Trwa ładowanie...
d3ygoa0

Artykuły z dnia: 2010.12.23 - finanse.wp.pl

 1. 23:55 Rząd znacjonalizował dawnego właściciela BZ WBK
 2. 22:48 SUWARY - Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specja...
 3. 21:03 ALTERCO - Sprzedaż akcji spółki zależnej (55/2010)
 4. 21:03 Black Lion NFI - Przydział wszystkich obligacji serii A Emitenta objętych subskrypcją (45/2010)
 5. 21:03 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (43/2010)
 6. 20:48 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Objęcie akcji Centrozap S.A. (59/2010)
 7. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 23 grudnia, 20.00
 8. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 23 grudnia, 20.00
 9. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 23 grudnia, 20.00
 10. 20:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 11. 20:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 12. 19:38 PKN sprzedał zapasy ropy spółce Maury za około 300 mln USD
 13. 19:33 K2 INTERNET S.A. - Transakcje animatora na akcjach Spółki. (76/2010)
 14. 19:18 PKNORLEN - Sprzedaż kolejnej części zapasów obowiązkowych ropy naftowej (214/2010)
 15. 19:08 GPW W WARSZAWIE SA akcjonariusze 5% liczby głosów na NWZ 22 grudnia 2010 roku
 16. 19:03 TELESTRADA S.A. - Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A za miesiąc listopad 2010 (35/2010)
 17. 19:03 GPW - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgro...
 18. 18:48 MAKARONY POLSKIE S.A. - Zawarcie aneksów do znaczących umów kredytowych z HSBC Bank Polska S.A. (...
 19. 18:48 MISPOL S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcji (47/2010)
 20. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 21. 18:33 FAMUR S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Famur S.A. (34/2010)
 22. 18:33 PEKAES - Zawarcie przez PEKAES SA umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł...
 23. 18:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 24. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 25. 18:03 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Zbycie akcji Krynicki Recykling S.A. przez osobę zarządzającą (39/2010)
 26. 18:03 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od ...
 27. 18:03 FAMUR S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Towarzystwem Leasingowym K4 spółka z ograniczoną odpowied...
 28. 18:03 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Zbycie akcji Krynicki Recykling S.A. przez osobę nadzorującą (40/2010)
 29. 18:03 FAMUR S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Famur S.A. (33/2010)
 30. 17:53 GPW: wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii K spółki NETIA
 31. 17:53 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji Leading Markets
 32. 17:53 GPW: czasowe ograniczenia zakresu zleceń maklerskich
 33. 17:53 GPW: kwalifikacja CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS do segmentu 250 PLUS
 34. 17:53 GPW: pierwszy dzień notowań akcji RUCH CHORZÓW
 35. 17:53 GPW: wprowadzenie do obrotu giełdowego obligacji Mistrzowska Strategia
 36. 17:53 GPW: pierwszy dzień notowań akcji ATLANTIS ENERGY
 37. 17:53 GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji Leading Markets
 38. 17:53 GPW: pierwszy dzień notowań akcji IPO DORADZTWO STRATEGICZNE
 39. 17:53 Centrozap kupił 55,2 proc. spółki Agito
 40. 17:48 ATLANTIS - Informacja o wydaniu akcji oraz podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki (56/2010)
 41. 17:38 BondSpot SA wskaźniki spółek
 42. 17:38 BondSpot SA - notowania papierów wartościowych
 43. 17:38 GPW: animator dla akcji GPW SA
 44. 17:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 22.12.2010
 45. 17:38 GPW: animator dla akcji DEPEND SA
 46. 17:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 47. 17:38 Podsumowanie sesji giełdowej
 48. 17:23 GPW: wyniki wezwania
 49. 17:23 GPW: zmiany w NCIndex
 50. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 23 grudnia, 17.00
 51. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 23 grudnia, 17.00
 52. 17:20 Rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż Browaru Czarnków
 53. 17:18 CENTROZAP - Nabycie Agito SA (127/2010)
 54. 17:18 EUROTEL S.A. - Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta. (46/2010)
 55. 17:18 CENTROZAP - Uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz emisji akcji serii L (126/2010)
 56. 17:18 CENTROZAP - Uchwały NWZ Centrozap SA z dnia 23.12.2010r. (124/2010)
 57. 17:18 CENTROZAP - Akcjonariusze powyżej 5% na NWZ w dniu 23.12.2010r. (125/2010)
 58. 17:10 Czekając na pierwszą gwiazdkę
 59. 17:08 Tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych
 60. 17:08 Transakcje pakietowe
 61. 17:08 GPW: pierwszy dzień notowań akcji DEPEND
 62. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 22.12.2010
 63. 17:03 PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o dniach ustalenia praw do odsetek i dniach płatności odsetek ...
 64. 17:03 PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipotec...
 65. 17:02 Dzięki Bogu, to już koniec
 66. 17:00 "Martwię się, że mama wróci późno z pracy" - akcja "S"
 67. 16:58 Wzrost wartości złotego
 68. 16:54 Liczyły się święta, nie zyski
 69. 16:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 70. 16:53 Statystyka sesji giełdowej z 23.12.2010
 71. 16:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2768,66 pkt (-0,03%)
 72. 16:53 DI BRE obniżył rekomendację dla Cyfrowego Polsatu do "trzymaj" z "akumuluj"
 73. 16:48 CEZ, a.s. - Grupa ČEZ podpisała umowę kredytu w wysokości 100 milionów EUR (85/2010)
 74. 16:48 INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także u...
 75. 16:48 ELECTUS S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (52/2010)
 76. 16:48 MUZA - Zbycie akcji przez akcjonariusza i osiągnięcie progu poniżej 5 %. (56/2010)
 77. 16:48 JAGO - zbycie akcji własnych (143/2010)
 78. 16:48 NETIA - Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii K (40/2010)
 79. 16:48 P.A. NOVA S.A. - Zamknięcie emisji Akcji serii E - podsumowanie (26/2010)
 80. 16:48 CIECH - Korekta rozszerzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2010 roku ...
 81. 16:48 CP ENERGIA S.A. - Korekta prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej CP Energia za rok 2010 (...
 82. 16:44 Świąteczny marazm
 83. 16:41 Drogie święta kierowców
 84. 16:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 85. 16:38 Notowania ciągłe - podsumowanie
 86. 16:33 PKNORLEN - PKN ORLEN S.A. podpisał z Glencore Energy UK Ltd. umowę na dostawy ropy naftowej do Un...
 87. 16:33 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - RB 3/2010 o szczegółowych i ostatecznych informacjach na te...
 88. 16:33 AS SILVANO FASHION GROUP - Transakcje wykupu akcji (27/2010)
 89. 16:33 PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów n...
 90. 16:33 ELZAB - wybór Prezydium Rady Nadzorczej ELZAB SA (78/2010)
 91. 16:33 QUERCUS TFI S.A. - Zbycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnej (11/2010)
 92. 16:33 ELZAB - powołanie członków Zarządu ELZAB SA (77/2010)
 93. 16:22 Nie wiadomo, skąd ma dochody, ale został szefem banku
 94. 16:18 TVN - Wykup i umorzenie obligacji PLN o terminie zapadalności w 2013 r. (136/2010)
 95. 16:18 PROCAD S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (114/2010)
 96. 16:18 AB S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy (36/2010)
 97. 16:08 MSWiA: ułatwienia dla cudzoziemców (komunikat)
 98. 16:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 99. 16:03 INTERSPORT S.A. - Korekta prognozy finansowej na rok 2010 (38/2010)
 100. 16:03 RUCH S.A. - Decyzja KNF?zezwolenie na zniesienie dematerializacji akcji RUCH S.A. z dniem 17 styc...
 101. 16:03 INSTALLUB - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 stycznia 20...
 102. 16:03 AMPLI - Zawarcie przez Ampli S.A. umowy z Kredyt Bank S.A. (21/2010)
 103. 16:03 NOWAGALA - Informacja o nabyciu akcji emitenta przez Supernova Fund (178/2010)
 104. 16:03 PROCHEM - Zbycie przez PROCHEM INWESTYCJE sp. z o.o. aktywów o znacznej wartości (22/2010)
 105. 16:03 INSTALLUB - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (144/2010)
 106. 15:53 GPW: dopuszczenie do obrotu pda spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ
 107. 15:53 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji QUANTUM SOFTWARE
 108. 15:53 GPW: sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej
 109. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 110. 15:53 Węgry nie zepsuły złotemu świątecznego nastroju (opis)
 111. 15:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 112. 15:48 RELPOL - Zawiadomienie otrzymane od osób nadzorujących spółkę w trybie art. 160 ustawy o obrocie ...
 113. 15:48 Black Lion NFI - Informacja o nabyciu akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu. (44/2010)
 114. 15:48 BBI DEVELOPMENT NFI - Sprzedaż akcji spółki celowej Projekt Developerski 9 oraz udziałów w spółce...
 115. 15:48 DEUTSCHE BANK AG - Deutsche Bank and LGT Group agree on key points of the sale of BHF-Bank (17/2010)
 116. 15:48 Black Lion NFI - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Funduszu. (43/2010)
 117. 15:48 RELPOL - Znaczne pakiety akcji (51/2010)
 118. 15:45 Podziemia dworca PKP Warszawa Wschodnia - dla handlowców
 119. 15:45 Węgry nie zepsuły złotemu świątecznego nastroju
 120. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 121. 15:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 122. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 123. 15:38 Cena miedzi na LME spadła do 9240,50 USD za tonę
 124. 15:38 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 125. 15:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 126. 15:33 CLIF - Zaprzestanie publikowania komunikatów (33/2010)
 127. 15:27 Kolejny tydzień konsolidacji w notowaniach EUR/PLN
 128. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 129. 15:23 MSP w styczniu podejmie kierunkowe decyzje dotyczące PAK-u oraz Polic i Puław
 130. 15:18 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Zawarcie umowy sprzedaży akcji. (58/2010)
 131. 15:18 Black Lion NFI - Zawarcie umowy z Prezesem Zarządu i sprzedaż akcji własnych Emitenta (42/2010)
 132. 15:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 133. 15:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 134. 15:08 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 135. 15:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 136. 15:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 137. 15:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 138. 15:03 INGBSK - Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na NWZ ING Banku Śląskiego S.A. (2...
 139. 15:03 INGBSK - Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. (25/2010)
 140. 14:48 TIM - Umorzenie akcji TIM SA - rejestracja w KDPW SA. (39/2010)
 141. 14:48 M.W. TRADE - Zawarcie znaczącej umowy (196/2010)
 142. 14:48 ABC DATA S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ...
 143. 14:48 RAFAMET - Złożenie pozwu przeciwko Kredyt Bank S.A. (28/2010)
 144. 14:48 KOMPAP - Zawarcie umowy kredytowej (30/2010)
 145. 14:48 AGORA - Informacja o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów o 1% (46/2010)
 146. 14:48 TVN - Transakcja kupna akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kierowni...
 147. 14:38 Obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 148. 14:38 CIR ws. zmian kadrowych w Ministerstwie Infrastruktury (komunikat)
 149. 14:33 CALATRAVA CAPITAL SA - zawarcie znaczącej umowy przez spółkę Grupy Kapitałowej (112/2010)
 150. 14:33 ANTI S.A. - Wybór najkorzystniejszej oferty na "Wykonywanie usługi utrzymania czystości gruntu i ...
 151. 14:21 Szefowie nazywają je "dziwkami agencyjnymi"
 152. 14:18 KOGENERA - Wyrok NSA w sprawie zwrotu akcyzy (37/2010)
 153. 14:18 RAFAKO - Umowy z firmą Metso Power OY. (35/2010)
 154. 14:18 INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia I...
 155. 14:18 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (93/2010)
 156. 14:18 OPTEAM S.A. - Transakcje animatora na akcjach Emitenta. (40/2010)
 157. 14:18 APLISENS S.A. - Rejestracja przez Sąd kapitału docelowego i zmian w Statucie APLISENS S.A. (38/2010)
 158. 14:10 Dłużniku, odśnież Gdańsk
 159. 14:10 Żabka na sprzedaż w styczniu. Zyskają klienci
 160. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 161. 14:08 Supernova Fund ma 53,03 proc. akcji Gwaranta
 162. 14:03 POLMED S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych (16...
 163. 13:48 TONSIL ACOUSTIC COMPANY S.A. - Informacja o zbyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z czł...
 164. 13:48 KOPEX S.A. - Umowa krajowa jednostki zależnej. (115/2010)
 165. 13:48 SOBIESKI - Koniec terminu wykonania BSA 2004 i BSA 2006 po cenie preferencyjnej (26/2010)
 166. 13:48 UNIMA 2000 S.A - Nabycie akcji Emitenta przez Członka Rady Nadzorczej (28/2010)
 167. 13:48 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Przekroczenie progu w głosach przez Supernova Fund SA (6/2010)
 168. 13:48 FARMACOL - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub w celach inwestycyjn...
 169. 13:40 Lewiatan: potrzeba deregulacji, zmian w podatkach i emeryturach
 170. 13:38 W XII nieznacznie zmniejszyła się liczba osób oczekujących wzrostu inflacji - Ipsos
 171. 13:38 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 172. 13:33 KETY - Otwarcie postępowania likwidacyjnego w stosunku do spółki zależnej ALUTECH SP. Z O.O. (34/...
 173. 13:33 KETY - Otwarcie postępowania likwidacyjnego w stosunku do spółki zależnej IMPET SP. Z O.O. (35/2010)
 174. 13:33 ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. - Korekta raportu nr 9/2010 - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej. (11...
 175. 13:33 STALEXPORT AUTOSTRADY - Raport po NWZ dnia 22.12.2010 r. akcjonariat i uchwały (17/2010)
 176. 13:33 MIESZKO - Jednolity tekst Statutu Spółki ZPC MIESZKO S.A. (38/2010)
 177. 13:23 MSWiA: powodzianie nie zostali bez pomocy (komunikat)
 178. 13:23 Unibep za 3,5 mln zł kupił projekt deweloperski w Kutnie
 179. 13:22 Jak pogodzić wychowanie dziecka z pracą?
 180. 13:18 ED INVEST S.A. - Kupno akcji emitenta przez członka zarządu (20/2010)
 181. 13:18 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Zawarcie umowy sprzedaży węgla przez PGE Electra S.A. z Komp...
 182. 13:18 INSTALKRK - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (38/2010)
 183. 13:18 KETY - Korekta raportu bieżącego nr 32/2010 (32/2010)
 184. 13:16 Bezrobocie wzrosło. Gdzie najbardziej? Winna zima?
 185. 13:08 CSY zadebiutował na NewConnect
 186. 13:08 Wartość kredytów na nieruchomości w listopadzie wzrosła o 13.084,1 mln zł - NBP
 187. 13:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 188. 13:08 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 189. 13:03 ED INVEST S.A. - Kupno akcji emitenta przez członka zarządu (19/2010)
 190. 13:03 RESBUD - Zawarcie umowy znaczącej z ABM Solid S.A. z siedzibą w Tarnowie. (41/2010)
 191. 13:03 SWARZĘDZ MEBLE SA w upadłości likwidacyjnej - Przystąpienie do sprzedaży przedsiębiorstwa Emitetn...
 192. 13:03 QUANTUM SOFTWARE SA - Skup akcji (33/2010)
 193. 13:03 JUTRZENKA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach II Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych...
 194. 12:52 Kupuj akcje na Wigilię
 195. 12:48 UNIBEP S.A. - Zakup 100% udziałów w spółce "Galeria Kutno" Sp. z o.o. w Warszawie (45/2010)
 196. 12:48 VINDEXUS S.A. - Progonoza wyników finansowych na 2010 rok. (71/2010)
 197. 12:32 Nienormowany czas pracy to przyszłość?
 198. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 249/A/NBP/2010
 199. 12:23 MF w poniedziałek odkupi bony o wartości nominalnej 11.715,83 mln zł
 200. 12:22 Kiedy pracownik jest najszczęśliwszy?
 201. 12:14 Rujnowanie autorytetu i snucie intryg. Czy w każdej firmie?
 202. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 203. 12:05 Prezydent podpisał nowelę ustawy o VAT dot. aut "z kratką"
 204. 12:04 Dlaczego nic nam się nie chce?
 205. 12:03 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (91/2010)
 206. 12:03 BBI DEVELOPMENT NFI - Zawarcie porozumienia przez Nowy Sezam z m.st. Warszawy i Metrem Warszawski...
 207. 12:03 Pomagają czy naciągają?
 208. 11:56 Ciężko pracujesz? Wyluzuj się wreszcie! Jak to zrobić?
 209. 11:53 UOKiK: jak zgłosić zamiar koncentracji? (komunikat)
 210. 11:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 211. 11:48 ELSTAROIL - Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy na sprzedaż estrów (35/2010)
 212. 11:48 MOSTALZAB - Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych (128/2010)
 213. 11:48 RAFAMET - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 20 stycznia 2011...
 214. 11:44 Dobry szef to starszy szef?
 215. 11:39 Święta na rynku walutowym
 216. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.30
 217. 11:38 13 akcji Mispolu za 10 akcji Makaronów - propozycja parytetu wymiany przy połączeniu (aktl.)
 218. 11:38 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 219. 11:38 Jeśli w '11 warunki rynkowe będą dobre Celtic może wyemitować nowe akcje
 220. 11:36 Lepsze a zarazem gorsze dane o PKB z USA
 221. 11:27 "Brać szefa na litość"? Czy to dobry sposób na podwyżkę?
 222. 11:23 Calatrava Capital ma 99,03 proc. akcji spółki Imagis
 223. 11:18 OPTIMUS - Informacja o otwarciu likwidacji spółki zależnej (112/2010)
 224. 11:18 BANK MILLENNIUM S.A. - Stanowisko Banku w sprawie roszczeń spółki Erbud S.A. (82/2010)
 225. 11:18 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Zamówienie o znaczącej wartości (100/2010)
 226. 11:18 BANK MILLENNIUM S.A. - Stanowisko Banku w sprawie roszczeń spółki Erbud S.A. (82/2010)
 227. 11:18 PAMAPOL S.A. - Zawarcie przez ZPOW Ziębice kolejnego aneksu do umowy z ARiMR (42/2010)
 228. 11:18 RAFAMET - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 stycznia 2011 r. (26/2010)
 229. 11:10 Blisko 13,5 mld marek nadal w obiegu
 230. 11:08 Tesco kupuje czeskie sklepy Żabki, decyzja o polskich aktywach w I kw. 2011 roku
 231. 11:08 MFW przedłużył Polsce dostęp do FCL i podniósł dostępne środki do ok. 29 mld USD - MF
 232. 11:08 W listopadzie sprowadzono do Polski 51.722 samochody używane - MF
 233. 11:08 Prezydent podpisał ustawę ograniczającą subwencje dla partii
 234. 11:04 DnB NORD przejęty przez... Norwegów
 235. 11:03 MIT - Dofinansowanie projektu budowy Centrum Outsourcingu w Polsce o wartości ponad 1 mln zł (59/...
 236. 11:03 KERNEL HOLDING S.A. - PODPISANIE UMOWY KREDYTOWEJ NA 80 MLN DOLARÓW USA (23/2010)
 237. 10:53 MF ws. decyzji Rady Wykonawczej Międzynarodowego Funduszu Walutowego (komunikat)
 238. 10:53 Depend 27 grudnia zadebiutuje na NewConnect
 239. 10:53 Pracodawcy na koniec III kw. dysponowali 67,8 tys. wolnych miejsc pracy - GUS
 240. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na II - 93,64-93,66 USD za baryłkę
 241. 10:53 Nowe zamówienia w przemyśle w XI wzrosły o 8,5 proc. rdr - GUS
 242. 10:53 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 243. 10:48 ENERGOINSTAL S.A. - Zmiana kwoty hipoteki (26/2010)
 244. 10:46 Złoty nieco mocniejszy po słowach Belki
 245. 10:45 Bezrobocie w listopadzie wyniosło 11,7 proc.
 246. 10:38 Prezes BPH bez polskiego?
 247. 10:38 W XII koniunktura w sekcji transport i gospodarka magazynowa pogorszyła się - GUS
 248. 10:38 W XI 445 zakładów ogłosiło zwolnienie 46,9 tys pracowników - GUS
 249. 10:38 W grudniu nastroje w handlu gorsze niż w listopadzie - GUS
 250. 10:38 Koniunktura w przemyśle w XII słabsza mdm - GUS
 251. 10:38 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 252. 10:38 Koniunktura w budownictwie w grudniu pogorszyła się wobec listopada - GUS
 253. 10:38 Liczba nowych bezrobotnych w XI spadła do 263,1 tys. osób - GUS
 254. 10:35 Kit roku 2010 wybrany!
 255. 10:33 PROCAD S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (113/2010)
 256. 10:33 CALATRAVA CAPITAL SA - Calatrava Capital S.A. posiada 99,03% akcji Imagis S.A. - zawarcie umowy p...
 257. 10:33 KOMPAP - Umowa znacząca (29/2010)
 258. 10:33 WOLA INFO S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z PGNiG S.A. (75/2010)
 259. 10:23 Sprzedaż detaliczna w XI wzrosła o 8,3 proc. rdr - GUS
 260. 10:23 Stopa bezrobocia w XI wyniosła 11,7 proc. - GUS.
 261. 10:23 Nowe zamówienia w przemyśle w XI wzrosły o 8,5 proc. rdr - GUS
 262. 10:23 Wydajność pracy I-XI wzrosła o 10,6 proc. rdr - GUS
 263. 10:23 Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych wzrosła w XI o 18,4 proc. rdr - GUS
 264. 10:19 Wkrótce za franka zapłacimy 3,40 zł!
 265. 10:19 Wkrótce za franka zapłacimy 3,40 zł
 266. 10:18 PEP - Uzupełnienie raportu nr 57/2010 (58/2010)
 267. 10:10 Spada sprzedaż detaliczna!
 268. 10:08 W czwartek kolejna przedświąteczna sesja na rynkach finansowych
 269. 10:08 Celtic Property Developments zadebiutował w czwartek na GPW
 270. 10:06 Zmienność na giełdach wciąż niewielka
 271. 09:57 Ciągle ten sam obraz
 272. 09:48 HAWE - Informacja znaczącego akcjonariusza. (RB-72/2010 (72/2010)
 273. 09:47 Groźne zabawki, nie kupuj ich swojemu dziecku!
 274. 09:46 Kobiety będą rządzić mężczyznami w firmach?
 275. 09:38 Codemedia planuje wejść na NewConnect w I kw. 2011 r.
 276. 09:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 277. 09:35 Komentarz poranny
 278. 09:29 Złoty wciąż w konsolidacji
 279. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 280. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 281. 09:23 ZUS w tym tygodniu przekazał do OFE 667,1 mln zł
 282. 09:17 Informacje ze spółek
 283. 09:14 Ile zarabiają nowi prezydenci miast?
 284. 09:08 DM IDM SA obniżył cenę docelową dla PGNiG do 3,81 zł
 285. 09:08 DM IDM SA podwyższył rekomendację dla PKN Orlen do "kupuj"
 286. 09:08 DM IDM SA podwyższył rekomendację dla Grupy Lotos do "kupuj"
 287. 09:08 Goldman Sachs obniżył wycenę akcji Polimeksu o 3,3 proc. do 5,9 zł
 288. 09:08 MFW przychylny zainteresowaniu Polski zwiększeniem FCL - Lipsky, MFW
 289. 09:06 Na parkiecie świąteczna atmosfera
 290. 09:03 BOMI - Treść uchwał Walnego Zgromadzenia BOMI S.A. (80/2010)
 291. 09:00 Marazm na GPW już do końca roku?
 292. 08:54 Gwiazdkowe wzrosty
 293. 08:53 Credit Suisse wydał rekomendację "neutralnie" dla Cyfrowego Polsatu
 294. 08:53 DM IDM SA podwyższył rekomendację dla Bomi do "trzymaj", cena docelowa bez zmian 11 zł
 295. 08:53 DM IDM podwyższył do "kupuj" rekomendację dla Netii, cena docelowa bez zmian 5,9 zł
 296. 08:53 Goldman Sachs podniósł cenę docelową akcji Budimeksu do 85 zł
 297. 08:48 OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS - REPORTING CALENDAR IN 2011 (/)
 298. 08:41 Sesja na przeczekanie
 299. 08:38 13 akcji Mispolu za 10 akcji Makaronów - propozycja parytetu wymiany przy połączeniu
 300. 08:33 ARTERIA S.A. - Sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej w raporcie bieżącym 52/2010 (53/2010)
 301. 08:33 EKO HOLDING S.A. - Nabycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu (32/2010)
 302. 08:33 HARDEX S.A. - Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (49/2010)
 303. 08:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto - poprawione
 304. 08:20 Niska aktywność inwestorów
 305. 08:15 Sesja bez historii
 306. 08:08 Andrzej Massel wiceministrem infrastruktury ds. kolei
 307. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 23 grudnia
 308. 07:39 Sklepy przeżywają oblężenie
 309. 07:33 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nad...
 310. 07:33 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zbycie akcji przez FH JAGO S.A. (172/2010)
 311. 07:23 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 23 XII - 5 I
 312. 07:23 Kalendarium rynku kapitałowego 23.12 - 27.10.2011
 313. 07:08 MI: Andrzej Massel wiceministrem infrastruktury (komunikat)
 314. 06:54 Polska firma paliwowa trafi w ręce Amerykanów?
 315. 06:39 ZUS oblężony na nowy rok
 316. 06:26 Hossa sprzyja najbogatszym
 317. 06:17 Zakaz odliczenia VAT sprzeczny z prawem UE
 318. 04:55 Na stanowiskach kierowniczych zostaną tylko kobiety
 319. 04:55 KNF: raty kredytów nie powinny przekraczać połowy dochodów
 320. 04:45 Chiny kupują wpływy
 321. 03:30 20 mln książek trafi na makulaturę?
 322. 03:10 Dostali podwyżki na święta - zarabiają po 12 tys. zł
 323. 01:50 Producenci wódki zaciskają zęby
 324. 01:20 TP i Orange kupią prąd od PGE
 325. 01:00 Jeśli znalazłeś skarb dostaniesz tylko połowę