżeniu przez MSP ceny za 5,56 proc. Anwilu do 81 mln zł PKN kupił pakiet
 149. 14:03 ENAP - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej. (49/2010)
 150. 14:03 MOSTALZAB - Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych (132/2010)
 151. 14:02 W Warszawie odpracowują swoje winy
 152. 13:55 Putin buduje sobie wart miliard dolarów pałac?
 153. 13:53 MSZ: porozumienie z Polskim Radiem dla Zagranicy (komunikat)
 154. 13:53 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 155. 13:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 156. 13:48 ATM - Korekta raportu bieżącego nr 28/2010 z dnia 02.12.2010 r. dotyczącego transakcji osoby maj...
 157. 13:48 VINDEXUS S.A. - Rejestracja zamian statutu Spółki. (74/2010)
 158. 13:38 MI: Maria Wasiak p.o. prezesa PKP (komunikat)
 159. 13:38 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 160. 13:33 GRUPA KOLASTYNA S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 31.01....
 161. 13:33 ATM - Korekta raportu bieżącego nr 18/2010 z dnia 14.06.2010 r. dotyczącego transakcji osoby maj...
 162. 13:23 Ukraiński NAK wstrzymał dostawy gazu do Polski przez Hrubieszów
 163. 13:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 164. 13:22 Jakie oczekiwania mają najlepsi kandydaci?
 165. 13:20 Akt oskarżenia ws. m.in. Ryszarda Krauzego
 166. 13:18 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Wydarzenie mające istotny wpływ na działalność gospodarczą Emitenta (42...
 167. 13:18 GRUPA KOLASTYNA S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31.01.2011r. ...
 168. 13:18 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji (41/2010)
 169. 13:08 Spółka Alkal zadebiutowała na rynku NewConnect
 170. 13:08 DM PKO BP podwyższył cenę docelową dla PKN Orlen do 44,19 zł, utrzymał "redukuj"
 171. 13:08 DM PKO BP podniósł cenę docelową dla Lotosu do 33,49 zł
 172. 13:03 HARDEX S.A. - Umowa sprzedaży energii elektrycznej (52/2010)
 173. 13:03 PGNIG - Wstrzymanie dostaw przez punkt zdawczo-odbiorczy Zosin k/Hrubieszowa przez NAK Naftogaz U...
 174. 12:53 Kompania Węglowa została dokapitalizwana kwotą 416 mln zł
 175. 12:53 Suntech podpisał umowę z Airspan na integrację infrastruktury dla nowej sieci WiMax
 176. 12:48 CYFROWY POLSAT S.A. - Spełnienie się warunku z aneksu do Umowy Inwestycyjnej z dnia 15 listopada ...
 177. 12:48 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (94/2010)
 178. 12:48 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (95/2010)
 179. 12:38 Udany grudzień na giełdach
 180. 12:38 ARP udzieli spółce zależnej Hawe100 mln zł pożyczki na inwestycje
 181. 12:33 W Pińczowie dnieje...
 182. 12:33 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Informacja o transakcji sprzedaży poza rynkiem regulowanym akcji s...
 183. 12:33 RELPOL - Znaczne pakiety akcji (53/2010)
 184. 12:33 ŚWIECIE - RB 23/2010 w sprawie zawarcia znaczącej umowy (23/2010)
 185. 12:33 SELENA FM S.A. - Uchwały podjęte przez Nadywyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S....
 186. 12:33 SELENA FM S.A. - Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA ...
 187. 12:33 Jak długo trzeba szukać pracy w Polsce?
 188. 12:31 Co piąty z nas nienawidzi kolegów z pracy
 189. 12:28 Wywiad z Moczulskim: Polski rynek pójdzie własną drogą
 190. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 254/A/NBP/2010
 191. 12:23 Polsat przewiduje 7 proc. wzrost rynku reklamy tv w '11, ITI nie precyzuje skali zwyżki
 192. 12:21 Koszyk pełen telekomunikacyjnych spółek
 193. 12:18 CSY S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI (1/2010)
 194. 12:18 INSTALKRK - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (39/2010)
 195. 12:13 Szpan i kłamstwa. Tak nie zrobisz wrażenia podczas rekrutacji
 196. 12:10 W oczekiwaniu na Nowy Rok
 197. 12:08 Eurodolar ponownie w pobliżu 1,3250
 198. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 199. 12:05 "Szefie, mam cię po dziurki w nosie, żegnaj"
 200. 12:03 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Nabycie akcji. (181/2010)
 201. 11:58 Estonia – ostatnia akcesja do strefy?
 202. 11:53 W czwartek weszła w życie nowa lista leków refundowanych
 203. 11:51 To będzie dobry rok dla telewizji
 204. 11:50 Prezes PKP SA odwołany
 205. 11:48 SFINKS POLSKA S.A. - Zawarcie aneksów do umów restrukturyzacyjnych z ING Bank Śląski S.A., PKO BP...
 206. 11:48 BORYSZEW - Rejestracja akcji serii F (91/2010)
 207. 11:48 HYDROTOR - Zmiana praw z papierów wartościowych (30/2010)
 208. 11:48 TRAVELPLANET - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A. (4...
 209. 11:44 Prezes PKP został odwołany
 210. 11:39 Ile zarabia "świecki egzorcysta"?
 211. 11:39 Ulgi podatkowe 2010. Zobacz, co możesz odliczyć w tym roku
 212. 11:38 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 213. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.30
 214. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 215. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 216. 11:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 217. 11:33 QUANTUM SOFTWARE SA - Zarejestrowanie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii D. (34/2010)
 218. 11:33 HAWE - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną HAWE Telekom Sp. z o.o., pożyczka od Agencji...
 219. 11:23 ING PTE SA powołanie Rady Nadzorczej
 220. 11:18 HARDEX S.A. - Umowy zakupu surowca drzewnego z RDLP Zielona Góra (51/2010)
 221. 11:18 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Tekst jednolity Statutu ZBM"ZREMB-CHOJNICE" S.A. (180/2010)
 222. 11:18 HAWE - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej. (RB-76/2010) (76/2010)
 223. 11:10 Oto kto na pewno znajdzie pracę?
 224. 11:08 Polsce brakuje pracowników. Cudzoziemcy pilnie poszukiwani!
 225. 10:59 "Szef robi wszystko, żebym odeszła"
 226. 10:53 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 227. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na II - 94,13-94,15 USD za baryłkę
 228. 10:48 INVISTA S.A. - Zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji. (33/2010)
 229. 10:48 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Znacząca umowa z HSBC Bank USA N.A., London Branch (37/2010)
 230. 10:48 INVISTA S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej. (32/2010)
 231. 10:45 Bankowa walka na konta
 232. 10:33 GF PREMIUM S.A. - Zawarcie znaczącej lokaty w Kredyt Banku S.A. (89/2010)
 233. 10:33 W Tesco VAT nie szkodzi cenom
 234. 10:32 Black Tiger Energy Drink w nowej odsłonie
 235. 10:31 Sylwester w centrum handlowym
 236. 10:25 Kogo zwolnią najpierw?
 237. 10:23 MSWiA: Ochrona przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły (komunikat)
 238. 10:23 W XII inflacja oczekiwana w ciągu 12 miesięcy wynosi 2,9 proc. - NBP
 239. 10:23 Barometr cen: podsumowanie 2010 roku
 240. 10:18 IZOSTAL S.A. - Przydział Akcji serii K (3/2010)
 241. 10:03 A po pracy najczęściej oglądamy telewizję
 242. 10:03 IGROUP - Otrzymanie przez Internet Group S.A. oświadczenia do listu intencyjnego. (84/2010)
 243. 09:53 Polskie aktywa w czwartek powinny zachowywać się stabilnie
 244. 09:51 BGK “manipuluje” kursem złotego
 245. 09:50 Zwolnieni urzędnicy wygrają w sądach
 246. 09:48 INVISTA S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Invista S...
 247. 09:48 INVISTA S.A. - Zawiadomienie osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych o transakcji na akc...
 248. 09:38 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 249. 09:24 AT WIG20
 250. 09:23 Eurosnack planuje emisję nie więcej niż 49 mln akcji
 251. 09:23 Kurs akcji Sadovaya Group wzrósł w debiucie na GPW o 16,28 proc. do 10 zł
 252. 09:23 ZUS w tym tygodniu przekazał do OFE 1.067, 4 mln zł
 253. 09:15 Kozidrak zarobi w sylwestra 200 tys. zł
 254. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2773,80 pkt (-0,08 %)
 255. 09:08 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 256. 09:08 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 257. 09:08 Atlantis Energy planuje emisję 504,2 mln akcji
 258. 09:08 Turbulecje w strefie euro mogą powodować paniczne reakcje inwestorów - Belka, NBP
 259. 09:03 GF PREMIUM S.A. - Stanowisko Zarządu GF PREMIUM dotyczące wezwania Pragma Inkaso z dnia 14 grudni...
 260. 08:54 Informacje ze spółek
 261. 08:53 Marazm na rynku trwa
 262. 08:53 Inwestor z Bliskiego Wschodu zainteresowany spółką Internet Group
 263. 08:48 Ostatnie dane w tym roku
 264. 08:48 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów. (179/2010)
 265. 08:48 BORYSZEW - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F (90/2010)
 266. 08:48 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów w ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. (...
 267. 08:48 EUROSNACK S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A. (6/2010)
 268. 08:48 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zbycie akcji przez FH JAGO S.A. (177/2010)
 269. 08:44 Indeksy wysoko, euforia daleko
 270. 08:38 Mennica Polska ma umowę z Narodowym Bankiem Polskim o wartości ok. 80 mln zł
 271. 08:38 Jedna akcja serii L Compu będzie oferowana za 2,37 akcji Novitusa - plan połączenia
 272. 08:33 MOSTALZAB - Zawarcie umowy przez spółkę zależną Emitenta (131/2010)
 273. 08:27 Na rynku panuje równowaga sił
 274. 08:18 ENERGOPN - Złożenie wniosku o zawieszenie notowań Spółki (42/2010)
 275. 08:18 MENNICA - Zawarcie znaczącej umowy (80/2010)
 276. 08:15 Kursy na prawo jazdy zwolnione z VAT, z jednym wyjątkiem
 277. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 30 grudnia
 278. 08:07 Kontynuacja trendu bocznego
 279. 07:57 Zwolnieni urzędnicy wygrają w sądach
 280. 07:34 Fedak: emeryci nie mają złej sytuacji
 281. 07:34 Nowa lista tanich lekarstw
 282. 07:33 HARDEX S.A. - Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (50/2010)
 283. 07:31 Wojna czosnkowa
 284. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 30 XII - 28 I
 285. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 30.12 - 27.10.2011
 286. 07:08 Prof. Zyta Gilowska: To koniec ery niskich stóp
 287. 05:35 Benzyna 70% do góry!
 288. 03:20 To może być niezgodne z konstytucją!
 289. 02:35 VAT - bomba z opóźnionym zapłonem
 290. 02:05 TFI kopią się po kostkach
 291. 01:10 Elektrownia jądrowa powstanie później