Trwa ładowanie...
de1xbks

Artykuły z dnia: 2010.12.15 - finanse.wp.pl

 1. 00:40 Zakazano produkcji łóżeczek groźnych dla niemowląt
 2. 00:10 BP: pozew przeciw koncernowi nie dowodzi jego winy
 3. 23:48 ARCTIC PAPER S.A. - Odwołanie Członka Zarządu Arctic Paper S.A. (33/2010)
 4. 23:48 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwycz...
 5. 23:48 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.I "POL-AQUA" S.A. podjęte ...
 6. 23:25 Terapię ECMO powinien sfinansować NFZ
 7. 23:03 CEDC - Raport bieżący CEDC?Informacja w sprawie zatwierdzenia odwołania PricewaterhouseCoopers sp...
 8. 22:35 Sejm przyjał sprawozdanie z programu dożywiania w 2009 r.
 9. 22:25 Matka i prozdrowotna organizacja pozwały McDonald's
 10. 21:48 MISPOL S.A. - Spełnienie się warunków zawieszających dotyczących warunkowych umów nabycia akcji P...
 11. 21:48 FON - Znaczne zwiększenie zaangażowania w Spółkę powyżej 66% (66/2010)
 12. 21:48 MISPOL S.A. - Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MISPOL S.A. w ramach K...
 13. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 15 grudnia, 20.00
 14. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 15 grudnia, 20.00
 15. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 15 grudnia, 20.00
 16. 19:53 Ceramika Nowa Gala dostała 52,8 mln zł dofinansowania do budowy zakładu (aktl.)
 17. 19:48 C&C ENERGY SA - Korekta Sprawozdania Finansowego za I półrocze 2010 (51/2010)
 18. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 19. 19:03 AGORA - Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu Spółki (44/2010)
 20. 18:53 GPW: obliczanie indeksu sWIG 16 grudnia
 21. 18:53 MS ws. spotkania K. Kwiatkowskiego z asystentami sędziów (komunikat)
 22. 18:53 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji DRUK-PAK SA
 23. 18:53 GPW: animator dla praw do akcji GEOINVENT
 24. 18:53 GPW: rewizja portfeli indeksów NCIndex oraz NCX Life Science
 25. 18:48 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (198/2010)
 26. 18:48 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Nabycie akcji Emitenta przez osobę mającą dostęp do informacji po...
 27. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 28. 18:33 ATLANTIS - Znaczne zwiększenie zaangażowania w Spółkę powyżej 66% (52/2010)
 29. 18:33 FERRUM - Przekroczenie wartości dostaw realizowanych z HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. progu 10% k...
 30. 18:33 ATLANTIS ENERGY S.A. - Rozwiązanie znaczącej umowy - porozumienia o współpracy w zakresie wspólne...
 31. 18:30 SOKiK: bank Millennium stosuje niedozwolone klauzule
 32. 18:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 33. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 34. 18:03 NFI EMF - Określenie dnia wypłaty dywidendy. (52/2010)
 35. 18:03 MONNARI TRADE S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego "MONNARI TRADE" S.A (27/2010)
 36. 18:03 YAWAL S.A. - RB 33/2010 - Podpisanie aneksu do umowy zastawu rejestrowego (33/2010)
 37. 17:55 Analityk BofA ML: Polska może "wyrosnąć" z trudności fiskalnych
 38. 17:55 Szczyt UE: zmiana Traktatu z Lizbony, by móc ratować strefę euro
 39. 17:48 NFI EMF - Spełnienie się warunków dotyczących zawartej przez emitenta oraz jego jednostkę zależną...
 40. 17:48 4FUN MEDIA S.A. - Przyjęcie akcji serii D do depozytu papierów wartościowych (11/2010)
 41. 17:48 TRAKCJA POLSKA S.A. - Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (41/2010)
 42. 17:48 AMPLI - Zmiana znaczącej umowy (20/2010)
 43. 17:48 MONNARI TRADE S.A. - Złożenie rezygnacji przez Wiceprezesa Zarządu. (26/2010)
 44. 17:48 TRAKCJA POLSKA S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (42/2010)
 45. 17:48 TRAKCJA POLSKA S.A. - Proponowane zmiany Statutu Spółki (43/2010)
 46. 17:48 APOLONIA MEDICAL S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (3/2010)
 47. 17:48 APOLONIA MEDICAL S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (2/2010)
 48. 17:38 MSZ ws. wizyty ministra SZ Słowacji w Polsce (komunikat)
 49. 17:33 Złoty odrobił przedpołudniowe straty
 50. 17:33 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych papierów wartościowych. (79/2010)
 51. 17:33 BORYSZEW - Rejestracja praw do akcji serii F (85/2010)
 52. 17:33 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych papierów wartościowych. (79/2010)
 53. 17:33 AMPLI - Zmiana znaczącej umowy (19/2010)
 54. 17:25 Catalyst: Większe zainteresowanie papierami przedsiębiorstw
 55. 17:23 MSP chce uzupełnienia dokumentów przez chętnych na kupno Puław i Police
 56. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 15 grudnia, 17.00
 57. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 15 grudnia, 17.00
 58. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 15 grudnia, 17.00
 59. 17:20 Nowe szczyty
 60. 17:18 ALCHEMIA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie (115/2010)
 61. 17:18 AQUA - Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyc...
 62. 17:18 ALCHEMIA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (114/2010)
 63. 17:18 ZELMER - Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ Zelmer S.A. (25/2010)
 64. 17:18 MAKRUM S.A. - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (35/2010)
 65. 17:08 Ipopema Securities rekomenduje "kupuj" Cyfrowy Polsat i "trzymaj" TVN
 66. 17:08 Ipopema rekomenduje "kupuj" Tauron, cena docelowa 7,8 zł
 67. 17:08 Transakcje pakietowe
 68. 17:03 DREWEX S.A. - Ujawnienie nazw podmiotów. (33/2010)
 69. 17:03 MARKETEO.COM S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA MARKETEO.COM ...
 70. 17:03 AQUA - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. w dniu 15 ...
 71. 17:03 IMPEXMET - Zawiadomienie o zmianie udziału (118/2010)
 72. 17:03 DZPOLSKA - Zawarcie umowy znaczacej (29/2010)
 73. 17:03 DEBICA - Informacje udzielone akcjonariuszowi poza WZA (38/2010)
 74. 17:03 IMPEXMET - Jednolity tekst Statutu Impexmetal S.A. (117/2010)
 75. 17:03 AQUA - Informacja o powołaniu osób nadzorujących emitenta (42/2010)
 76. 17:03 ART NEW MEDIA S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Art NEW media S.A. (13/2010)
 77. 17:02 Notowania EUR/USD odrobiły straty poniesione po decyzji Moody’s
 78. 16:58 Warszawska giełda bije rekordy
 79. 16:56 Notowania złotego w pobliżu istotnych poziomów
 80. 16:53 Sytuacja na „froncie” bez zmian
 81. 16:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2787,09 pkt (0,45%)
 82. 16:53 Statystyka sesji giełdowej z 15.12.2010
 83. 16:53 BondSpot SA - notowania papierów wartościowych
 84. 16:53 Ceramika Nowa Gala dostała 52,8 mln zł dofinansowania do budowy zakładu
 85. 16:48 JAGO - zbycie akcji własnych (131/2010)
 86. 16:48 DROP S.A. - Powołanie spółek zależnych (17/2010)
 87. 16:48 MARKETEO.COM S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM S.A...
 88. 16:38 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 89. 16:38 Notowania ciągłe - podsumowanie
 90. 16:38 PLN może się umocnić nawet do poziomu 3,90 za euro (opis)
 91. 16:38 Cena miedzi na LME spadła do 9057,50 USD za tonę
 92. 16:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 93. 16:35 Prognoza kursu AUD/USD
 94. 16:33 ATM - Korekta RB 26/2010 tj. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki (30/2010)
 95. 16:33 LIBERTY GROUP S.A. - Zakup akcji przez osobę zobowiązaną - Sławomir Jarosz wraz z podmiotem powią...
 96. 16:33 EUROSNACK S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów...
 97. 16:23 UOKiK: niedozwolone klauzule stosowane przez bank Millenium (komunikat)
 98. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 99. 16:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 14.12.2010
 100. 16:18 KOMPUTRONIK S.A. - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego. (37/2010)
 101. 16:18 DIGITAL AVENUE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Digital Ave...
 102. 16:18 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej P.R.I. "POL-AQUA" S.A. (50/2010)
 103. 16:10 Nawet kilkugodzinne opóźnienia pociągów
 104. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 105. 16:08 UOKiK: pomoc publiczna w 2009 roku (komunikat)
 106. 16:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 107. 16:03 POWER PRICE S.A. - Uzyskanie przez Power Price Spółka Akcyjna dostępu do ESPIUzyskanie przez Powe...
 108. 16:03 NOWAGALA - Ujawnienie informacji poufnej, która podlegała opóźnieniu (175/2010)
 109. 16:03 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał o...
 110. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 111. 15:53 W pierwszych miesiącach '11 Quercus chce zadebiutować na GPW
 112. 15:53 ING BSK ma podpisane umowy o kredyt hipot. za ponad 3 mld zł, będzie modernizował placówki
 113. 15:48 MOSTALZAB - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
 114. 15:48 MOSTALZAB - Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych (124/2010)
 115. 15:48 GF PREMIUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (87/2010)
 116. 15:45 Od 1 stycznia zmiany zasad odliczania VAT dla aut "z kratką"
 117. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 118. 15:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 119. 15:38 Tauron do końca stycznia chce zdecydować o wyborze paliwa dla bloku w Blachowni
 120. 15:38 Gaz-System w '11 planuje ogłosić przetargi wartości 1,1-1,2 mld zł
 121. 15:25 Dane z USA o produkcji i cenach
 122. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 123. 15:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 124. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 125. 15:23 MF ma 5.249,9 mln euro środków walutowych
 126. 15:23 CIR ws. szczytu Rady Europejskiej (komunikat)
 127. 15:23 Po XI '10 deficyt w budżecie wyniósł 42.524,8 mln zł - MF (tabela)
 128. 15:20 "Ceny energii elektrycznej wzrosną o ok. 5 proc."
 129. 15:18 ENERGOPLD - Zawarcie aneksu umowy kredytowej z Fortis Bank Polska S.A. (58/2010)
 130. 15:18 KPPD - Korekta raporu bieżącego nr 22/2010. (22/2010)
 131. 15:18 PROCAD S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (107/2010)
 132. 15:18 BBI DEVELOPMENT NFI - Zawarcie umowy o roboty budowlane w projekcie "Plac Unii" z Warbud SA (56/2...
 133. 15:15 Czy rzeczywiście żyjemy na granicy ubóstwa?
 134. 15:15 URE nie wyklucza większej obniżki taryfy niż wnioskował PGNiG
 135. 15:08 mBank planuje pozyskać w 2011roku 277 tys. nowych klientów
 136. 15:03 GASTEL ŻURAWIE S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 101/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku - Zatwier...
 137. 15:03 ATLAS ESTATES LTD - Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ...
 138. 15:00 Gwarancje dla depozytów bankowych wzrosną do 100 tys. euro
 139. 14:53 Robyg zbuduje na Bemowie osiedle ze 133 mieszkaniami
 140. 14:53 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 141. 14:53 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 142. 14:53 Tauron będzie handlować energią na obu giełdach
 143. 14:48 KOPEX S.A. - Aneks do znaczącej umowy. (110/2010)
 144. 14:48 NOVITA - Wyniki ekonomiczno?finansowe Spółki za miesiąc listopad oraz za 11 miesięcy 2010 r. (24/10)
 145. 14:46 Szkolenie z funduszy unijnych już gotowe!
 146. 14:38 Tauron spodziewa się sprzedaży aktywów Vattenfalla w '11
 147. 14:35 Oskarżenie ws. sprzedaży podrobionego paliwa
 148. 14:33 Atrakcyjne zarobki? Gdy inni zarabiają mniej
 149. 14:33 ŚNIEZKA - Aneks do umowy kredytowej (22/2010)
 150. 14:33 EMC - Treść uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 stycznia 2011 r. (86/2010)
 151. 14:33 LENTEX - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na NWZA (59/2010)
 152. 14:33 EMC - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (85/2010)
 153. 14:27 Tyle zarabiają kierownicy po MBA
 154. 14:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 155. 14:23 Ceny energii elektrycznej od 1.01.2011 wzrosną o ok. 5 proc. - źródło w URE
 156. 14:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 157. 14:18 POWER MEDIA S.A. - Transakcje osoby zobowiązanej (17/2010)
 158. 14:18 LUBAWA - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA o godz. 11:00 (...
 159. 14:18 LUBAWA - Powołanie Członków Rady Nadzorczej (73/2010)
 160. 14:18 POWER MEDIA S.A. - Znaczne pakiety akcji (18/2010)
 161. 14:18 LENTEX - Uchwała podjęta przez NWZA (58/2010)
 162. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 163. 14:08 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 25 gr
 164. 14:03 PROTEKTOR - Zasądzenie odszkodowania na rzecz PROTEKTOR S.A.?922.337,00 PLN (43/2010)
 165. 14:03 EUROFAKTR - Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. (56/2010)
 166. 14:03 LUBAWA - Treść uchwał podjętych na NWZA o godz. 11:00 dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorcze...
 167. 13:58 Co nam podcina skrzydła w pracy?
 168. 13:53 TelForceOne liczy, że w 2011 r. rozpocznie sprzedaż komórek myPhone poza Europą
 169. 13:53 Polska sprzeciwi się próbom zawężenia pola manewru KE przy debacie nad WRF '14-'20 - Dowgielewicz
 170. 13:48 LUBAWA - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA o godz. 10:00 (...
 171. 13:45 Komisja finansów za obcięciem wydatków m.in. na NIK i NSA
 172. 13:40 UE dofinansuje inwestycję Gaz-Systemu
 173. 13:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 174. 13:38 MSWiA: rzeki są monitorowane (komunikat)
 175. 13:38 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 176. 13:38 MSP rozważa sprzedaż akcji PKO BP we wtórnej ofercie publicznej - źródło
 177. 13:33 ARCUS S.A. - Umowa znacząca (34/2010)
 178. 13:33 LUBAWA - Przebieg NWZA o godz. 10:00 dotyczącego emisji warrantów subskrypcyjnych (70/2010)
 179. 13:33 INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBICZNYCH - Komunikat Aktua...
 180. 13:23 Polski Holding Rekrutacyjny zadebiutował w środę na rynku NewConnect
 181. 13:23 Platforma "n" podtrzymuje plan pozytywnej EBITDA w '11 nawet jeśli wygra Ekstraklasę
 182. 13:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 183. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 184. 13:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 185. 13:22 Pierwsze efekty współpracy medialnych gigantów
 186. 13:18 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r....
 187. 13:18 IZNS IŁAWA S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ IZNS S.A. w dniu...
 188. 13:18 IZNS IŁAWA S.A. - Uchwały podjęte na NWZ IZNS Iława S.A. w dniu 14 grudnia 2010 r. (26/2010)
 189. 13:08 MF na aukcji zamiany sprzedało obligacje za 950,267 mln zł (tabela)
 190. 13:08 Tauron spodziewa się jednocyfrowych wzrostów cen energii w 2011 roku
 191. 13:05 UE ma budżet na 2011 rok
 192. 13:03 CIECH - Podpisanie znaczących umów na zakup energii elektrycznej w systemie TPA dla Spółek Grupy ...
 193. 13:03 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (86/2010)
 194. 13:03 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (53/2010)
 195. 13:03 VINDEXUS S.A. - Transakcje animatora na akcjach Spółki. (68/2010)
 196. 13:03 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r....
 197. 12:54 Ostre zamieszki w Atenach - b. minister ranny
 198. 12:53 MF ma do odkupu w '11 obligacje PS0511 o wartości ponad 20,2 mld zł
 199. 12:53 MF na aukcji zamiany sprzedało obligacje za 950,267 mln zł
 200. 12:53 Tauron może jeszcze w tym tygodniu podpisać umowę ws. refinansowania zadłużenia
 201. 12:48 INTERSPORT S.A. - Śmierć członka zarządu spółki (35/2010)
 202. 12:48 PZ CORMAY S.A. - Akcjonariusze powyżej 5% głosów na WZA (45/2010)
 203. 12:38 Zatrudnienie w Polsce w III kw. wzrosło o 0,8 proc. rdr - Eurostat
 204. 12:33 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Ujawnienie stanu posiadania (96/2010)
 205. 12:33 BAKALLAND S.A. - Korekta raportu nr 193/2010 z dn.29.11.2010r. Wykaz akcjonariuszy posiadających ...
 206. 12:30 Policjant w mundurze bez wąsów?
 207. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 243/A/NBP/2010
 208. 12:23 Po przyjęciu euro RPP może działać jako organ doradczy - minister w kancelarii prezydenta
 209. 12:18 INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBICZNYCH - Zmiana Statutu ...
 210. 12:18 INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBICZNYCH - Zmiana Statutu ...
 211. 12:18 HARDEX S.A. - Tekst jednolity statutu Hardex S.A. (47/2010)
 212. 12:18 WIKANA - Zmiana statutu. Tekst jednolity (37/2010)
 213. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 214. 12:03 STALPROFI - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Izostal SA. (27/2010)
 215. 12:03 BIO-MED INVESTORS S.A. - Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na wal...
 216. 11:57 Nie tak wyobrażałem sobie własną karierę
 217. 11:54 EBC chce więcej pieniędzy na ratowanie strefy euro
 218. 11:54 Rok 2011 według analityków Open Finance
 219. 11:48 BAKALLAND S.A. - Korekta raportu nr 191 z dn 24.11.2010 dotyczy uzupełnienia treści uchwał podjet...
 220. 11:48 UniCredit - UNICREDIT: THE BOARD OF DIRECTORS APPROVES THE STRATEGIC GUIDELINESTHE NEW HEADS OF C...
 221. 11:40 Fed nie zaskoczył inwestorów
 222. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.30
 223. 11:38 Lug w II kw. 2011 r. planuje przenosiny z rynku NewConnect na parkiet główny
 224. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 225. 11:38 Po przyjęciu euro RPP może działać jako organ doradczy
 226. 11:33 Komunikat Rezerwy Federalnej umocnił dolara
 227. 11:33 ELZAB - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (71/2010)
 228. 11:33 HMSG S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% liczby głosów na WZA (23/2010)
 229. 11:33 Dane dłużników jawne w ogłoszeniu
 230. 11:32 Urlop za granicą zamiast Wigilii?
 231. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 232. 11:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 233. 11:23 Cena emisyjna akcji EuCO ustalona na 18 zł
 234. 11:21 Kurs EUR/PLN przy istotnym wsparciu
 235. 11:18 CALATRAVA CAPITAL SA - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ. (107/2010)
 236. 11:18 MUZA - Zbycie znacznego pakietu akcji (54/2010)
 237. 11:13 Czekamy już na szczyt Unii Europejskiej?
 238. 11:03 RAFAMET - Zakończenie procedury akceptacji umowy znaczącej. (23/2010)
 239. 11:03 WARIMPEX - Ad hoc (21/2010)
 240. 11:03 WARIMPEX - Komunikat Ad hoc (21/2010)
 241. 10:55 Wytykają Francji i Niemcom arogancję
 242. 10:53 Inflacja w XII przekroczy 3 proc. - MG
 243. 10:50 Dwa razy mniej kobiet prowadzących firmy niż mężczyzn
 244. 10:48 BZWBK - Daty przekazywania raportów okresowych Banku Zachodniego WBK S.A. (20/2010)
 245. 10:48 BZWBK - Daty przekazywania raportów okresowych Banku Zachodniego WBK S.A. (20/2010)
 246. 10:48 ART NEW MEDIA S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Art NEW media S.A. (12/2010)
 247. 10:48 CALATRAVA CAPITAL SA - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ. (106/2010)
 248. 10:38 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 249. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na I - 90,75-90,77 USD za baryłkę
 250. 10:38 Vivendi i Deutsche Telekom podpisały ugodę kończącą spór o PTC (opis2)
 251. 10:23 Czy partie powinny być finansowane z naszych kieszeni?
 252. 10:23 CIR: Ewa Mes wojewodą kujawsko-pomorskim (komunikat)
 253. 10:23 Sentyment globalny ważny dla PLN; na długu spokojnie
 254. 10:13 Gospodarka utknęła w zatorach
 255. 10:09 Jak zdobyć dobrą pracę? Oto 11 rad na 2011 rok
 256. 10:08 Koniec wojny o PTC
 257. 10:03 KABLE - Wniosek o wycofanie papierów wartościowych z depozytu (33/2010)
 258. 10:03 BBI CAPITAL NFI SA - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (48/2010)
 259. 09:53 Vivendi i Deutsche Telekom podpisały ugodę kończącą spór o PTC
 260. 09:53 Czy już czas na rozmowę o podwyżce?
 261. 09:49 Kurs EUR/PLN w pobliżu istotnego wsparcia
 262. 09:40 Dolar zyskuje pomimo starań Fed
 263. 09:32 Moody's grozi obniżką ratingu Hiszpanii. I Mikołajowi?
 264. 09:31 Sytuacja bez zmian
 265. 09:30 Te uczelnie produkują bezrobotnych
 266. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 267. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 268. 09:23 DM BDM obniżył rekomendację dla Seleny do "redukuj"
 269. 09:18 Komentarz poranny
 270. 09:18 ELSTAROIL - Informacja o nabyciu akcji Spółki w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami fi...
 271. 09:18 ALCHEMIA - Zgoda Niemieckiego Federalnego Urzędu Antymonopolowego na przeprowadzenie transakcji (...
 272. 09:18 CEDC - Raport bieżący Central European Distribution Corporation - Informacja o transakcjach w try...
 273. 09:11 "Leczył" seksem, teraz stanie przed sądem
 274. 09:08 Zmiana w harmonogramie prywatyzacji Lotosu; oferty można składać do 18 marca
 275. 09:03 ENERGOPLD - Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie zamiaru połączenia z podmiotem zależnym Centrum Ka...
 276. 09:03 Kolejna podwyżka. I to tuż przed świętami!
 277. 08:53 Informacje ze spółek
 278. 08:53 POLSAT OFE informuje
 279. 08:53 Centrozap zwiększył udział w Pronox Technology do 61,8 proc. głosów
 280. 08:47 9 punktów pod szczytem
 281. 08:38 W XI zarejestrowano w Polsce o 25,96 proc. więcej rdr samochodów osobowych - ACEA
 282. 08:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 283. 08:38 W przyszłym roku może pojawić się propozycja waloryzacji naprzemiennej - Fedak
 284. 08:37 Fed nikogo nie wzruszył
 285. 08:25 Yahoo zwolni 600 pracowników
 286. 08:22 Płaska korekta zapowiedzią dalszej zwyżki
 287. 08:19 Stagnacji ciąg dalszy
 288. 08:18 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów. (162/2010)
 289. 08:18 CENTROZAP - Zmiana stanu posiadania w Pronox Technology SA (121/2010)
 290. 08:16 Koniec długich wakacji nauczycieli
 291. 08:03 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zbycie akcji przez FH JAGO S.A. (161/2010)
 292. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 15 grudnia
 293. 07:33 Rubicon Partners NFI SA - Oprocentowanie Obligacji serii A dla drugiego okresu odsetkowego (102/2...
 294. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 15.12 - 27.10.2011
 295. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 15 XII - 30 XII
 296. 07:03 HYPERION S.A. - Wykonanie zapłaty ze znaczącej umowy oraz pośrednie nabycie udziałów w STREAM Com...
 297. 06:00 Brokerzy ze Wschodu będą handlować akcjami na GPW
 298. 05:20 Koniec długich wakacji nauczycieli
 299. 04:45 Areny czekają na sponsorów
 300. 03:20 Apartamenty z widokiem na trasę ekspresową
 301. 02:45 Gospodarka utknęła w zatorach
 302. 01:30 Yahoo zwolni 600 pracowników